OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Numărul 17-18, 5-18 mai 2020  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa
Conf. univ. dr. Mirela Păunescu, expert contabil
Academia de Studii Economice, București
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Printr-un nou ordin, publicat în Monitorul Oficial în data de 21 aprilie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat formularul 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Este vorba despre Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Ordinul actualizează declarația 100, fiind vizate în special bonificațiile care se acordă, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 33/2020, pentru plata la termen a impozitului pe profit și a impozitului pe venitul microîntreprinderilor. Astfel, pe lângă rubricile deja cunoscute, în cuprinsul formularului, la capitolul Impozite și taxe care se plătesc în contul unic se introduce un nou rând, Bonificație

Structura noilor rubrici specifice creanțelor fiscale reprezentând impozitul pe profit și impozitul pe venitul microîntreprinderilor este următoarea:

Impozite și taxe care se plătesc în contul unic
Denumire creanță fiscală Suma
1. Datorată  
1.1. Deductibilă  
1.2. Bonificație  
2. De plată  

De asemenea, în instrucțiunile de completare mai sunt incluse două modificări, respectiv: 

Pentru plătitorii de impozit pe profit care pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent: 

„3.1.10. Prin excepție de la subpct. 3.1.1 și 3.1.2, pentru pozițiile 1-3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, contribuabilii pot completa rândul 1 «Suma datorată» în conformitate cu prevederile art. VIII din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare”.

În ceea ce privește acordarea bonificației prevăzută de OUG nr. 33/2020,
„3.1.11. Prin excepție de la subpunctele 3.1, 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3, contribuabilii care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 din OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, completează suma reprezentând bonificația reglementată la art. 1 alin. (1) sau, după caz, alin. (4) din aceeași ordonanță, la rândul 1.2 «Bonificație»”.

De asemenea, ANAF a eliminat o poziție din nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, respectiv Taxa pe activele financiare. Totodată, a fost eliminată din cuprinsul ordinului și orice altă referire la ea.

Aceste modificări erau așteptate, având în vedere că termenul de declarare a obligațiilor în materie de impozit pe profit și de impozit pe venitul microîntreprinderilor aferente trimestrului I al anului curent, 27 aprilie, se apropie.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.