OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020

OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020

Numărul 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

1

PUBLICITATE
plementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii COVID-19, prin garantarea unor credite și subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări.

Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM-urilor. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane de lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei.

Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane de lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.
Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.

Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP (Comisia Națională de Strategie și Prognoză) pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

2. Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

3. Prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare (OUG nr. 6/2019 privind facilități fiscale) până la data de 31 iulie 2020 (vechiul termen era 31 martie 2020) și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020 (vechiul termen era 31 iulie 2020).

4. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență (plus încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Aceste obligații fiscale neachitate nu se consideră obligații restante.

5. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire (inclusiv pentru persoane juridice), cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.
Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.
Concluzie:
Se depun declarațiile fiscale la 25.03.2020.

Câtă vreme nu se calculează majorări de întârziere pe această perioadă (+ 30 de zile de la încetarea stării de urgență), nu este obligatorie achitarea la scadență a obligațiilor fiscale.

Prin derogare de la prevederile privind Codul fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Aceleași prevederi se aplică și de cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

Concluzie: Se reduce sarcina fiscală pentru acești contribuabili, având în vedere scăderea veniturilor.

6. Societățile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgent, dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Dispozițiile privind amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze natural, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare se pot aplica și pentru următoarele persoane care îndeplinesc serviciul de interes public: notar public, avocat, executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorități (criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii se stabilesc prin HG). De aceste măsuri pot beneficia și cabinetele medicale de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct, precum și federațiile sportive naționale și cluburile sportive.

7. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real (declarație ce trebuie depusă la ORC) se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020, poate fi consultată aici.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.