Ordinul nr. 1.107/2020 privind noul model al Declarației unice, publicat în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 1.107/2020 privind noul model al Declarației unice, publicat în Monitorul Oficial

Numărul 21-22, 2-15 iunie 2020  »  Curier legislativ

Ordinul nr. 1.107/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 468, Partea I, din 3 iunie 2020.

Potrivit actului normativ, în anul 2020, declarația se depune:

  • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;
  • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, în vederea declarării venitului realizat și stabilirii impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale, pentru anul 2019;
  • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art.123 alin.(3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Noul model al formularului include bonificațiile de 5%-10% de care beneficiază contribuabilii prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condițiilor prevăzute de OUG nr. 69/2020. Astfel, în situația în care declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art.122 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se depune până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral, până la data 30 iunie 2020 inclusiv. De asemenea, în situația îndeplinirii condiției de plată integrală a obligațiilor menționate până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la aceeași dată, contribuabilii beneficiază de o bonificație suplimentară de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Prevederile ordonanței menționate sunt aplicabile și în cazul persoanelor fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art.120 din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal.

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Totodată, contribuabilul determină obligațiile fiscale de plată, prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației.

Astfel, noutățile aduse de acest Ordin vizează, în principal, următoarele:

  • introducerea la Capitolul I, după căsuța referitoare la rectificarea acestuia, a unor căsuțe distincte, în vederea aplicării bonificațiilor, prin care să se faciliteze contribuabililor numai completarea rubricilor corespunzătoare din formular, în funcție de categoria din care fac parte (contribuabili care au obligația definitivării obligațiilor pentru anul 2019, contribuabili care au obținut venituri anuale pentru care aveau obligația depunerii numai a declarației unice estimative, contribuabili care au optat pentru plata contribuțiilor sociale în anul 2019);
  • introducerea la secțiunea 5 de la Capitolul I din formular a unor subsecțiuni și rubrici noi prin care sunt evidențiate în mod distinct atât bonificațiile, cât și obligațiile fiscale de plată, potrivit legii.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.