Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020

Numărul 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

I. Reglementări privind suspendarea plății ratelor aferente împrumuturilor

1. Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, cu modificările și completările ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă la cererea debitorului până la nouă luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

2. Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

3. Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, aceștia din urmă procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

4. De prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit neajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată anterior intrării în vigoare a acestui act normativ.

5. Facilitatea prevăzută la pct. 1 poate fi acordată doar debitorilor care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau debitorilor care au efectuat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării obligației de plată.

6. Măsura prevăzută la pct. 1 se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

7. Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, în cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență.

În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate mai sus, el o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care acesta din urmă are obligația înregistrării convorbirii.

8. Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni, care să nu depășească data de 31 decembrie 2020.

9. Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în condițiile prevăzute în normele de aplicare a acestei ordonanțe de urgență.

10. Prelungirea duratei contractuale menționate la pct. 1 produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de aceștia.

Important! Modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor acestei ordonanțe de urgență.

II. Reglementări privind dobânda datorată pe perioada suspendării plății ratelor

1. Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

2. Prin excepție de la dispozițiile de mai sus, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță, dobânda este de 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

3. Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate aferente creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

III. Condiții de îndeplinit pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor

Debitorii (persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele care exercită profesii liberale și cele care exercită profesii în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, precum și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv de leasing) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să întrerupă activitatea total sau parțial, ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și să dețină certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020, ori întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;

b) să nu se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

IV. Prevederi speciale

În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, MFP elaborează norme de aplicare, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Textul integral al OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori poate fi consultat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.