Ordinul nr. 1.819/2020. Modificări privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

Ordinul nr. 1.819/2020. Modificări privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

Numărul 13-14, 7-22 aprilie 2020  »  Curier legislativ

Prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, expert contabil

PUBLICITATE
ontextul actual, pentru a facilita activitatea de decontare a entităților economice în relație cu Trezoreria Statului prin sistemul on-line, dar și pentru a răspunde nevoii de digitalizare în sectorul public, Ministerul Finanțelor Publice a decis modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005.

Astfel, atât instituțiile publice, cât și operatorii economici și alte entități vor putea efectua plăți on-line din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

Conform acestei reglementări, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și de alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME) se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Sistemul național de raportare Forexebug - Informații publice - Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Instituțiile publice completează și depun on-line formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME) prin Sistemul național de raportare Forexebug.

Operatorii economici și alte entități decât instituții publice completează și depun on-line formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME) prin intermediul serviciului Depunere declarații.

În cazul operatorilor economici și al altor entități, după depunerea on-line a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), recipisele aferente depunerii și validării/respingerii acestuia se vizualizează prin Spațiul privat virtual (SPV), secțiunea Mesaje.

În cazul operatorilor economici și altor entități, pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care are competența de a efectua plăți și este înregistrată ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia în Spațiul privat virtual (SPV).

În cazul instituțiilor publice, după validarea și generarea fișierului XML fără erori, pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) se aplică o singură semnătură, respectiv semnătura electronică calificată a persoanei care are competența de a efectua plăți și este înregistrată în  Sistemul național de raportare Forexebug,.

Unitățile Trezoreriei Statului la care este depus specimenul de semnături verifică, în cazul instituțiilor publice, corespondența dintre semnăturile aplicate pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cele aprobate prin fișa specimenelor de semnături.

În cazul operatorilor economici și altor entități, verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitățile Trezoreriei Statului se realizează automat.

Dacă în urma verificărilor realizate la unitățile Trezoreriei Statului se constată că sunt diferențe cu privire la corespondențele precizate mai sus, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este respins.

Operatorii economici și alte entități care au aprobate în fișa specimenelor două semnături electronice distincte pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fișă a specimenelor de semnături în aceste condiții.

În cazul operatorilor economici și altor entități, persoana care a semnat ordinul de plată multiplu electronic (OPME) răspunde exclusiv pentru efectuarea plăților.

În ceea ce privește ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), acesta poate fi utilizat în continuare de către instituțiile publice, operatorii economici și alte entități, pentru efectuarea plăților din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

Baza legală: Ordinul nr. 1819/2020 privind modificarea și completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.