„O viață, o singură profesie” – principiul care generează performanță

„O viață, o singură profesie” – principiul care generează performanță

Numărul 3, 31 ian. - 6 feb. 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Emilian Briceag, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Olt

Alexandra Rizea: În interviurile publicate până acum de CECCAR Business Magazine, numeroși colegi ai dvs. din alte filiale le-au oferit cititorilor elemente de cel mai mare interes referitoare la parcursul profesional al fiecărui interlocutor. Vă rugăm să completați acest „tablou” cu experiența dvs.

Emilian Briceag: Aș începe cu menționarea primului pas: în 1967 am devenit elev la Liceul Economic din orașul Corabia (județul Olt), localitate cu rezonanțe istorice, situată pe malul Dunării, liceu care mi-a prilejuit cele dintâi contacte cu noțiunile de contabilitate. Așa am descoperit o lume de care m-am îndrăgostit iremediabil. La absolvirea cursurilor liceale, în anul 1971, am fost repartizat – potrivit practicilor de atunci – în municipiul Slatina, reședința județului Olt. Era la puțin timp după reforma administrativ-teritorială prin care s-au reînființat județele. Am lucrat în domeniul gospodăriei locale, la nivel județean, ceea ce mi-a permis să-mi însușesc multe dintre tainele profesiei pentru care am optat. Consider că mi-a fost de mare folos perioada în care am îndeplinit funcția de contabil de gestiune în respectiva întreprindere.

Cu alte cuvinte, ați pornit de la „bază”, ceea ce este foarte important în orice profesie...

Da, mai ales în profesia contabilă contează foarte mult și cine are un rol esențial în formarea profesională. Eu am avut privilegiul de a învăța fundamentele contabilității sub îndrumarea unui dascăl excepțional, Niculina Lazăr, care era, de altfel, și directorul Liceului Economic din Corabia. Este interesant de amintit că făcea parte dintr-o familie de dascăli bine-cunoscută în orașul nostru, mai ales pentru modul în care a pregătit elevii din domeniul economic-contabilitate la standarde superioare. Amintesc că soțul profesoarei mele era directorul unei renumite școli de cooperație din localitatea noastră. În concluzie, la întrebarea dvs., afirm cu toată convingerea că am rămas fidel toată viața opțiunii mele din adolescență, potrivit principiului „o viață, o singură profesie”.

Principiu care implică și un anumit parcurs, sintetizat printr-un obiectiv de natură perenă: autoperfecționarea continuă.

Evident. Un alt pas decisiv l-a constituit absolvirea cursurilor Facultății de Științe Economice a Universității din Craiova. În acest mod am avut un potențial mai înalt pentru autoperfecționarea la care m-am referit, în condițiile în care am lucrat pe platforma industrială a municipiului Slatina, în calitate de contabil, economist, contabil-șef, director economic. Pot să afirm că tocmai îmbunătățirea pregătirii mele profesionale a determinat promovarea în aceste funcții. Atunci când vorbesc despre pregătire, am în vedere, în mod deosebit, faptul că am devenit membru al CECCAR – Filiala Olt încă din perioada în care a renăscut organizația noastră profesională, odată cu desfășurarea procesului de tranziție spre economia de piață. Și în activitatea civică am parcurs o serie de trepte, astfel că, în perioada 2013-2015, am îndeplinit funcția de vicepreședinte al filialei.

Evocând procesul de tranziție spre economia de piață, ați relevat implicit modul în care profesia contabilă s-a adaptat și, totodată, a influențat un adevărat parcurs istoric bogat în transformări de mare importanță, inclusiv în plan personal.

Așa este. Profesioniștii contabili fiind permanent conectați la economia reală, în continuă transformare, am luat decizia de a trece din sectorul public în cel privat. Din 2003 îmi desfășor activitatea într-o societate comercială cu capital privat, SC Evcon Expert Audit SRL Slatina, unde dețin 50% din acțiuni. Societatea are ca obiect de activitate evidența contabilă, expertiza contabilă, consultanța fiscală și auditul financiar. Precizez că, începând cu anul 2000, sunt și auditor financiar. În activitatea practică, dar și în plan teoretic m-am confruntat cu o serie de procese și fenomene economice care m-au obligat să mă perfecționez continuu sub aspect profesional, ceea ce am putut să realizez în special cu ajutorul CECCAR. Vă dați seama că, lucrând în sectorul privat, s-au produs în viața mea schimbări calitative sub aspect profesional.

Tocmai pentru că ați relevat importanța apartenenței la CECCAR, vă rugăm să menționați câteva dintre elementele cele mai importante în acest sens.

Este vorba despre o perioadă de un sfert de secol din cele patru decenii de exercitare a profesiei contabile. Apartenența la CECCAR mi-a permis accesul continuu și mereu ascendent la tot ceea ce a fost și este avansat sub aspect profesional. Unitatea de scop a membrilor CECCAR și-a găsit reflectarea în acțiunile practice întreprinse la nivelul filialei, pentru mai buna cunoaștere și aplicare a legislației de specialitate, prin desfășurarea unor largi și sistematice schimburi de experiență, iar cursurile care vizează pregătirea profesională continuă au reprezentat și reprezintă modalitatea cea mai eficientă nu numai de a fi la curent cu noutățile din profesie, ci și de a fi cu un pas înainte în conturarea răspunsurilor la noile oportunități și provocări. În acest context nu pot să nu remarc importanța pe care au avut-o și o au Congresele CECCAR, Conferințele Naționale, care au trasat liniile directoare ale activității, printr-o racordare puternică la cerințele economiei naționale și la cele ale proceselor de globalizare și digitalizare. Delegații la aceste reuniuni, revenind în județe, au fost în măsură să contribuie la diseminarea noutăților, a unor informații și documente care au ajutat și ajută efectiv membrii CECCAR să-și îndeplinească, în mai bune condiții, atribuțiile profesionale. Țin, de asemenea, să subliniez că, în timp, s-a îmbunătățit considerabil și logistica de care dispune filiala, ceea ce a permis ca obiectivele stabilite să fie îndeplinite în condiții ce au favorizat un progres profesional neîntrerupt.

Accentul pe care l-ați pus pe economia locală, pe activitățile economico-sociale la nivel teritorial, sugerează următoarea întrebare: în ce măsură acțiunile Filialei CECCAR Olt contribuie la dezvoltarea mai accelerată a județului?

Și în zona noastră de activitate s-au petrecut schimbări importante de natură economico-socială în perioada de tranziție. A fost și este necesară modernizarea continuă a entităților industriale, agricole, de transport, social-edilitare și din alte domenii. În acest proces sunt antrenați efectiv experții contabili și contabilii autorizați, fie în calitate de angajați, fie în calitate de specialiști care oferă servicii întreprinzătorilor și managerilor, îndeplinind un rol mult mai important decât cel de înregistrator de informații. Practic, contribuie la fundamentarea deciziilor care au efecte directe asupra rezultatelor economico-financiare. Toate acestea, desigur, acumulate la nivel județean, au importanța lor deosebită în accelerarea proceselor de dezvoltare economico-socială a județului nostru. O mențiune specială se cere făcută și în ceea ce privește accesarea de fonduri europene, contribuția profesioniștilor contabili la elaborarea, implementarea și auditarea proiectelor fiind esențială. La nivelul filialei putem consemna o prezență activă și în ceea ce privește examinarea și soluționarea unor probleme la scară județeană.

Tocmai doream să vă adresez rugămintea de a aprecia, în contextul dat, raporturile cu autoritățile locale și cu structurile antreprenoriale din raza de activitate a Filialei CECCAR Olt.

Aceste raporturi au un caracter structural, instituțional, în sensul că participarea noastră la dezbaterea și rezolvarea unor probleme de interes mai larg este continuă și foarte apreciată. În acest sens pot fi prezentate numeroase exemple. Colaborăm strâns cu Biroul local de expertize și cu Tribunalul județean, ceea ce permite să se clarifice multe aspecte legate de aplicarea legilor, de rezolvarea anumitor spețe în care calitatea serviciilor experților contabili este de cea mai mare importanță. Avem legături strânse cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice, cu Oficiul Registrului Comerțului Olt, cu alte instituții județene, acțiunile comune urmărind valorificarea experiențelor reciproce, profesioniștii contabili având contribuții însemnate prin valorificarea expertizelor lor. Am încheiat și un protocol cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, ceea ce ne permite să acționăm împreună pentru consolidarea pieței serviciilor contabile, inclusiv prin combaterea unor practici care contravin legislației în vigoare, mai ales în ceea ce privește „munca la negru”. Pot fi date și alte exemple care atestă prezența noastră activă, prin cele mai diverse modalități, la acțiunile ce se desfășoară în plan județean, pentru mai buna fructificare a potențialului de care dispunem.

Întrucât Congresul Profesiei Contabile din România care a avut loc în septembrie 2016 a formulat concluzii teoretice și practice care anticipează modificări de esență în activitatea experților contabili și contabililor autorizați, ce măsuri se adoptă, la nivelul filialei Olt, în vederea bunei pregătiri a membrilor pentru a face față oportunităților și provocărilor din viitorul previzibil?

În spiritul temei centrale a Congresului, ne propunem îmbunătățirea activităților de pregătire profesională a membrilor, adaptarea la cerințele erei digitale, precum și o comunicare mai activă între membri, pentru mai buna cunoaștere reciprocă, pentru identificarea obiectivelor comune care nu pot fi îndeplinite decât prin apartenența la CECCAR. Totodată, ne vom implica mai amplu și mai profund în viața economică și socială a județului Olt, ceea ce presupune și intensificarea  relațiilor cu principalele instituții din administrația publică locală. Avem în vedere reînnoirea, actualizarea și completarea protocoalelor de colaborare cu principalele instituții locale – Consiliul Județean, primăriile, Prefectura, Registrul Comerțului –, precum și cu patronatele, astfel încât, împreună, să putem acționa mai bine pentru o mai puternică dezvoltare economică și socială a județului. Vom iniția campanii de mediatizare a avantajelor pe care agenții economici le au prin folosirea serviciilor furnizate de profesioniștii contabili. Era digitală se află în centrul preocupărilor noastre, iar de modul în care acționăm depinde însuși viitorul profesiei contabile. Mă refer în special la  tehnologiile de stocare și prelucrare a datelor, tehnologii care facilitează interacțiunea cu clienții noștri, inclusiv tehnologiile financiare și cele specifice inteligenței artificiale. Conștientizăm necesitatea de a se efectua transferarea integrală a activităților repetitive din contabilitate spre computere, astfel încât să avem mai mult timp și o mai puternică determinare pentru creșterea considerabilă a activităților de concepție, de consiliere a managerilor, de previziune și toate acestea în condițiile respectării eticii profesiei contabile. Vom urmări ca serviciile financiare și contabile să fie utilizate de antreprenori și manageri într-o măsură tot mai mare, pentru o mai bună fundamentare a deciziilor de business. Este un imperativ determinat și de mediul competitiv în care acționăm, mediu care impune noi exigențe, noi cunoștințe, noi practici. Toate acestea ne vor ajuta să trecem, într-un timp cât mai scurt, de la activitatea de conformare la cea de furnizare de servicii tot mai diversificate, ceea ce va asigura un nou statut experților contabili și contabililor autorizați în raporturile noastre cu clienții, respectiv cu societatea. Așa cum s-a relevat la Congres, se impune instituirea unui parteneriat între profesionistul contabil și tehnologiile erei digitale. În concluzie, profesia contabilă este supusă permanent la noi provocări, la scară națională, regională, europeană și mondială, sub impactul tehnologiilor specifice erei digitale. Acesta este și fundamentul acțiunilor personale și la nivelul filialei îndreptate spre a face față, într-o manieră performantă, imperativelor prezentului și viitorului.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.