Curier legislativ

HG nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

HG nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

Pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional formele de exercitare a profesiei ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Dispoziții generale 1. Normele reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial

OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 7 aprilie 2020. Actul normativ include o serie de măsuri care vor permite utilizarea înscrisurilor în formă electronică atât pentru comunicarea în format digital între autoritățile și instituțiile statului, cât și între acestea și persoanele fizice și juridice, precum și asigurarea desfășurării unor procese vitale ale statului prin implementarea mijloacelor informatice și de comunicații securizate.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Măsuri financiar-fiscale adoptate și consecințele lor asupra mediului de afaceri în era COVID-19

Măsuri financiar-fiscale adoptate și consecințele lor asupra mediului de afaceri în era COVID-19

Alina Andrei

Cum va influența modul de a face afaceri criza prezentă a coronavirusului? Care vor fi consecințele fiscale? Închiderea („lockdown”) țărilor și regiunilor mai mult sau mai puțin controlată și distanțarea socială declanșate de pandemia COVID-19 va grăbi transferul de fonduri pentru salvarea afacerilor existente și pentru inițiativele sustenabile de afaceri care să reziste și în scenarii ca cel pe care îl trăim și, în plus, va schimba, potrivit experților, modul de interacțiune socială și profesională și pentru perioada post-pandemie.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Monografie contabilă. Înregistrările specifice șomajului tehnic

Monografie contabilă. Înregistrările specifice șomajului tehnic

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor și are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent. În situația actuală, foarte mulți angajatori au suspendat contractele angajaților, trimițându-i în șomaj tehnic. Contractul ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În Monitorul Oficial nr. 285 din 6 aprilie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Platforma prevenire.gov.ro, disponibilă pentru emiterea Certificatelor pentru Situație de Urgență

Platforma prevenire.gov.ro, disponibilă pentru emiterea Certificatelor pentru Situație de Urgență

CECCAR, Marcel Vulpoi

Avem nevoie de Certificatul pentru Situație de Urgență? Precizăm că Certificatul pentru Situație de Urgență nu este necesar pentru solicitarea șomajului tehnic la ANOFM. Prin Certificatul pentru Situații de Urgență se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere: fie diminuarea ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Modificări recente aduse legislației prin OUG nr. 41/2020. Zile libere pentru părinți pe perioada vacanței

Modificări recente aduse legislației prin OUG nr. 41/2020. Zile libere pentru părinți pe perioada vacanței

Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Ca un sprijin suplimentar acordat părinților cu copii a căror vârstă nu depășește 12 ani (respectiv 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități), Guvernul a decis modificarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Documente pentru obținerea indemnizației pe perioada stării de urgență (Ordine emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 30/2020)

Documente pentru obținerea indemnizației pe perioada stării de urgență (Ordine emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 30/2020)

CECCAR, Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Începând de miercuri, 1 aprilie 2020, persoanele care urmează să beneficieze de sprijinul oferit de Guvern, sub forma șomajului tehnic, respectiv a indemnizației pe perioada stării de urgență, pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere în vederea obținerii ajutorului.  În acest sens, printr-o serie de ordine emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale apărute în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, Partea I, (Ordinul nr. 740/2020, Ordinul nr. 741/2020, Ordinul nr. 742/493/2020 și Ordinul nr. 743/2802/2020) au fost aprobate modelul cererii ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Reglementări privind suspendarea plății ratelor aferente împrumuturilor 1. Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Prevederi privind bonificațiile privind plata anticipată a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020 1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative

CECCAR, Marcel Vulpoi

I. Referitor la indemnizația de șomaj tehnic acordată salariaților 1. Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial

Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a emis ordinul prin care este stabilită metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență.„Certificatele de Situație de Urgență au ca scop susținerea operatorilor economici ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Sinteza principalelor prevederi ale HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților

Sinteza principalelor prevederi ale HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților

CECCAR, Marcel Vulpoi

1. Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ. 2. Cererea va fi însoțită de: declarație pe propria răspundere a celuilalt ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020

OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

Modificări la Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților: se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși; NU pot beneficia de zilele libere persoanele aflate în concediu de odihnă /fără plată, șomaj tehnic, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020

OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020

CECCAR, Marcel Vulpoi

1. Implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii COVID-19, prin garantarea unor credite și subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări. Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM-urilor. ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

ONRC: Se suspendă depunerea declarației privind beneficiarul real, pe durata stării de urgență

ONRC: Se suspendă depunerea declarației privind beneficiarul real, pe durata stării de urgență

Oficiul Național al Registrului Comerțului informează că: pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României se suspendă depunerea declarației privind beneficiarul real; termenul de depunere ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Direct de la sursă

COVID-19: Îndrumări contabile importante de la IPSASB

COVID-19: Îndrumări contabile importante de la IPSASB

Personalul de pe lângă Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) a elaborat o publicație de tip întrebări și răspunsuri (Q&A) cu scopul de a oferi perspective asupra problemelor de raportare financiară asociate răspunsului guvernelor la pandemia ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Măsuri economice urgente aprobate de instituțiile Uniunii Europene pentru susținerea IMM-urilor în perioada de criză cauzată de COVID-19

Măsuri economice urgente aprobate de instituțiile Uniunii Europene pentru susținerea IMM-urilor în perioada de criză cauzată de COVID-19

Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus În data de 26 martie, Parlamentul European a aprobat Regulamentul propus de Comisia Europeană în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Este profesia contabilă din România pregătită pentru viitor?

Este profesia contabilă din România pregătită pentru viitor?

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, coordonator al Institutului Național de Dezvoltare Profesională Inițială și Continuă (INDPIC), și prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele Consiliului superior al CECCAR, au scris recent un articol în care vorbesc despre adaptarea profesiei contabile ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Reanalizarea întrebării: „Ar trebui ca un director financiar să fie contabil?”

Reanalizarea întrebării: „Ar trebui ca un director financiar să fie contabil?”

Rolul unui director financiar este important – și continuă să se dezvolte și să se transforme. Pe măsură ce fiecare organizație se confruntă cu incertitudini și riscuri din ce în ce mai mari, iar companiile încep să privească valoarea și din altă perspectivă decât a acționarilor, rolul directorului financiar devine din ce în ce mai esențial.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 23 martie 2020

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 23 martie 2020

Coronavirus: avantajele fiscale selective acordate în 2020 nu vor constitui ajutor de statÎn data de 19 martie a.c., Comisia Europeană a adoptat un Cadru temporar, în vigoare până la sfârșitul anului 2020, pentru a permite statelor membre să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

BNR reduce dobânda-cheie la 2% pe an

BNR reduce dobânda-cheie la 2% pe an

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României s‑a întrunit astăzi, 20 martie, într-o ședință de urgență și a adoptat un pachet de măsuri menit să atenueze impactul situației generate de epidemia de coronavirus asupra populației și companiilor românești. Potrivit unui ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

BNR va transmite scrisori de informare tuturor creditorilor prin care li se va confirma posibilitatea restructurării creditelor debitorilor

BNR va transmite scrisori de informare tuturor creditorilor prin care li se va confirma posibilitatea restructurării creditelor debitorilor

Comitetul de Supraveghere al Băncii Naționale a României, întrunit în ședință de urgență, a clarificat modul în care băncile și IFN-urile din România trebuie să aplice reglementările în vigoare în contextul pandemiei cu COVID 19, a anunțat banca centrală. Astfel, BNR va face uz de ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Expertiza și auditul afacerilor

Studiu de caz privind prezentarea situațiilor financiare în perioada comunistă și în prezent (II)

Studiu de caz privind prezentarea situațiilor financiare în perioada comunistă și în prezent (II)

CECCAR

Având ca referință concepte teoretice corespunzătoare ambelor perioade analizate, respectiv cea comunistă și cea actuală, în acest articol vom studia principalele diferențe dintre modul de prezentare a situațiilor financiare în România în perioada comunismului față de prezent. Vom analiza astfel diferențele și asemănările dintre cele două perioade, formulând în final o concluzie care să înglobeze gradul și direcția de evoluție a prezentării situațiilor financiare în țara noastră.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Impozitarea veniturilor obținute din exercitarea profesiilor de expert contabil și contabil autorizat

Impozitarea veniturilor obținute din exercitarea profesiilor de expert contabil și contabil autorizat

CECCAR

Articolul de față aduce în discuție o serie de aspecte teoretice și practice privind modalitatea de impozitare a veniturilor obținute din exercitarea profesiilor de expert contabil și contabil autorizat. Contribuabilii care obțin venituri din activități independente au obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal 2020 în vederea stabilirii impozitului anual estimat și a contribuțiilor sociale în anumite situații. În acest sens vor trebui să depună la organul fiscal competent declarația unică până la termenul prevăzut de Codul fiscal.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Lumea în care trăim

Preşedintele CE sprijină emiterea de „obligaţiuni corona” în zona euro

Președintele CE sprijină emiterea de „obligațiuni corona” în zona euro

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat în favoarea așa numitor „coronabonds”, obligațiuni emise în comun de guvernele din zona euro, pentru a ajuta la combaterea crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) și a consecințelor economice, transmite DPA, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

OIM avertizează că 25 milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute la nivel mondial

OIM avertizează că 25 milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute la nivel mondial

Pandemia de coronavirus ar putea declanșa o criză economică globală și ar putea duce la dispariția a până la 25 de milioane de locuri de muncă la nivel mondial, dacă guvernele nu intervin rapid pentru a-i proteja pe muncitori, arată o primă estimare a Organizației Internaționale a Muncii ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Raport: Produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 4 miliarde euro, comercializate la nivel mondial

Raport: Produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 4 miliarde euro, comercializate la nivel mondial

Valoarea totală a produselor farmaceutice contrafăcute comercializate la nivel mondial este estimată la 4,03 miliarde de euro, potrivit unui raport publicat de Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), informează ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Eurostat: UE a înregistrat anul trecut un deficit comercial de 164 miliarde de euro pe relaţia cu China

Eurostat: UE a înregistrat anul trecut un deficit comercial de 164 miliarde de euro pe relația cu China

China a fost anul trecut al treilea mare partener comercial pentru exporturile de bunuri ale Uniunii Europene, cu 9% din totalul exporturilor în afara UE, potrivit unei estimări preliminare publicate de Oficiul European de Statistică Eurostat, citată de Agerpres. De asemenea, statul asiatic a fost ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

FMI: Pandemia va duce la o recesiune globală în 2020; redresarea este aşteptată în 2021

FMI: Pandemia va duce la o recesiune globală în 2020; redresarea este așteptată în 2021

Pandemia de coronavirus (COVID-19) va provoca o recesiune globală în 2020, care ar putea fi mai rea decât cea înregistrată în timpul crizei financiare din 2008-2009, a avertizat Fondul Monetar Internațional (FMI), care se așteaptă la o redresare în 2021, transmite Reuters, citată de Agerpres. ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Acţiune coordonată a marilor bănci centrale pentru a facilita accesul la dolari americani

Acțiune coordonată a marilor bănci centrale pentru a facilita accesul la dolari americani

Cele mai importante bănci ale lumii, inclusiv Rezerva Federală americană, Banca Centrală Europeană și Banca Japoniei, au anunțat o acțiune coordonată pentru a facilita accesul la dolari americani la nivel global, informează AFP, citată de Agerpres. „Pentru a îmbunătăți eficiența liniilor ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

La început a fost cuvântul...

Diagnostic și tratament

Diagnostic și tratament

Teodor Brateș

Nu avem intenția de a ne referi la termeni medicali, ci să semnalăm doar modul în care transferul unor noțiuni dintr-un domeniu în altul se poate face și prin evitarea unor erori lingvistice și logice. Astfel, atât verbal, cât și în scris, în lumea afacerilor se utilizează frecvent noțiuni ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Comentariul ediției

Combaterea pandemiei, test-limită pentru managementul crizei

Combaterea pandemiei, test-limită pentru managementul crizei

Teodor Brateș

Cititorii noștri au putut lesne constata că îi informăm operativ despre evoluțiile economico-sociale – din țară și din străinătate – despre măsurile care se adoptă în condițiile instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României. Cum este firesc, punem accentul pe relația, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Eveniment

Premieră mondială la echinocțiul de primăvară

Premieră mondială la echinocțiul de primăvară

Alexandra Rizea

De regulă, sunt reținute în spațiul public doar premierele cu un mesaj pozitiv, indiferent de domeniul în care sunt consemnate. Din nefericire, în această perioadă, înregistrăm unele premiere nedorite. Ne referim, de pildă, la modul în care au fost marcate, până în acest an, zilele internaționale ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Conectarea la era digitală

TVA. Tendințe curente și viitoare în legislația fiscală europeană în comerțul electronic (E-Commerce)

TVA. Tendințe curente și viitoare în legislația fiscală europeană în comerțul electronic (E-Commerce)

CECCAR, Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Într-un context neprielnic precum cel actual, putem constata că există o mobilizare crescută în comportamentul populației și, implicit, în mediul economic, către zona online. Această mobilizare susținută de îndreptare a atenției în această direcție pare să nu fie o noutate în legislația ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

MEC a lansat platforma Digital pe educred.ro

MEC a lansat platforma Digital pe educred.ro

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii. „Această platformă a fost dezvoltată de echipa proiectului ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

PwC România: Organizaţiile şi populaţia devin mai vulnerabile la riscurile cibernetice, pe fondul epidemiei COVID-19

PwC România: Organizațiile și populația devin mai vulnerabile la riscurile cibernetice, pe fondul epidemiei COVID-19

Cererea ridicată de echipamente medicale, precum măștile chirurgicale, a dus la apariția multor magazine online false, website-uri și conturi de social media care pretind că vând aceste produse online, atenționează specialiști PwC România, într-o analiză citată de Agerpres. „În fața ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Cariere. Drumul spre performanță

„Profesia contabilă vine «la pachet» cu multă răbdare, cu multă muncă, perseverență și înțelegere pentru nevoile clienților”

„Profesia contabilă vine «la pachet» cu multă răbdare, cu multă muncă, perseverență și înțelegere pentru nevoile clienților”

Interviu cu Ionuț Apan, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Satu Mare: „Experiența mea în domeniul contabilității a debutat în anul 2008, când m-am angajat în cadrul unei societăți comerciale profilată pe producția de confecții metalice și părti componente ale acestora. Inițial, sarcinile mele de serviciu au constat în întocmirea documentelor primare, înregistrarea acestora în aplicația de contabilitate, iar, ulterior, o doamnă expert contabil verifica ceea ce făceam, întocmea balanța lunară de verificare, declarațiile fiscale, informative și situațiile financiare, după care în sarcina mea revenea înregistrarea documentelor la instituțiile responsabile cu gestionarea acestora.”

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Piața de capital

Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă: Discuţii săptămânale online între reprezentanţii companiilor listate

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă: Discuții săptămânale online între reprezentanții companiilor listate

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) anunță un plan de măsuri imediate care să completeze comunicarea companiilor listate cu investitorii, astfel încât aceștia să aibă acces centralizat și rapid la managementul companiilor, în contextul pandemiei de coronavirus, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Analize și sinteze

Analiză: Achiziţiile de panică şi izolările ar putea stimula preţurile mondiale ale alimentelor

Analiză: Achizițiile de panică și izolările ar putea stimula prețurile mondiale ale alimentelor

Măsurile de izolare la domiciliu și achizițiile de alimente determinate de panică pe fondul pandemiei de coronavirus ar putea stimula prețurile mondiale la alimente, chiar dacă există o ofertă suficientă de cereale și oleaginoase în principalele state exportatoare, a declarat un economist ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Build Europe: Construcţia de noi locuinţe va încetini sau chiar se va opri temporar

Build Europe: Construcția de noi locuințe va încetini sau chiar se va opri temporar

Construcția de noi locuințe va încetini sau chiar se va opri temporar în anumite locuri, iar vânzările de locuințe vor scădea și ele, susține Build Europe, într-un comunicat remis Agerpres. „În fapt, membrii Build Europe cred că - având în vedere scenariul actual - construcția de noi ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Breviar statistic

Rata anuală a inflaţiei în UE, 1,6% în februarie

Rata anuală a inflației în UE, 1,6% în februarie

Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 1,2% în februarie, în scădere comparativ cu 1,4% luna precedentă, și de 1,6% în Uniunea Europeană, de asemenea în declin față de 1,7% luna anterioară, țările membre UE cu cea mai ridicată inflație fiind Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2020, 22,175 milioane persoane

Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2020, 22,175 milioane persoane

La 1 ianuarie 2020, populația după domiciliu a fost de 22,175 milioane persoane, în scădere cu 0,1% față de 1 ianuarie 2019, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Populația urbană și cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%). Fenomenul de ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut cu 7,3% în primele două luni

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut cu 7,3% în primele două luni

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie și țările EFTA) au scăzut cu 7,2% în februarie, a anunțat Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA, citată de Agerpres. Datele statistice sunt valabile pentru cele 27 de state membre ale Uniunii ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

România, Slovenia și Polonia, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții din UE, în ianuarie

România, Slovenia și Polonia, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții din UE, în ianuarie

România, Slovenia și Polonia au înregistrat cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în ianuarie 2020, comparativ cu decembrie 2019, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), citate de Agerpres. Comparativ, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

APIA: Ponderea autoturismelor ecologice în totalul pieţei a crescut la 6%, în primele două luni

APIA: Ponderea autoturismelor ecologice în totalul pieței a crescut la 6%, în primele două luni

Ponderea autoturismelor electrice și hibrid în totalul pieței din România a ajuns la 6%, în primele două luni din 2020, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când aceasta era de 4,2%, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Roza vânturilor

Centrul de Studii „Mihai Eminescu” inițiază acțiunea Stau acasă și povestesc

Centrul de Studii „Mihai Eminescu” inițiază acțiunea Stau acasă și povestesc

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu inițiază acțiunea Stau acasă și povestesc. Sunt încurajați să participe, în special, cei care au peste 60 de ani sau au o experiență bogată de viață. „Vă îndemnăm să stați acasă, să scrieți (de mână sau la computer) ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Muzeul Astra din Sibiu va transforma Casa Artelor într-un hub cultural

Muzeul Astra din Sibiu va transforma Casa Artelor într-un hub cultural

Muzeul Astra din Sibiu anunță că proiectul pentru restaurarea și revitalizarea Casei Artelor a fost declarat admis în urma ultimei etape de evaluare, cea tehnico-financiară, situându-se pe locul 2 din 20 de proiecte, cu 89,2 puncte. „Este vorba despre Restaurarea și revitalizarea monumentului ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Cel mai lung zbor din istorie al unui avion de pasageri: 15.715 kilometri şi 16 ore în aer

Cel mai lung zbor din istorie al unui avion de pasageri: 15.715 kilometri și 16 ore în aer

Industria aviației a fost puternic lovită de criza coronavirusului. Mii de zboruri au fost anulate până acum, iar unele companii anunță că riscă falimentul. Air Tahiti Nui își continuă activitatea și tocmai a înregistrat cel mai lung zbor din istorie. 15.715 kilometri s-a deplasat un avion ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Un supercomputer a identificat substanţe chimice care ar putea opri răspândirea COVID-19

Un supercomputer a identificat substanțe chimice care ar putea opri răspândirea COVID-19

Cel mai rapid supercomputer din lume a identificat o serie de substanțe chimice care ar putea opri coronavirusul să infecteze celulele din organism, un pas crucial spre găsirea unui vaccin, scrie CNN, citat de Mediafax. Astfel, Summit, cel mai puternic sistem informatic nedistribuit din lume, a primit ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Românii produc cele mai puţine deşeuri municipale din Uniunea Europeană

Românii produc cele mai puține deșeuri municipale din Uniunea Europeană

O persoană din Uniunea Europeană a produs, în medie, o cantitate de 492 kilograme de deșeuri municipale în 2018, cele mai bune performanțe la acest capitol fiind înregistrate de România, cu 272 kilograme de deșeuri municipale/locuitor, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Publicații de specialitate

În atenția stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

În atenția stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor din anul I, semestrul I, o nouă ediție revizuită, a patra, a lucrării Contabilitate managerială. Volumul, scris de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Edițiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, disponibile la filialele Corpului

Edițiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, disponibile la filialele Corpului

Noi ediții ale publicațiilor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, dedicate stagiarilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară. ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor edițiile revizuite ale publicațiilor Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități. Noile ediții (a III-a pentru fiecare lucrare) au fost actualizate ca urmare a modificărilor legislative în domeniu, astfel încât să asigure o pregătire teoretică și practică solidă stagiarilor Corpului.

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Ca parte a activității sale de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziție versiunea în limba română a Ghidului privind misiunile ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate ediția 2018 a Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

Ca parte a strategiei prioritare de dezvoltare a parteneriatului dintre profesioniștii contabili și mediul de afaceri, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat, cu prilejul Săptămânii antreprenoriatului – CECCAR, ce a avut loc în perioada 18-22 noiembrie ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Publicația Expertiză contabilă, disponibilă acum și în format electronic

Publicația Expertiză contabilă, disponibilă acum și în format electronic

Expertiză contabilă, publicație destinată îndeosebi stagiarilor din anul III, este disponibilă acum și în format electronic, pe site-ul Librăriei CECCAR.Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Fiscalitate avansată – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Fiscalitate avansată – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) lansează o nouă publicație destinată stagiarilor, Fiscalitate avansată, volumul fiind disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 30 de lei. Programul de stagiu al CECCAR ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Managementul performanței, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Managementul performanței, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția stagiarilor o nouă publicație de mare utilitate – Managementul performanței. Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian și Cleopatra Șendroiu, analizează ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vă pune la dispoziție un nou material profesional util – o broșură în format electronic ce conține traducerea în limba română a noului standard emis de Fundația IFRS în 2017, IFRS 17 Contracte de asigurare, și a IFRIC ...

Nr. 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.