Monografie contabilă. Înregistrările specifice șomajului tehnic

Monografie contabilă. Înregistrările specifice șomajului tehnic

Numărul 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Mirela Păunescu, expert contabil
Academia de Studii Economice, București
Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor și are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent.

În situația actuală, foarte mulți angajatori au suspendat contractele angajaților, trimițându-i în șomaj tehnic. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare (art. 52, alin. 1, lit c, Codul Muncii). Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare, salariații trebuie să se afle la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

Angajatorul nu este obligat să suspende toate contractele individuale de muncă existente la nivelul societății, ci poate suspenda un număr limitat de contracte individuale de muncă, în funcție de specificul activității.

În ceea ce privește salariile datorate în astfel de circumstanțe, pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor în care s-a redus programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână.

Apariția OUG nr. 30/2020 [1] avantajează afacerile care au trebuit să-și suspende activitatea ca urmare a pandemiei determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Potrivit OUG nr. 30/2020 pe perioada situației de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 [2].

Pentru că în spațiul public au apărut divergențe legat de înregistrarea corectă în contabilitate a șomajului tehnic suportat din bugetul asigurărilor sociale, prezentăm mai jos principalele înregistrări contabile conform Ordinului nr. 1.802/2014 [3].

Înregistrarea salariului brut, atât partea cuvenită pe perioada în care salariatul nu a avut contractul de munca suspendat cât și indemnizația pentru șomajul tehnic, sumă considerată asimilată salariului:

641
„Cheltuieli cu salariile personalului”
=   Total
    421.1
„Personal-salarii datorate”
Venit salarial cuvenit pentru zilele lucrate, inclusiv indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de angajator
    421.2
„Personal-salarii datorate”
Indemnizația pentru șomaj tehnic suportată in bugetul asigurărilor pentru șomaj
Observații:
Se poate renunța la analitice, considerăm însă că sunt utile pentru a face mai ușor reconcilierea sumelor cerute de la bugetul asigurărilor pentru șomaj cu sumele înregistrate în contabilitate.
În cazul salariilor suportate de către angajator (și care nu se vor deconta ulterior din bugetul asigurărilor pentru șomaj) se includ și eventualele diferențe între 75% din salariul de bază și 75% din câștigul mediu salarial brut (5.429 lei).

Înregistrarea contribuțiilor sociale datorate pentru veniturile altele decât șomajul tehnic suportat din bugetul asigurărilor pentru șomaj:

CAS 25%
421.1
„Personal-salarii datorate”
= 4315.1
„Contribuția de asigurări sociale”
Suma calculată
CASS 10%
421.1
„Personal-salarii datorate”
= 4316.1
„Contribuția de asigurări sociale de sănătate”
Suma calculată
Impozit pe salarii 10%
421.1
„Personal-salarii datorate”
= 444.1
„Impozitul pe venituri de natura salariilor”
Suma calculată
Înregistrare C.A.M. 2,25% :
646
„Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”
= 436
„Contribuția asiguratorie pentru muncă”
Suma calculată

Declararea și plata acestor contribuții se face conform regulilor generale (prin D 112 Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, până pe data de 25 ale lunii următoare celei pentru care se datorează salariile).

Înregistrarea contribuțiilor sociale datorate pentru indemnizațiile pentru șomaj tehnic suportat din bugetul asigurărilor pentru șomaj:

C.A.S. 25%
421.2
„Personal-salarii datorate”
= 4315.2
„Contribuția de asigurări sociale”
Suma calculată
C.A.S.S. 10%
421.2
„Personal-salarii datorate”
= 4316.2
„Contribuția de asigurări sociale de sănătate”
Suma calculată
Impozit pe salarii 10%
421.2
„Personal-salarii datorate”
= 444.2
„Impozitul pe venituri de natura salariilor”
Suma calculată
Observații
CAM 2,25% nu se datorează pentru indemnizațiile pentru șomaj tehnic decontate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Considerăm că utilizarea conturilor analitice ajută la ținerea unei evidențe clare a contribuțiilor care trebuie plătite, mai ales deoarece contribuțiile și impozitul pe salariu datorate pentru indemnizațiile pentru șomaj tehnic decontate din bugetul asigurărilor pentru șomaj au ca termen de declarare în formularul 112 și plată data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
Recunoașterea sumelor primite din bugetul asigurărilor pentru șomaj

În ceea ce privește modul de recunoaștere a sumelor primite din bugetul asigurărilor pentru șomaj, considerăm că recunoasterea corectă este ca angajatorul, persoană juridică, să înregistreze toată suma de natură salarială datorată salariatului (inclusiv partea din șomajul tehnic nesuportată pe costurile angajatorului, ci din bugetul asigurărilor pentru șomaj), iar sumele rambursate din buget să fie reflectate ca fiind un venit din subvenții de exploatare.

Relevant pentru momentul recunoașterii, Ordinul nr. 1.802/2014 precizează că subvențiile guvernamentale care urmează a fi primite drept compensație pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entității, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care acestea devin creanță.

În luna pentru care angajatorul solicită indemnizația suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, înregistrarea aferentă este:

4452
„Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenție”
= 7414
„Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului”
Suma care ar trebui
să coincidă cu
rulajul contului
421.2

O abordare mai prudentă în ceea ce privește recunoașterea dreptului de a primi indemnizația de șomaj tehnic de la bugetul asigurărilor de șomaj ar putea fi de a amâna recunoașterea venitului până la momentul în care angajatorul are confirmarea din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană sau a municipiului București, unde a depus declarația pe proprie răspundere însoțită de documentele prevăzute de legislație, că toate documentele sunt corespunzătoare. În plus, există posibilitatea ca în cazul anumitor angajați pentru care s-a solicitat indemnizația să fie refuzată rambursarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajații neîndeplinind condițiile nou impuse de OUG nr. 30/2020. În această situație, recunoașterea venitului s-ar putea face în luna depunerii documentației și nu în cea pentru care se datorează salariile.

Ulterior, la data înregistrării sumelor decontate din bugetul asigurărilor pentru șomaj (termenul prevăzut în OUG nr. 30/2020 ar trebui să fie maxim 15 zile de la data depunerii documentelor, sub condiția respectării prevederilor legale privind completitudinea și corectitudinea lor):

5121
„Conturi la bănci în lei”
= 4452
„Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenție”
Suma aprobată pentru rambursare

În situația în care angajatorul nu a plătit salariaților indemnizația pentru șomaj tehnic ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 3 zile lucrătoare acesta are termen să plătească salariaților indemnizația netă pentru șomaj tehnic suportată bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Conform Ordinului nr. 1802/2014, veniturile din subvenții de exploatare, altele decât cele aferente cifrei de afaceri nete, se prezintă în contul de profit și pierdere ca o corecție a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri.

Deoarece rambursarea indemnizațiilor nete se face, în acest moment în baza unei declarații pe proprie răspundere, există riscul ca, la un control viitor, angajatorul să fie nevoit să ramburseze o parte sau integral sumele primite de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Considerăm că restituirea acestei subvenții aferente exploatării se va face pe seama cheltuielilor.


[1] OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
[2] Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020
[3] Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.