Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

Numărul 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

I. Prevederi privind bonificațiile privind plata anticipată a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020

1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

  1. 5% pentru contribuabilii mari, stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;
  2. 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți, potrivit OPANAF nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii;
  3. 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

2. De aceste bonificații beneficiază și contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

3. Bonificațiile se aplică corespunzator și contribuabililor care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Este vorba de contribuabilii care realizează venituri din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN specifice HoReCa și care, potrivit art. 10, alin. 1 din Legea 170/2016, aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit.

4. Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

5. Contribuabilii de mai sus care plătesc anticipat impozitul pe profit/micro, determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate, potrivit prevederilor de mai sus.

6. Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată se va înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit (D101).


II. Prevederi speciale privind taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de medicamente și echipamente de protecție împotriva coronavirusului

1. Prin derogare de la prevederile Codului, NU se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19.

2. Organele vamale NU solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute mai sus.

3. Taxa aferentă importurilor prevăzute mai sus se evidențiază de către importatori în decontul de TVA (D300), atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele de deductibilitate și în condițiile stabilite la art. 297-301 din Codul fiscal.


III. Prevederi speciale privind certificatul de situații de urgență

Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri (Ordinul MEEMA nr. 791/2020) se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.

Prin urmare, solicitarea certificatului de situații de urgență (care nu mai este necesar pentru decontarea indemnizației de șomaj tehnic de către cei care întrerup activitatea urmare deciziilor autorităților publice, conform modificărilor din OUG nr. 32/2020 la OUG nr. 30/2020) se face în baza unei declarații pe propria răspundere din care rezultă:

  • fie diminuarea veniturilor sau a încasărilor (apare ca noutate și notiunea de venituri) cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 (fosta categorie b);
  • fie întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate (fosta categorie a).

În concluzie, certificatul de situații de urgență emis potrivit prevederilor Ordinului MEEMA nr. 791/2020, care poate fi solicitat online pe platforma prevenire.gov.ro, potrivit prevederilor din noile acte normative publicate în Monitorul Oficial din data de 30 martie 2020, mai este necesar în următoarele situații reglementate de OUG nr. 29/2020:

  • amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, pe durata stării de urgență, de către întreprinderile mici și mijlocii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente (fosta categorie a);
  • invocarea clauzelor de forță majoră în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, cu precizarea că poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență;
  • suspendarea rambursarii ratelor de credit potrivit OUG nr. 37/2020.

Textul integral al OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative poate fi consultat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.