Modificări recente aduse legislației prin OUG nr. 41/2020. Zile libere pentru părinți pe perioada vacanței

Modificări recente aduse legislației prin OUG nr. 41/2020. Zile libere pentru părinți pe perioada vacanței

Numărul 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa
Conf. univ. dr. Mirela Păunescu
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Ca un sprijin suplimentar acordat părinților cu copii a căror vârstă nu depășește 12 ani (respectiv 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități), Guvernul a decis modificarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ în avantajul acestora.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 282/2020 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, care a intrat în vigoare la data publicării (3 aprilie 2020).

Dacă până la data intrării în vigoare a acestui act normativ, Legea nr. 19/2020 preciza clar că nu se pot acorda zile libere părinților pe perioada vacanțelor școlare, așa cum sunt ele comunicate de Ministerul Educației și Cercetării, odată cu modificarea introdusă de OUG nr. 41/2020 se prevede faptul că se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

Această modificare este cu atât mai utilă cu cât în România, în perioada 4-21 aprilie 2020, era programată vacanța de primăvară.

Suplimentar, OUG nr. 41/2020 aduce o completare importantă menționând că prin unități de învățământ, în sensul Legii nr. 19/2020, se înțeleg și unitățile de educație antepreșcolară, dând astfel posibilitatea de a cere zile libere nu doar părinților cu copii înscriși în unități de învățământ, ci și celor care au copii în creșe sau grădinițe.

Amintim că pot cere zile libere pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde sunt înscriși aceștia ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme, oricare dintre părinții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Nu beneficiază de zile libere părintele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

  • este în concediu de creștere a copiilor;
  • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  • se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
  • persoana sau soțul/soția acesteia au raporturi de muncă suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
  • celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Va reamintim că pentru a putea beneficia de indemnizație, părintele trebuie să depună la angajatorul său următoarele documente:

  • cerere;
  • copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor; și
  • declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere pentru supravegherea copiilor și nici nu se află în una dintre situațiile menționate anterior.

Indemnizația este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la  fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (în prezent 5.429 lei pe lună).

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate.

De reamintit este și faptul că angajatorul are posibilitatea de a cere recuperarea de la stat a indemnizațiilor plătite în baza Legii nr. 19/2020 prin depunerea unei cereri la Agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, însoțită de mai multe documente.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.