Ordinul nr. 1.830/2020. Noi formulare cu completare și depunere electronică

Ordinul nr. 1.830/2020. Noi formulare cu completare și depunere electronică

Numărul 13-14, 7-22 aprilie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa
Conf. univ. dr. Mirela Păunescu, expert contabil
Academia de Studii Economice, București
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

În acest context de digitalizare accelerată, forțat parcă de criza generată de pandemia de coronavirus, tot mai multe măsuri sunt luate în această direcție și de către autoritățile române.

Astfel, în seria de acte normative ce vizează digitalizarea aparatului fiscal s-a adăugat și Ordinul nr. 1.830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care, pentru o serie de formulare specifice impozitării nerezidenților, oferă varianta utilizării mijloace electronice de transmitere la distanță sau chiar, acolo unde este cazul, posibilitatea editării și completării lor de către solicitanți cu ajutorul unui program de asistență special.

Potrivit acestor modificări, următoarele formulare se întocmesc și se semnează de către solicitanți în conformitate cu precizările privind completarea acestora sau se editează și se completează de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală:

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și . . . . . . . . . ., pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 1);
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și . . . . . . . . . ., pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 3);
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și . . . . . . . . . ., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 5);
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și . . . . . . . . . ., pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 7);
 • Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 9);
 • Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11);
 • Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 13);
 • Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat embru al Uniunii Europene (anexa nr. 15);
 • Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 16).

Cu excepția ultimelor două formulare din lista de mai sus, toate celelalte, împreună cu documentele justificative solicitate în anexele aferente, se pot se transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Formularului de contact din cadrul Spațiului Privat Virtual, în formatele .pdf, .jpeg sau .tiff, sau într-o arhivă .zip care nu poate depăși dimensiunea de 5 MB.

Ordinul introduce reguli si pentru alte formulare specifice impozitării nerezidenților, precum certificatul de rezidență fiscală sau certificatul privind atestarea impozitului plătit în România, redactate în limbile română și engleză, respectiv:

 • Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și . . . . . . . . . ., pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 2);
 • Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și . . . . . . . . . ., pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 4);
 • Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și . . . . . . . . . ., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 6);
 • Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și . . . . . . . . . ., pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 8);
 • Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 10);
 • Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 12);
 • Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 14).

Conform noilor reguli, aceste formulare se editează, se completează și se eliberează/comunică de către organul fiscal competent, potrivit legii, fiind semnate de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, după caz.

În cazul certificatelor și cererilor aferente menționate în enumerările de mai sus pentru care se folosesc mijloace electronice de transmitere la distanță, depunerea se face prin intermediul prin intermediul Formularului de contact din cadrul Spațiului Privat Virtual, în formatele .pdf, .jpeg sau .tiff, sau într-o arhivă .zip care nu poate depăși dimensiunea de 5 MB.

Certificatele menționate se completează în limbile/limba română și/sau engleză și se eliberează/comunică de către organul fiscal competent, potrivit legii, fiind semnate de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, după caz.

În ceea ce privește formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice și fizice, rezidente în România, și ale celor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, altele decât cele prevăzute mai sus, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri și cererile de eliberare a acestor documente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poștă, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Este util de precizat și faptul că acest ordin analizat are la bază prevederile referitoare la formularele specifice impozitării nerezidenților a căror obligativitate de întocmire și depunere este introdusă prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Convențiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la rezidența și, respectiv, la modalitatea de evitare a dublei impuneri.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.