OUG nr. 70/2020: Principalele prevederi în domeniul legislației muncii

OUG nr. 70/2020: Principalele prevederi în domeniul legislației muncii

Numărul 19-20, 19 mai - 1 iun. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

<

PUBLICITATE
target="_blank" href="https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/oug-nr-70-2020-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial-masuri-in-domeniul-fiscal-bugetar-si-in-alte-domenii-precum-si-prelungirea-unor-masuri-de-protectie-sociala-a6295/" target="_blank" rel="noopener">Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 14 mai 2020. Formă aplicabilă la 15 mai 2020.

Principalele prevederi în domeniul legislației muncii

1. Acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate (prevăzute la art. XI din OUG nr. 30/2020), precum și a indemnizației primite de alți profesioniști (PFA, II, IF), avocați, structuri sportive, persoane care obțin venituri din drepturi de autor etc. (prevăzute la art. XV din OUG nr. 30/2020), se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență (15.05.2020) și 31 mai 2020. ATENTIE: Există posibilitatea continuării acordării indemnizațiilor și după data de 31 mai 2020, însă doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.

2. Pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți pentru supravegherea copilului/copiilor, conform Legii nr. 19/2020, se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020.

3. Prin excepție de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

4. Pentru persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (14 mai 2020) se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 și a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu handicap prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor sau în concediu și plata indemnizației de acomodare pentru copiii încredințați în vederea adopției, se prelungește acordarea drepturilor până la data de 31 mai 2020.

Pentru persoanele prevăzute mai sus, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (14.05.2020) se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010,  acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

5. Obligația persoanelor care beneficiază de indemnizație de șomaj de a se prezenta  lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă, se suspendă în perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020.

6. Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

7. Angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.

Important! Programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituției sau autorității publice, după caz.

8. Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate, respectiv de către persoana asigurată către angajatori/case de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

9. Documentele care se depun pentru restituirea de către casele de asigurări de sănătate a sumelor care se suportă din bugetul Fondului, în condițiile legii, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, precum și documentele necesare preluării în plată a concediilor medicale și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate se pot transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

10. Prin normele de aplicare ale Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, se stabilesc reglementări specifice privind modalitatea de acordare a concediilor și indemnizațiilor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate pentru perioada ulterioară încetării stării de urgență, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus.

11. Măsuri în domeniul străinilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2:

     a. Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări se menține pe toată durata stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

     b.  Dreptul de ședere al străinilor aflați pe teritoriul României, conferit prin vizele de intrare în România, se menține pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgență, fără ca aceștia să fie supuși vreunei sancțiuni sau măsuri restrictive statuate de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

    c. Dreptul de ședere al străinilor aflați pe teritoriul României, conferit prin convențiile internaționale, actele normative prin care se desființează unilateral regimul de vize sau actele legislative europene prin care se exceptează de la obligativitatea obținerii vizelor, se menține pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgență, fără ca aceștia să fie supuși vreunei sancțiuni sau măsuri restrictive statuate de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Important: Pentru intrările și șederile ulterioare, dreptul de ședere stabilit potrivit lit b si c nu se ia în considerare la calcularea perioadei de ședere de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României.

    d.  Vizele de intrare în România a căror valabilitate expiră fără ca acestea să fi fost utilizate de titulari din cauza restricțiilor temporare de călătorie instituite la nivelul Uniunii Europene nu își mențin valabilitatea.

La momentul ridicării restricțiilor temporare de călătorie către statele membre ale Uniunii Europene, străinii titulari de vize de intrare care expiră în condițiile stabilite mai sus pot solicita, dacă este cazul, alte vize de intrare în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

    e. Avizele de angajare în muncă, avizele de detașare și aprobările pentru reîntregirea familiei, eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, a căror valabilitate se menține potrivit dispozitiilor OUG nr. 70/2020, vor putea fi utilizate la solicitarea de vize de intrare în România potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, la momentul ridicării restricțiilor temporare de călătorie către statele membre ale Uniunii Europene, doar dacă acestea nu au mai fost utilizate anterior pentru obținerea unor astfel de vize.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.