Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Numărul 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

I. Referitor la indemnizația de șomaj tehnic acordată salariaților

1. Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirus, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 din 6 ianuarie 2020 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau partial, ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus, pe perioada stării de urgență declarate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

Concluzie:

 1. pentru decontarea indemnizației de somaj tehnic nu mai este necesar certificatul de situații de urgență pentru angajatorii care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate (vechea categorie a);
 2. s-a eliminat limita de 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020, care pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic (vechea categorie b);
 3. s-a renunțat la noțiunea de ,,capacitate financiară de plata’’, dar rămâne declarația pe propria răspundere;
 4. de indemnizația de șomaj tehnic beneficiază doar angajații firmelor care reduc /întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus, numai pe perioada stării de urgență (16 martie – sfârșitul stării de urgență).
 5. rămâne în vigoare prevederea inițială din OUG nr. 30/2020, potrivit căreia termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

2. Se abrogă articolul din OUG nr. 30/2020 potrivit căruia pentru angajatorii care își reduc activitatea, plata indemnizației să se realizeze în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

3. Se introduc reglementări noi pentru salariații cu mai multe contracte individuale de muncă:

 1. În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta NU beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic;
 2. În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

4. Se reglementează posibilitatea acordării de către angajator a unor sume suplimentare față de indemnizația de șomaj tehnic acordată de stat

În situația în care bugetul anagajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația de șomaj tehnic (maximum 75% din salariul mediu brut pe economie) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 din Legea nr. 53/2003.

5. Se reglementează stagiul de cotizare pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale

Perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuție asiguratorie pentru muncă constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

6. Se introduc noi reglementări privind depunerea documentației și decontarea sumelor reprezentând indemnizația de șomaj tehnic

a. În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii depun prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/București, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, care va fi publicat ulterior în Monitorul oficial.

Nu mai sunt valabile vechile modele de cerere /lista persoane beneficiare, prevăzute în OUG nr. 30/2020.

Noutăți introduse de OUG nr. 32/2020:

 • angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin 1;
 • plata indemnizației se face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale;

b. Plata din bugetul asigurărilor de șomaj a indemnizațiilor de somaj tehnic se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor (vechea prevedere era de 30 de zile).

c. Plata indemnizației de șomaj tehnic se efectuează către salariat în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor respective.

7. Prevederi speciale

Se abrogă cele 3 anexe prevăzute de OUG nr. 30/2020: cerere către AJOFM privind decontarea indemnizației de șomaj tehnic în cazul întreruperii activității ca urmare a deciziilor autorităților publice, respectiv a diminuării încasărilor și lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic).

II. Prevederi referitoare la indemnizația altor profesioniști, sportivilor și persoanelor fizice care obțin venituri din drepturi de autor

1. Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (,,toți cei care exploatează o întreprindere’’), precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului pe perioada stării de urgență, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut.

 Modificări față de OUG nr. 30/2020:

 • Beneficiau de indemnizație DOAR profesioniștii care întrerupeau activitatea total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice
 • Indemnizația inițială era egală cu salariul de bază minim brut pe țara garantat în plată.

2. Pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirus, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători) beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Noutate introdusă de OUG nr. 32/2020:

Suplimentar față de această indemnizație, structura sportivă și persoanele prevăzute mai sus (sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători) au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare.

3. Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului, pe perioada stării de urgență, beneficiază din bugetul de stat prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

4. Indemnizația prevăzută la pct 1, 2 și 3 este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Codul fiscal. Prin derogare de la Codul fiscal, obligațiile fiscale privind calculul, declararea și plata acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.

Important! Pentru angajații încadrați cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizația pe baza documentelor specifice șomajului tehnic. În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de prevederile de mai sus.

Prevederi privind decontarea indemnizației

 1. Pentru a beneficia de indemnizație, persoanele prevăzute la pct. 1 și 3 (alți profesioniști și cei care obțin venituri din drepturi de autor) depun, prin poșta electronică, la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, o cerere însoțită de copia actului de identitate și o declarație pe propria răspundere.
 2. Pentru persoanele prevăzute la pct. 2 (sportivi), în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social, o cerere datată și semnată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Plata indemnizației se realizează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.
 3. Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru alți profesioniști, sportivi și persoane fizice care obțin venituri din drepturi de autor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz.
 4. Cererea și documentele de decontare se transmit la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar plata indemnizației se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.