Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021. Sinteza principalelor prevederi

Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021. Sinteza principalelor prevederi

Numărul 3, 26 ian. - 1 feb. 2021  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

După cum a informat CECCAR Business Magazine, recent a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Actul normativ aduce câteva modificări în reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, eliminând conturile 5126 și 5127, conturi specifice sistemului de plată defalcată a TVA (sistem abrogat prin OUG nr. 78/2019). Totodată, a fost corelată funcțiunea contului 106 Rezerve (din punctul de vedere al creditării acestui cont) cu funcțiunea contului 129 Repartizarea profitului privind debitarea cu profitul realizat în exercițiul curent repartizat la rezerve. În ceea ce privește Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016), Ordinul nr. 58/2021 elimină conturile 5126, 5127, precum și contul 406 Datorii din operațiuni de leasing financiar. Redăm, în continuare, o sinteză a prevederilor actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

2. Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

3. Prevederile Ordinului nr. 58/2021 se aplică de entitățile prevăzute la pct. 1 și 2.

4. Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

5. Pentru exercițiul financiar al anului 2020, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

6. Începând cu exercițiul financiar al anului 2021, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

7. Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

8. Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea  nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

9. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

10.  Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o raportare contabilă anuală.

11. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor este:

a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.

12. Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a. În planul de conturi general, cuprins la pct. 594, se elimină conturile 5126 Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A) și 5127 Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A).

b. La capitolul 16 Funcțiunea conturilor, preambulul funcțiunii contului 106 Rezerve se modifică și va avea următorul cuprins:

„Contul 106 «Rezerve»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

Contul 106 «Rezerve» este un cont de pasiv.

În creditul contului 106 «Rezerve» se înregistrează:

– profitul realizat în exercițiul financiar curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129); (...)”.

13. Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a. În planul de conturi cuprins la punctul 196, precum și în tot cuprinsul reglementărilor se elimină contul 406 Datorii din operațiuni de leasing financiar (P).

b. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se elimină conturile 5126 Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A) și 5127 Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A).

14. Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– În planul de conturi general, cuprins la punctul 344, precum și în tot cuprinsul reglementărilor se elimină conturile 5126 Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A) și 5127 Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A).

15. La data intrării în vigoare a Ordinului nr. 58/2021 se abrogă OMFP nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu excepția art. 13 și 14 din același act normativ.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.