La început a fost cuvântul...

Reglementări şi recomandări

Reglementări și recomandări

Acuratețea comunicării este, neîndoios, mai necesară acum decât oricând pentru a se asigura o acțiune unitară în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Din acest motiv, relevăm importanța deosebită a preocupării de a se exprima în spațiul public idei, luări ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Curier legislativ

Șomaj tehnic – Declarația 112

Șomaj tehnic – Declarația 112

Precizări privind declararea și plata obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic, rezultate ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții ANAF. Potrivit art. XI alin. (7) din OUG nr. 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, termenul de plată și declarare a obligațiilor ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Monografie contabilă și precizări de natură fiscală. Înregistrările specifice bonificației primite pentru plata până la data de 25 aprilie 2020 a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor

Monografie contabilă și precizări de natură fiscală. Înregistrările specifice bonificației primite pentru plata până la data de 25 aprilie 2020 a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor

Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor și are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent. În această perioadă dificilă pentru multe societăți comerciale, sprijinul venit din partea autorităților fiscale prin adoptarea ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

S-au aprobat criteriile de stabilire a federațiilor sportive naționale și cluburilor sportive care beneficiază de măsuri de amânare la plată a serviciilor de utilități sau a chiriei

S-au aprobat criteriile de stabilire a federațiilor sportive naționale și cluburilor sportive care beneficiază de măsuri de amânare la plată a serviciilor de utilități sau a chiriei

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În Monitorul Oficial nr. 327 din 22 aprilie 2020 s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

OPANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

OPANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Noi măsuri cu impact fiscal – OUG nr. 53/2020

Noi măsuri cu impact fiscal – OUG nr. 53/2020

Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În noaptea dinspre 21 spre 22 aprilie a.c., a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 325/2020 Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Printr-un nou ordin, publicat în Monitorul Oficial în data de 21 aprilie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat formularul 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Este vorba despre Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

CECCAR, Marcel Vulpoi

OUG nr. 48/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 16 aprilie 2020. Principalele prevederi I. Modificări ale Codului de procedură fiscală 1. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Un nou model de declarație pe propria răspundere, necesară pentru acordarea certificatelor de situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial nr. 312 din 14 aprilie 2020

Un nou model de declarație pe propria răspundere, necesară pentru acordarea certificatelor de situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial nr. 312 din 14 aprilie 2020

În Monitorul Oficial nr. 312 din data de 14 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri (OMEEMA) nr. 872/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Ordinul nr. 1.830/2020. Noi formulare cu completare și depunere electronică

Ordinul nr. 1.830/2020. Noi formulare cu completare și depunere electronică

CECCAR, Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

În acest context de digitalizare accelerată, forțat parcă de criza generată de pandemia de coronavirus, tot mai multe măsuri sunt luate în această direcție și de către autoritățile române. Astfel, în seria de acte normative ce vizează digitalizarea aparatului fiscal s-a adăugat și ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Ordinul nr. 1.819/2020. Modificări privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

Ordinul nr. 1.819/2020. Modificări privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

Aurelia Ștefănescu

În contextul actual, pentru a facilita activitatea de decontare a entităților economice în relație cu Trezoreria Statului prin sistemul on-line, dar și pentru a răspunde nevoii de digitalizare în sectorul public, Ministerul Finanțelor Publice a decis modificarea și completarea Normelor metodologice ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Pași în vederea realizării plăților de la distanță. Hotărârea nr. 285/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

Pași în vederea realizării plăților de la distanță. Hotărârea nr. 285/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

Liviu Matac

La 10 ani de la apariția bazei legale privind operaționalizarea de plăți către bugetul general consolidat, a fost aprobată realizarea unei platforme digitale, fapt confirmat prin publicarea în Monitorul Oficial, în data de 9 aprilie, a Hotărârii Guvernului nr. 285/2020, care aduce bazei legale ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Practici specifice privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare privind personalul pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020

Practici specifice privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare privind personalul pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020

CECCAR, Margareta Lespezanu

Articolul de față aduce în discuție o serie de aspecte teoretice și practice referitoare la unele măsuri stabilite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2. Aceasta reprezintă o reglementare de care beneficiază, pe de o parte, salariații angajatorilor care nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor și, pe de altă parte, angajatorii, prin păstrarea raporturilor contractuale cu angajații și după această perioadă de criză. 

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Monografie contabilă. Înregistrările specifice șomajului tehnic

Monografie contabilă. Înregistrările specifice șomajului tehnic

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor și are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent. În situația actuală, foarte mulți angajatori au suspendat contractele angajaților, trimițându-i în șomaj tehnic. Contractul ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Dispoziții generale 1. Normele reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

HG nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

HG nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

Pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional formele de exercitare a profesiei ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial

OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 7 aprilie 2020. Actul normativ include o serie de măsuri care vor permite utilizarea înscrisurilor în formă electronică atât pentru comunicarea în format digital între autoritățile și instituțiile statului, cât și între acestea și persoanele fizice și juridice, precum și asigurarea desfășurării unor procese vitale ale statului prin implementarea mijloacelor informatice și de comunicații securizate.

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Măsuri financiar-fiscale adoptate și consecințele lor asupra mediului de afaceri în era COVID-19

Măsuri financiar-fiscale adoptate și consecințele lor asupra mediului de afaceri în era COVID-19

Alina Andrei

Cum va influența modul de a face afaceri criza prezentă a coronavirusului? Care vor fi consecințele fiscale? Închiderea („lockdown”) țărilor și regiunilor mai mult sau mai puțin controlată și distanțarea socială declanșate de pandemia COVID-19 va grăbi transferul de fonduri pentru salvarea afacerilor existente și pentru inițiativele sustenabile de afaceri care să reziste și în scenarii ca cel pe care îl trăim și, în plus, va schimba, potrivit experților, modul de interacțiune socială și profesională și pentru perioada post-pandemie.

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În Monitorul Oficial nr. 285 din 6 aprilie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Platforma prevenire.gov.ro, disponibilă pentru emiterea Certificatelor pentru Situație de Urgență

Platforma prevenire.gov.ro, disponibilă pentru emiterea Certificatelor pentru Situație de Urgență

CECCAR, Marcel Vulpoi

Avem nevoie de Certificatul pentru Situație de Urgență? Precizăm că Certificatul pentru Situație de Urgență nu este necesar pentru solicitarea șomajului tehnic la ANOFM. Prin Certificatul pentru Situații de Urgență se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere: fie diminuarea ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Modificări recente aduse legislației prin OUG nr. 41/2020. Zile libere pentru părinți pe perioada vacanței

Modificări recente aduse legislației prin OUG nr. 41/2020. Zile libere pentru părinți pe perioada vacanței

Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Ca un sprijin suplimentar acordat părinților cu copii a căror vârstă nu depășește 12 ani (respectiv 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități), Guvernul a decis modificarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Documente pentru obținerea indemnizației pe perioada stării de urgență (Ordine emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 30/2020)

Documente pentru obținerea indemnizației pe perioada stării de urgență (Ordine emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 30/2020)

CECCAR, Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Începând de miercuri, 1 aprilie 2020, persoanele care urmează să beneficieze de sprijinul oferit de Guvern, sub forma șomajului tehnic, respectiv a indemnizației pe perioada stării de urgență, pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere în vederea obținerii ajutorului.  În acest sens, printr-o serie de ordine emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale apărute în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, Partea I, (Ordinul nr. 740/2020, Ordinul nr. 741/2020, Ordinul nr. 742/493/2020 și Ordinul nr. 743/2802/2020) au fost aprobate modelul cererii ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Reglementări privind suspendarea plății ratelor aferente împrumuturilor 1. Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Prevederi privind bonificațiile privind plata anticipată a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020 1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Referitor la indemnizația de șomaj tehnic acordată salariaților 1. Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Expertiza și auditul afacerilor

Organizarea contabilității în cadrul entităților din domeniul producției (I)

Organizarea contabilității în cadrul entităților din domeniul producției (I)

CECCAR

Articolul prezintă teoretic și practic aspecte referitoare la tratamentul contabil privind investițiile imobiliare, potrivit reglementărilor contabile din România, atât cele care pun în practică prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013, cât și cele conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Astfel, sunt tratate recunoașterea și evaluarea inițială a investițiilor imobiliare, evaluarea după recunoaștere – modelul bazat pe cost și cel bazat pe valoarea justă, transferul și cedarea acestora. În unele cazuri este prezentat și tratamentul fiscal potrivit reglementărilor fiscale din țara noastră.

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Considerații privind tratamentul contabil aplicat investițiilor imobiliare (I)

Considerații privind tratamentul contabil aplicat investițiilor imobiliare (I)

CECCAR

Articolul prezintă teoretic și practic aspecte referitoare la tratamentul contabil privind investițiile imobiliare, potrivit reglementărilor contabile din România, atât cele care pun în practică prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013, cât și cele conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Astfel, sunt tratate recunoașterea și evaluarea inițială a investițiilor imobiliare, evaluarea după recunoaștere – modelul bazat pe cost și cel bazat pe valoarea justă, transferul și cedarea acestora. În unele cazuri este prezentat și tratamentul fiscal potrivit reglementărilor fiscale din țara noastră.

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Direct de la sursă

Proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ se va relua de la 16 iulie 2020

Proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ se va relua de la 16 iulie 2020

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România derulează, în parteneriat cu RD Global Project Consulting și AVISSO CONSULTING SERVICES SRL, proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ, POCU/449/4/16/128185. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

COVID-19: Îndrumări contabile importante de la IPSASB

COVID-19: Îndrumări contabile importante de la IPSASB

Personalul de pe lângă Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) a elaborat o publicație de tip întrebări și răspunsuri (Q&A) cu scopul de a oferi perspective asupra problemelor de raportare financiară asociate răspunsului guvernelor la pandemia ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

COVID-19: Cinci pași esențiali pentru contabili care să îi ajute la îndrumarea IMM-urilor pe perioada crizei

COVID-19: Cinci pași esențiali pentru contabili care să îi ajute la îndrumarea IMM-urilor pe perioada crizei

Acest articol reprezintă o traducere a unui document publicat inițial de Accountancy Europe. Versiunea originală a articolului este disponibilă aici. Contabilii – mulți organizați ei înșiși ca practici de mici dimensiuni – sunt consultanții de încredere ai IMM-urilor. Criza generată ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 6 aprilie 2020

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 6 aprilie 2020

La 31 martie a.c., Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică (OCDE) a publicat un document de referință global care cuprinde măsurile adoptate de autoritățile fiscale pentru a sprijini contribuabili și întreprinderile afectate de pandemia de COVID-19. Măsurile fiscale incluse în document sunt grupate în patru categorii: (i) timp suplimentar pentru rezolvarea unor chestiuni fiscale (prelungirea termenelor-limită, amânarea plăților etc.); (ii) rambursuri rapide pentru contribuabili; (iii) schimbări temporare în politicile de audit și modalități de a asigura securitatea în domeniul fiscal; (iv) servicii îmbunătățite pentru contribuabili și inițiative de comunicare.

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Analize și sinteze

România poate asigura, în întregime, necesarul de alimente al populației

România poate asigura, în întregime, necesarul de alimente al populației

România are capacități de producție care ar putea asigura, la acest moment, în întregime, necesarul de alimente al populației, este concluzia unui studiu realizat o platformă specializată în oferirea de informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale companiilor, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Industria farmaceutică din România va înregistra afaceri record în 2020, de 68 miliarde lei

Industria farmaceutică din România va înregistra afaceri record în 2020, de 68 miliarde lei

Industria farmaceutică din România va înregistra afaceri record în 2020, în contextul cererii crescute de medicamente și echipamente sanitare, generate de pandemia de Coronavirus, conform unei analize realizate de KeysFin, informează Agerpres. Astfel, potrivit estimărilor analiștilor KeysFin, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Peste 9.000 de magazine din România afectate de închiderea mall-urilor

Peste 9.000 de magazine din România afectate de închiderea mall-urilor

Peste 9.000 de magazine din România sunt afectate de decizia autorităților de a suspenda temporar activitatea de comercializare a bunurilor considerate neesențiale din cadrul centrelor comerciale, provocând pierderi ca urmare a unor venituri neîncasate cuprinse între 15 și 20 de milioane de euro, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Euler Hermes a coborât ratingul de risc pentru 18 ţări şi 126 de sectoare

Euler Hermes a coborât ratingul de risc pentru 18 țări și 126 de sectoare

Creșterea economică la nivel global va înregistra o încetinire puternică în 2020, ajungând la numai +0,5% (+2,5% în 2019), potrivit previziunilor Euler Hermes, companie din domeniul soluțiilor de asigurare a creditelor, informează Mediafax. În paralel, comerțul internațional se va contracta ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Sistemele bancare globale ar putea avea nevoie de recapitalizare şi restructurare, susţin experţii FMI

Sistemele bancare globale ar putea avea nevoie de recapitalizare și restructurare, susțin experții FMI

Sistemele bancare din unele țări ar putea avea nevoie de recapitalizare și chiar restructurare, dacă economiile lor vor fi afectate serios de o întrerupere prelungită provocată de pandemia de coronavirus, au declarat doi oficiali de la Fondul Monetar Internațional (FMI), transmite Reuters, citată ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Document

Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

Potrivit unui comunicat publicat de Comisia Europeană în data de 15 aprilie 2020, în cadrul reuniunii din 26 martie a.c., membrii Consiliului European s-au angajat „să facă tot ceea ce este necesar pentru a-i proteja pe cetățenii UE și pentru a depăși criza, păstrându-ne, totodată, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Extras din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

Extras din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 14 aprilie 2020 Începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de urgență pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Președintele României a semnat decretul privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

Președintele României a semnat decretul privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat astăzi, 14 aprilie a.c., decretul privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României. Prezentăm, în continuare, textul decretului: Având în vedere că, pe plan mondial, atât numărul de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Comentariul ediției

Un imperativ al prezentului: fără „verigi” slabe sau lipsă în „lanțul” managerial

Un imperativ al prezentului: fără „verigi” slabe sau lipsă în „lanțul” managerial

Teodor Brateș

Situația dramatică fără precedent cu care ne confruntăm – de la nivelul personal până la cel al comunității în care trăim, de la scară națională până la dimensiunile continentale și cele mondiale – confirmă și reconfirmă zi de zi, uneori de la o oră la alta, importanța capitală ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Eveniment

Autoizolarea, o oportunitate pentru accesul la actul de cultură

Autoizolarea, o oportunitate pentru accesul la actul de cultură

Alexandra Rizea

În fluxul informațiilor online apar tot mai des știri de genul celei care a inspirat însemnările de față: Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a postat pe site-ul propriu totalitatea imaginilor componente ale unor expoziții tematice și a altor proiecte virtuale. Informația este însoțită ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Cariere. Drumul spre performanță

„Implicarea civică reprezintă o unitate de măsură a modului în care noi, profesioniștii contabili, acționăm în numele interesului public”

„Implicarea civică reprezintă o unitate de măsură a modului în care noi, profesioniștii contabili, acționăm în numele interesului public”

Interviu cu Dan Apreotesei, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Brașov: „O influență notabilă în alegerea profesiei a avut-o domnul director Niculescu de la Liceul «C.D. Nenițescu», actualmente Liceul de Științe ale Naturii «Emil Racoviță» din Brașov. Cu toate că am absolvit liceul cu specializarea în domeniul silvic, am luat în considerare îndrumarea dragului meu profesor de a urma cursurile Facultății de Științe Economice, la profilul Contabilitate și Informatică de Gestiune, din cadrul Universității Transilvania din Brașov.”

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Conectarea la era digitală

TVA. Tendințe curente și viitoare în legislația fiscală europeană în comerțul electronic (E-Commerce)

TVA. Tendințe curente și viitoare în legislația fiscală europeană în comerțul electronic (E-Commerce)

CECCAR, Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Într-un context neprielnic precum cel actual, putem constata că există o mobilizare crescută în comportamentul populației și, implicit, în mediul economic, către zona online. Această mobilizare susținută de îndreptare a atenției în această direcție pare să nu fie o noutate în legislația ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

PMB: Acces online gratuit la consultaţii medicale, la 18 spitale ale Primăriei Capitalei, prin platforma pacient.assmb.ro

PMB: Acces online gratuit la consultații medicale, la 18 spitale ale Primăriei Capitalei, prin platforma pacient.assmb.ro

Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), anunță că a realizat „un proiect inovator care se dovedește deja a fi foarte util și actual: platforma de consultații medicale pacient.assmb.ro”. Demersul are ca scop sprijinirea pacienților ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

CERT-RO: Aplicaţia Zoom prezintă vulnerabilităţi şi funcţii ascunse ce pot pune în pericol securitatea datelor utilizatorilor

CERT-RO: Aplicația Zoom prezintă vulnerabilități și funcții ascunse ce pot pune în pericol securitatea datelor utilizatorilor

Aplicația Zoom, software dedicat apelurilor video între utilizatori, prezintă o serie de vulnerabilități și funcții ascunse care pot pune în pericol securitatea datelor, avertizează Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), într-o informare publicată ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Lumea în care trăim

Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut semnificativ în martie, în urma declinului prețului țițeiului

Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut semnificativ în martie, în urma declinului prețului țițeiului

Rata anuală a inflației în zona euro a încetinit semnificativ în martie, arată o estimare preliminară publicată de Oficiul European de Statistică (Eurostat), deoarece războiul prețurilor la petrol dintre Arabia Saudită și Rusia a redus prețurile energiei, iar pandemia de coronavirus (COVID-19) ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Pactul ecologic european: Consultare publică online asupra unor obiective-țintă de mediu mai ambițioase pentru anul 2030 în UE

Pactul ecologic european: Consultare publică online asupra unor obiective-țintă de mediu mai ambițioase pentru anul 2030 în UE

Deși prioritatea politică actuală a Comisiei Europene o reprezintă combaterea coronavirusului, Executivul comunitar precizează, într-un comunicat, că își continuă eforturile pregătitoare referitoare la prioritățile politice pe termen lung, precum Pactul ecologic european. Din acest motiv, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

ACEA: Închiderea uzinelor afectează 1,1 milioane lucrători din industria auto europeană

ACEA: Închiderea uzinelor afectează 1,1 milioane lucrători din industria auto europeană

Criza coronavirusului și închiderea uzinelor au afectat locurile de muncă pentru cel puțin 1,1 milioane de europeni care lucrează în producția de automobile, a apreciat de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters, citată de Agerpres. Cifra de 1.110.107 locuri ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

FAO: Preţurile mondiale la alimente au scăzut în martie, ca efect al pandemiei

FAO: Prețurile mondiale la alimente au scăzut în martie, ca efect al pandemiei

Indicele global al prețurilor la produsele alimentare a scăzut semnificativ în martie, din cauza reducerii cererii, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) și al declinului prețului la țiței, a anunțat Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Breviar statistic

În T4 din 2019, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost 4.999 lei, iar cheltuielile totale – 4.300 lei

În T4 din 2019, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost 4.999 lei, iar cheltuielile totale – 4.300 lei

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul IV 2019, în termeni nominali, 4.999 lei pe gospodărie și 1.939 lei pe persoană, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cheltuielile totale ale populației au fost, în perioada analizată, în medie de 4.300 ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur), 39,006 miliarde euro la 31 martie 2020

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur), 39,006 miliarde euro la 31 martie 2020

La 31 martie 2020, rezervele valutare administrate de Banca Națională a României (BNR) se situau la nivelul de 34,123 miliarde euro, față de 35,830 miliarde euro la 29 februarie 2020, potrivit datelor publicate de banca centrală. În cursul lunii martie au avut loc următoarele operațiuni: ▪ ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

INS: Cheltuielile turiştilor nerezidenţi sosiţi în România în interes de afaceri au totalizat, în 2019, aproape 4 miliarde lei

INS: Cheltuielile turiștilor nerezidenți sosiți în România în interes de afaceri au totalizat, în 2019, aproape 4 miliarde lei

Turiștii nerezidenți sosiți în România în interes de afaceri au cheltuit, anul trecut, 3,963 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), informează Agerpres. Afacerile (inclusiv participarea la congrese, conferințe, cursuri, târguri și expoziții) ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

ONRC: Numărul de firme dizolvate a crescut cu 3,13%, în primele două luni din 2020

ONRC: Numărul de firme dizolvate a crescut cu 3,13%, în primele două luni din 2020

Numărul de firme dizolvate a crescut cu 3,13%, în primele două luni din 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, la 5.705, față de 5.532 de firme în ianuarie - februarie 2019, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), citate de Agerpres. ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Bulgarii şi românii, pe ultimele locuri în UE la căutare de informaţii medicale pe Internet

Bulgarii și românii, pe ultimele locuri în UE la căutare de informații medicale pe Internet

Peste jumătate (53%) dintre cetățenii din Uniunea Europeană cu vârsta între 16 și 74 ani au declarat că în 2019 au căutat informații online cu privire la răni, boli, nutriție, îmbunătățirea sănătății etc., în rândul statelor membre cea mai redusă pondere a persoanelor care au ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Eurostat: Peste 672.000 de persoane au dobândit în 2018 cetăţenia unuia dintre cele 27 de state membre ale UE

Eurostat: Peste 672.000 de persoane au dobândit în 2018 cetățenia unuia dintre cele 27 de state membre ale UE

Aproximativ 672.300 de persoane au dobândit în 2018 cetățenia unuia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în scădere față de 700.600 de persoane în 2017 și 843.900 în 2016, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), citate de Agerpres. Din totalul ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Roza vânturilor

BestJobs: Peste o treime dintre românii care lucrează de acasă spun că sunt mai productivi decât la birou

BestJobs: Peste o treime dintre românii care lucrează de acasă spun că sunt mai productivi decât la birou

Un angajat român din trei (29%) lucrează, în prezent, de acasă, iar peste o treime dintre aceștia (35%) au constatat că sunt mai productivi în această perioadă de muncă obligatorie la domiciliu, comparativ cu activitatea de la birou, pentru că nu mai pierd timp cu deplasarea zi de zi la locul ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Noi dezinfectanți, realizați de cercetătorii UPB, se află în testare. Inovatori și performanți, aceștia pot fi produși rapid, în cantități mari

Noi dezinfectanți, realizați de cercetătorii UPB, se află în testare. Inovatori și performanți, aceștia pot fi produși rapid, în cantități mari

Universitatea Politehnica din București (UPB) anunță că noi dezinfectanți, realizați de cercetătorii instituției de învățământ superior, se află în testare. „Soluțiile dezvoltate de profesorii și cercetătorii din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

NASA a anunţat cum plănuieşte dezvoltarea bazelor umane pe Lună

NASA a anunțat cum plănuiește dezvoltarea bazelor umane pe Lună

Agenția Spațială Americană (NASA) a dat publicității un plan care detaliază etapele prin care încearcă să construiască infrastructura necesară pe Lună pentru ca oamenii să poată întreprinde investigații științifice de durată pe satelitul natural al Pământului, informează Mediafax. ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Studenți reprezentați de roboți la ceremonia de absolvire a unei universităţi din Tokyo

Studenți reprezentați de roboți la ceremonia de absolvire a unei universități din Tokyo

Ceremonia de absolvire organizată, la finalul lunii martie a.c., de Business Breakthrough University din Tokyo a avut anul acesta un caracter aparte. Potrivit publicației Business Insider, studenții au luat parte la ceremonie prin intermediul unei platforme online de video-conferințe și au fost ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Tururi virtuale gratuite în spațiu

Tururi virtuale gratuite în spațiu

Platforma online a Agenției Spațiale Americane (NASA) oferă mai multe tururi virtuale în cele mai îndepărtate colțuri ale spațiului cosmic. Cei care accesează platforma pot experimenta din interiorul unei navete spațiale peisaje cosmice cu planete și stele de la distanțe greu de imaginat, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Publicații de specialitate

Ghid privind măsurile fiscale adoptate în contextul crizei generate de coronavirus

Ghid privind măsurile fiscale adoptate în contextul crizei generate de coronavirus

În această perioadă dificilă pentru noi toți, sprijinul venit din partea autorităților fiscale prin adoptarea de măsuri economice și fiscal-bugetare este foarte important. Ce măsuri procedural-fiscale de susținere avem, însă, la dispoziție în acest interval în care lupta împotriva efectelor ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Optimizarea costurilor salariale în contextul crizei de COVID-19, un nou ghid util angajatorilor din România, publicat de CECCAR

Optimizarea costurilor salariale în contextul crizei de COVID-19, un nou ghid util angajatorilor din România, publicat de CECCAR

În contextul actual, în care majoritatea angajatorilor sunt afectați din cauza pandemiei, se pune serios problema lipsei de fonduri disponibile pentru a suporta costurile salariale. Impactul este și mai mare pentru societățile îndatorate, care nu au suficiente lichidități să reziste fără ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Opțiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forța de muncă

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Opțiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forța de muncă

Un nou ghid publicat de CECCAR: Opțiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forța de muncă

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Coronavirus – Implicații pentru business. Profesionistul contabil, consilier în afaceri

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Coronavirus – Implicații pentru business. Profesionistul contabil, consilier în afaceri

Conștienți de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor, noi, profesioniștii contabili membri CECCAR, suntem în prima linie în luptă cu efectele economice ale coronavirus și pentru identificarea soluțiilor de vindecare rapidă a afacerii dumneavoastră. În acest context, CECCAR ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

O nouă ediție revizuită a lucrării Fiscalitate, destinată stagiarilor CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

O nouă ediție revizuită a lucrării Fiscalitate, destinată stagiarilor CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor din anul II, semestrul I, o nouă ediție revizuită, a treia, a lucrării Fiscalitate.Volumul, avându-i ca autori pe Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu și Radu Ciobanu, este structurat în șapte ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

În atenția stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

În atenția stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor din anul I, semestrul I, o nouă ediție revizuită, a patra, a lucrării Contabilitate managerială. Volumul, scris de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Edițiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, disponibile la filialele Corpului

Edițiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, disponibile la filialele Corpului

Noi ediții ale publicațiilor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, dedicate stagiarilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară. ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor edițiile revizuite ale publicațiilor Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități. Noile ediții (a III-a pentru fiecare lucrare) au fost actualizate ca urmare a modificărilor legislative în domeniu, astfel încât să asigure o pregătire teoretică și practică solidă stagiarilor Corpului.

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Ca parte a activității sale de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziție versiunea în limba română a Ghidului privind misiunile ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate ediția 2018 a Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

Ca parte a strategiei prioritare de dezvoltare a parteneriatului dintre profesioniștii contabili și mediul de afaceri, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat, cu prilejul Săptămânii antreprenoriatului – CECCAR, ce a avut loc în perioada 18-22 noiembrie ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Publicația Expertiză contabilă, disponibilă acum și în format electronic

Publicația Expertiză contabilă, disponibilă acum și în format electronic

Expertiză contabilă, publicație destinată îndeosebi stagiarilor din anul III, este disponibilă acum și în format electronic, pe site-ul Librăriei CECCAR.Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Fiscalitate avansată – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Fiscalitate avansată – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) lansează o nouă publicație destinată stagiarilor, Fiscalitate avansată, volumul fiind disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 30 de lei. Programul de stagiu al CECCAR ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Managementul performanței, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Managementul performanței, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția stagiarilor o nouă publicație de mare utilitate – Managementul performanței. Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian și Cleopatra Șendroiu, analizează ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vă pune la dispoziție un nou material profesional util – o broșură în format electronic ce conține traducerea în limba română a noului standard emis de Fundația IFRS în 2017, IFRS 17 Contracte de asigurare, și a IFRIC ...

Nr. 13-14, 7-22 aprilie 2020


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.