Curier legislativ

HG nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

HG nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

Pe durata stării de urgenţă beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu profesional formele de exercitare a profesiei ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Dispoziţii generale 1. Normele reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial

OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 7 aprilie 2020. Actul normativ include o serie de măsuri care vor permite utilizarea înscrisurilor în formă electronică atât pentru comunicarea în format digital între autorităţile şi instituţiile statului, cât şi între acestea şi persoanele fizice şi juridice, precum şi asigurarea desfăşurării unor procese vitale ale statului prin implementarea mijloacelor informatice şi de comunicaţii securizate.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Măsuri financiar-fiscale adoptate și consecințele lor asupra mediului de afaceri în era COVID-19

Măsuri financiar-fiscale adoptate şi consecinţele lor asupra mediului de afaceri în era COVID-19

Alina Andrei

Cum va influenţa modul de a face afaceri criza prezentă a coronavirusului? Care vor fi consecinţele fiscale? Închiderea („lockdown”) ţărilor şi regiunilor mai mult sau mai puţin controlată şi distanţarea socială declanşate de pandemia COVID-19 va grăbi transferul de fonduri pentru salvarea afacerilor existente şi pentru iniţiativele sustenabile de afaceri care să reziste şi în scenarii ca cel pe care îl trăim şi, în plus, va schimba, potrivit experţilor, modul de interacţiune socială şi profesională şi pentru perioada post-pandemie.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Monografie contabilă. Înregistrările specifice șomajului tehnic

Monografie contabilă. Înregistrările specifice şomajului tehnic

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor şi are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent. În situaţia actuală, foarte mulţi angajatori au suspendat contractele angajaţilor, trimiţându-i în şomaj tehnic. Contractul ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În Monitorul Oficial nr. 285 din 6 aprilie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Platforma prevenire.gov.ro, disponibilă pentru emiterea Certificatelor pentru Situație de Urgență

Platforma prevenire.gov.ro, disponibilă pentru emiterea Certificatelor pentru Situaţie de Urgenţă

CECCAR, Marcel Vulpoi

Avem nevoie de Certificatul pentru Situaţie de Urgenţă? Precizăm că Certificatul pentru Situaţie de Urgenţă nu este necesar pentru solicitarea şomajului tehnic la ANOFM. Prin Certificatul pentru Situaţii de Urgenţă se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere: fie diminuarea ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Modificări recente aduse legislației prin OUG nr. 41/2020. Zile libere pentru părinți pe perioada vacanței

Modificări recente aduse legislaţiei prin OUG nr. 41/2020. Zile libere pentru părinţi pe perioada vacanţei

Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Ca un sprijin suplimentar acordat părinţilor cu copii a căror vârstă nu depăşeşte 12 ani (respectiv 18 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi), Guvernul a decis modificarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Documente pentru obținerea indemnizației pe perioada stării de urgență (Ordine emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 30/2020)

Documente pentru obţinerea indemnizaţiei pe perioada stării de urgenţă (Ordine emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 30/2020)

CECCAR, Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Începând de miercuri, 1 aprilie 2020, persoanele care urmează să beneficieze de sprijinul oferit de Guvern, sub forma şomajului tehnic, respectiv a indemnizaţiei pe perioada stării de urgenţă, pot depune cererile şi declaraţiile pe propria răspundere în vederea obţinerii ajutorului.  În acest sens, printr-o serie de ordine emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale apărute în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, Partea I, (Ordinul nr. 740/2020, Ordinul nr. 741/2020, Ordinul nr. 742/493/2020 şi Ordinul nr. 743/2802/2020) au fost aprobate modelul cererii ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Reglementări privind suspendarea plăţii ratelor aferente împrumuturilor 1. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Prevederi privind bonificaţiile privind plata anticipată a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020 1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, care plătesc impozitul datorat ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Referitor la indemnizaţia de şomaj tehnic acordată salariaţilor 1. Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial

Metodologia de solicitare şi eliberare a Certificatelor de Situaţie de Urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a emis ordinul prin care este stabilită metodologia de solicitare şi eliberare a Certificatelor de Situaţie de Urgenţă.„Certificatele de Situaţie de Urgenţă au ca scop susţinerea operatorilor economici ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților

Sinteza principalelor prevederi ale HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor

CECCAR, Marcel Vulpoi

1. Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. 2. Cererea va fi însoţită de: declaraţie pe propria răspundere a celuilalt ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020

OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

Modificări la Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor: se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi; NU pot beneficia de zilele libere persoanele aflate în concediu de odihnă /fără plată, şomaj tehnic, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020

OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

1. Implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii COVID-19, prin garantarea unor credite şi subvenţionarea dobânzilor pentru aceste finanţări. Ministerul Finanţelor va garanta până la 80% din valoarea finanţărilor acordate IMM-urilor. ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

ONRC: Se suspendă depunerea declarației privind beneficiarul real, pe durata stării de urgență

ONRC: Se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real, pe durata stării de urgenţă

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului informează că: pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real; termenul de depunere ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Direct de la sursă

COVID-19: Îndrumări contabile importante de la IPSASB

COVID-19: Îndrumări contabile importante de la IPSASB

Personalul de pe lângă Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) a elaborat o publicaţie de tip întrebări şi răspunsuri (Q&A) cu scopul de a oferi perspective asupra problemelor de raportare financiară asociate răspunsului guvernelor la pandemia ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Măsuri economice urgente aprobate de instituțiile Uniunii Europene pentru susținerea IMM-urilor în perioada de criză cauzată de COVID-19

Măsuri economice urgente aprobate de instituţiile Uniunii Europene pentru susţinerea IMM-urilor în perioada de criză cauzată de COVID-19

Iniţiativa pentru investiţii în răspunsul la coronavirus În data de 26 martie, Parlamentul European a aprobat Regulamentul propus de Comisia Europeană în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Este profesia contabilă din România pregătită pentru viitor?

Este profesia contabilă din România pregătită pentru viitor?

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, coordonator al Institutului Naţional de Dezvoltare Profesională Iniţială şi Continuă (INDPIC), şi prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, preşedintele Consiliului superior al CECCAR, au scris recent un articol în care vorbesc despre adaptarea profesiei contabile ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Reanalizarea întrebării: „Ar trebui ca un director financiar să fie contabil?”

Reanalizarea întrebării: „Ar trebui ca un director financiar să fie contabil?”

Rolul unui director financiar este important – şi continuă să se dezvolte şi să se transforme. Pe măsură ce fiecare organizaţie se confruntă cu incertitudini şi riscuri din ce în ce mai mari, iar companiile încep să privească valoarea şi din altă perspectivă decât a acţionarilor, rolul directorului financiar devine din ce în ce mai esenţial.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 23 martie 2020

Noutăţi fiscale europene din Buletinul de ştiri ETAF – 23 martie 2020

Coronavirus: avantajele fiscale selective acordate în 2020 nu vor constitui ajutor de statÎn data de 19 martie a.c., Comisia Europeană a adoptat un Cadru temporar, în vigoare până la sfârşitul anului 2020, pentru a permite statelor membre să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

BNR reduce dobânda-cheie la 2% pe an

BNR reduce dobânda-cheie la 2% pe an

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României s‑a întrunit astăzi, 20 martie, într-o şedinţă de urgenţă şi a adoptat un pachet de măsuri menit să atenueze impactul situaţiei generate de epidemia de coronavirus asupra populaţiei şi companiilor româneşti. Potrivit unui ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

BNR va transmite scrisori de informare tuturor creditorilor prin care li se va confirma posibilitatea restructurării creditelor debitorilor

BNR va transmite scrisori de informare tuturor creditorilor prin care li se va confirma posibilitatea restructurării creditelor debitorilor

Comitetul de Supraveghere al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţă de urgenţă, a clarificat modul în care băncile şi IFN-urile din România trebuie să aplice reglementările în vigoare în contextul pandemiei cu COVID 19, a anunţat banca centrală. Astfel, BNR va face uz de ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Expertiza și auditul afacerilor

Studiu de caz privind prezentarea situațiilor financiare în perioada comunistă și în prezent (II)

Studiu de caz privind prezentarea situaţiilor financiare în perioada comunistă şi în prezent (II)

CECCAR

Având ca referinţă concepte teoretice corespunzătoare ambelor perioade analizate, respectiv cea comunistă şi cea actuală, în acest articol vom studia principalele diferenţe dintre modul de prezentare a situaţiilor financiare în România în perioada comunismului faţă de prezent. Vom analiza astfel diferenţele şi asemănările dintre cele două perioade, formulând în final o concluzie care să înglobeze gradul şi direcţia de evoluţie a prezentării situaţiilor financiare în ţara noastră.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Impozitarea veniturilor obținute din exercitarea profesiilor de expert contabil și contabil autorizat

Impozitarea veniturilor obţinute din exercitarea profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat

CECCAR

Articolul de faţă aduce în discuţie o serie de aspecte teoretice şi practice privind modalitatea de impozitare a veniturilor obţinute din exercitarea profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal 2020 în vederea stabilirii impozitului anual estimat şi a contribuţiilor sociale în anumite situaţii. În acest sens vor trebui să depună la organul fiscal competent declaraţia unică până la termenul prevăzut de Codul fiscal.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Lumea în care trăim

Preşedintele CE sprijină emiterea de „obligaţiuni corona” în zona euro

Preşedintele CE sprijină emiterea de „obligaţiuni corona” în zona euro

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat în favoarea aşa numitor „coronabonds”, obligaţiuni emise în comun de guvernele din zona euro, pentru a ajuta la combaterea crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) şi a consecinţelor economice, transmite DPA, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

OIM avertizează că 25 milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute la nivel mondial

OIM avertizează că 25 milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute la nivel mondial

Pandemia de coronavirus ar putea declanşa o criză economică globală şi ar putea duce la dispariţia a până la 25 de milioane de locuri de muncă la nivel mondial, dacă guvernele nu intervin rapid pentru a-i proteja pe muncitori, arată o primă estimare a Organizaţiei Internaţionale a Muncii ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Raport: Produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 4 miliarde euro, comercializate la nivel mondial

Raport: Produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 4 miliarde euro, comercializate la nivel mondial

Valoarea totală a produselor farmaceutice contrafăcute comercializate la nivel mondial este estimată la 4,03 miliarde de euro, potrivit unui raport publicat de Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), informează ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Eurostat: UE a înregistrat anul trecut un deficit comercial de 164 miliarde de euro pe relaţia cu China

Eurostat: UE a înregistrat anul trecut un deficit comercial de 164 miliarde de euro pe relaţia cu China

China a fost anul trecut al treilea mare partener comercial pentru exporturile de bunuri ale Uniunii Europene, cu 9% din totalul exporturilor în afara UE, potrivit unei estimări preliminare publicate de Oficiul European de Statistică Eurostat, citată de Agerpres. De asemenea, statul asiatic a fost ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

FMI: Pandemia va duce la o recesiune globală în 2020; redresarea este aşteptată în 2021

FMI: Pandemia va duce la o recesiune globală în 2020; redresarea este aşteptată în 2021

Pandemia de coronavirus (COVID-19) va provoca o recesiune globală în 2020, care ar putea fi mai rea decât cea înregistrată în timpul crizei financiare din 2008-2009, a avertizat Fondul Monetar Internaţional (FMI), care se aşteaptă la o redresare în 2021, transmite Reuters, citată de Agerpres. ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Acţiune coordonată a marilor bănci centrale pentru a facilita accesul la dolari americani

Acţiune coordonată a marilor bănci centrale pentru a facilita accesul la dolari americani

Cele mai importante bănci ale lumii, inclusiv Rezerva Federală americană, Banca Centrală Europeană şi Banca Japoniei, au anunţat o acţiune coordonată pentru a facilita accesul la dolari americani la nivel global, informează AFP, citată de Agerpres. „Pentru a îmbunătăţi eficienţa liniilor ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

La început a fost cuvântul...

Diagnostic și tratament

Diagnostic şi tratament

Teodor Brateş

Nu avem intenţia de a ne referi la termeni medicali, ci să semnalăm doar modul în care transferul unor noţiuni dintr-un domeniu în altul se poate face şi prin evitarea unor erori lingvistice şi logice. Astfel, atât verbal, cât şi în scris, în lumea afacerilor se utilizează frecvent noţiuni ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Comentariul ediției

Combaterea pandemiei, test-limită pentru managementul crizei

Combaterea pandemiei, test-limită pentru managementul crizei

Teodor Brateş

Cititorii noştri au putut lesne constata că îi informăm operativ despre evoluţiile economico-sociale – din ţară şi din străinătate – despre măsurile care se adoptă în condiţiile instituirii stării de urgenţă pe întreg teritoriul României. Cum este firesc, punem accentul pe relaţia, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Eveniment

Premieră mondială la echinocțiul de primăvară

Premieră mondială la echinocţiul de primăvară

Alexandra Rizea

De regulă, sunt reţinute în spaţiul public doar premierele cu un mesaj pozitiv, indiferent de domeniul în care sunt consemnate. Din nefericire, în această perioadă, înregistrăm unele premiere nedorite. Ne referim, de pildă, la modul în care au fost marcate, până în acest an, zilele internaţionale ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Conectarea la era digitală

TVA. Tendințe curente și viitoare în legislația fiscală europeană în comerțul electronic (E-Commerce)

TVA. Tendinţe curente şi viitoare în legislaţia fiscală europeană în comerţul electronic (E-Commerce)

CECCAR, Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Într-un context neprielnic precum cel actual, putem constata că există o mobilizare crescută în comportamentul populaţiei şi, implicit, în mediul economic, către zona online. Această mobilizare susţinută de îndreptare a atenţiei în această direcţie pare să nu fie o noutate în legislaţia ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

MEC a lansat platforma Digital pe educred.ro

MEC a lansat platforma Digital pe educred.ro

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spaţiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în activităţile de învăţare cu elevii. „Această platformă a fost dezvoltată de echipa proiectului ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

PwC România: Organizaţiile şi populaţia devin mai vulnerabile la riscurile cibernetice, pe fondul epidemiei COVID-19

PwC România: Organizaţiile şi populaţia devin mai vulnerabile la riscurile cibernetice, pe fondul epidemiei COVID-19

Cererea ridicată de echipamente medicale, precum măştile chirurgicale, a dus la apariţia multor magazine online false, website-uri şi conturi de social media care pretind că vând aceste produse online, atenţionează specialişti PwC România, într-o analiză citată de Agerpres. „În faţa ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Cariere. Drumul spre performanță

„Profesia contabilă vine «la pachet» cu multă răbdare, cu multă muncă, perseverență și înțelegere pentru nevoile clienților”

„Profesia contabilă vine «la pachet» cu multă răbdare, cu multă muncă, perseverenţă şi înţelegere pentru nevoile clienţilor”

Interviu cu Ionuţ Apan, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Satu Mare: „Experienţa mea în domeniul contabilităţii a debutat în anul 2008, când m-am angajat în cadrul unei societăţi comerciale profilată pe producţia de confecţii metalice şi părti componente ale acestora. Iniţial, sarcinile mele de serviciu au constat în întocmirea documentelor primare, înregistrarea acestora în aplicaţia de contabilitate, iar, ulterior, o doamnă expert contabil verifica ceea ce făceam, întocmea balanţa lunară de verificare, declaraţiile fiscale, informative şi situaţiile financiare, după care în sarcina mea revenea înregistrarea documentelor la instituţiile responsabile cu gestionarea acestora.”

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Piața de capital

Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă: Discuţii săptămânale online între reprezentanţii companiilor listate

Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă: Discuţii săptămânale online între reprezentanţii companiilor listate

Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) anunţă un plan de măsuri imediate care să completeze comunicarea companiilor listate cu investitorii, astfel încât aceştia să aibă acces centralizat şi rapid la managementul companiilor, în contextul pandemiei de coronavirus, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Analize și sinteze

Analiză: Achiziţiile de panică şi izolările ar putea stimula preţurile mondiale ale alimentelor

Analiză: Achiziţiile de panică şi izolările ar putea stimula preţurile mondiale ale alimentelor

Măsurile de izolare la domiciliu şi achiziţiile de alimente determinate de panică pe fondul pandemiei de coronavirus ar putea stimula preţurile mondiale la alimente, chiar dacă există o ofertă suficientă de cereale şi oleaginoase în principalele state exportatoare, a declarat un economist ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Build Europe: Construcţia de noi locuinţe va încetini sau chiar se va opri temporar

Build Europe: Construcţia de noi locuinţe va încetini sau chiar se va opri temporar

Construcţia de noi locuinţe va încetini sau chiar se va opri temporar în anumite locuri, iar vânzările de locuinţe vor scădea şi ele, susţine Build Europe, într-un comunicat remis Agerpres. „În fapt, membrii Build Europe cred că - având în vedere scenariul actual - construcţia de noi ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Breviar statistic

Rata anuală a inflaţiei în UE, 1,6% în februarie

Rata anuală a inflaţiei în UE, 1,6% în februarie

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a fost de 1,2% în februarie, în scădere comparativ cu 1,4% luna precedentă, şi de 1,6% în Uniunea Europeană, de asemenea în declin faţă de 1,7% luna anterioară, ţările membre UE cu cea mai ridicată inflaţie fiind Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2020, 22,175 milioane persoane

Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2020, 22,175 milioane persoane

La 1 ianuarie 2020, populaţia după domiciliu a fost de 22,175 milioane persoane, în scădere cu 0,1% faţă de 1 ianuarie 2019, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%). Fenomenul de ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut cu 7,3% în primele două luni

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut cu 7,3% în primele două luni

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au scăzut cu 7,2% în februarie, a anunţat Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA, citată de Agerpres. Datele statistice sunt valabile pentru cele 27 de state membre ale Uniunii ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

România, Slovenia și Polonia, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții din UE, în ianuarie

România, Slovenia şi Polonia, cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii din UE, în ianuarie

România, Slovenia şi Polonia au înregistrat cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în ianuarie 2020, comparativ cu decembrie 2019, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), citate de Agerpres. Comparativ, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

APIA: Ponderea autoturismelor ecologice în totalul pieţei a crescut la 6%, în primele două luni

APIA: Ponderea autoturismelor ecologice în totalul pieţei a crescut la 6%, în primele două luni

Ponderea autoturismelor electrice şi hibrid în totalul pieţei din România a ajuns la 6%, în primele două luni din 2020, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când aceasta era de 4,2%, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Roza vânturilor

Centrul de Studii „Mihai Eminescu” inițiază acțiunea Stau acasă și povestesc

Centrul de Studii „Mihai Eminescu” iniţiază acţiunea Stau acasă şi povestesc

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu iniţiază acţiunea Stau acasă şi povestesc. Sunt încurajaţi să participe, în special, cei care au peste 60 de ani sau au o experienţă bogată de viaţă. „Vă îndemnăm să staţi acasă, să scrieţi (de mână sau la computer) ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Muzeul Astra din Sibiu va transforma Casa Artelor într-un hub cultural

Muzeul Astra din Sibiu va transforma Casa Artelor într-un hub cultural

Muzeul Astra din Sibiu anunţă că proiectul pentru restaurarea şi revitalizarea Casei Artelor a fost declarat admis în urma ultimei etape de evaluare, cea tehnico-financiară, situându-se pe locul 2 din 20 de proiecte, cu 89,2 puncte. „Este vorba despre Restaurarea şi revitalizarea monumentului ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Cel mai lung zbor din istorie al unui avion de pasageri: 15.715 kilometri şi 16 ore în aer

Cel mai lung zbor din istorie al unui avion de pasageri: 15.715 kilometri şi 16 ore în aer

Industria aviaţiei a fost puternic lovită de criza coronavirusului. Mii de zboruri au fost anulate până acum, iar unele companii anunţă că riscă falimentul. Air Tahiti Nui îşi continuă activitatea şi tocmai a înregistrat cel mai lung zbor din istorie. 15.715 kilometri s-a deplasat un avion ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Un supercomputer a identificat substanţe chimice care ar putea opri răspândirea COVID-19

Un supercomputer a identificat substanţe chimice care ar putea opri răspândirea COVID-19

Cel mai rapid supercomputer din lume a identificat o serie de substanţe chimice care ar putea opri coronavirusul să infecteze celulele din organism, un pas crucial spre găsirea unui vaccin, scrie CNN, citat de Mediafax. Astfel, Summit, cel mai puternic sistem informatic nedistribuit din lume, a primit ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Românii produc cele mai puţine deşeuri municipale din Uniunea Europeană

Românii produc cele mai puţine deşeuri municipale din Uniunea Europeană

O persoană din Uniunea Europeană a produs, în medie, o cantitate de 492 kilograme de deşeuri municipale în 2018, cele mai bune performanţe la acest capitol fiind înregistrate de România, cu 272 kilograme de deşeuri municipale/locuitor, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Publicații de specialitate

În atenția stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

În atenţia stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediţia a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pune la dispoziţia stagiarilor din anul I, semestrul I, o nouă ediţie revizuită, a patra, a lucrării Contabilitate managerială. Volumul, scris de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Edițiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, disponibile la filialele Corpului

Ediţiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare şi Finanţe şi management financiar, disponibile la filialele Corpului

Noi ediţii ale publicaţiilor Contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare şi Finanţe şi management financiar, dedicate stagiarilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga ţară. ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități

Noi ediţii ale publicaţiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate şi raportare financiară şi Contabilitatea altor tipuri de entităţi

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pune la dispoziţia stagiarilor ediţiile revizuite ale publicaţiilor Contabilitate şi raportare financiară şi Contabilitatea altor tipuri de entităţi. Noile ediţii (a III-a pentru fiecare lucrare) au fost actualizate ca urmare a modificărilor legislative în domeniu, astfel încât să asigure o pregătire teoretică şi practică solidă stagiarilor Corpului.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Ca parte a activităţii sale de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaţionale, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pune la dispoziţie versiunea în limba română a Ghidului privind misiunile ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple şi studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

CECCAR, prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu lucrarea Sinteze, exemple şi studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Codul etic internaţional pentru profesioniştii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) pune la dispoziţia membrilor, potenţialilor membri şi altor părţi interesate ediţia 2018 a Codului etic internaţional pentru profesioniştii contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

Ca parte a strategiei prioritare de dezvoltare a parteneriatului dintre profesioniştii contabili şi mediul de afaceri, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a lansat, cu prilejul Săptămânii antreprenoriatului – CECCAR, ce a avut loc în perioada 18-22 noiembrie ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Publicația Expertiză contabilă, disponibilă acum și în format electronic

Publicaţia Expertiză contabilă, disponibilă acum şi în format electronic

Expertiză contabilă, publicaţie destinată îndeosebi stagiarilor din anul III, este disponibilă acum şi în format electronic, pe site-ul Librăriei CECCAR.Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din Bucureşti, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Fiscalitate avansată – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Fiscalitate avansată – o nouă publicaţie de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga ţară

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) lansează o nouă publicaţie destinată stagiarilor, Fiscalitate avansată, volumul fiind disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga ţară, la preţul de 30 de lei. Programul de stagiu al CECCAR ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Managementul performanței, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Managementul performanţei, o nouă publicaţie care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) pune la dispoziţia stagiarilor o nouă publicaţie de mare utilitate – Managementul performanţei. Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian şi Cleopatra Şendroiu, analizează ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Noul standard internaţional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum şi în limba română

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vă pune la dispoziţie un nou material profesional util – o broşură în format electronic ce conţine traducerea în limba română a noului standard emis de Fundaţia IFRS în 2017, IFRS 17 Contracte de asigurare, şi a IFRIC ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.