„Pregătirea complexă, continuă stă la baza performanțelor profesionale și civice”

„Pregătirea complexă, continuă stă la baza performanțelor profesionale și civice”

Numărul 14-15, 5-18 iulie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

<

PUBLICITATE
ng>Interviu cu conf. dr. ec. Tamaș Szora Attila, vicepreședinte al Filialei CECCAR Alba

Alexandra Rizea: Vă este, desigur, cunoscută intenția redacției de a supune atenției cititorilor experiențe personale care pot să întregească semnificativ conceptul de „dezvoltare personală”. Rugămintea noastră este să vă aduceți contribuția la îmbogățirea considerațiilor expuse în numerele anterioare ale publicației noastre, cu alte elemente concrete. Care a fost, în primul rând, parcursul dvs. profesional?

Tamaș Szora Attila: În ceea ce mă privește – și, sunt convins, nu reprezint o excepție – pregătirea de specialitate și activitatea profesională s-au îmbinat strâns. Studiile universitare de licență le-am finalizat în anul 1984 la Universitatea din Craiova – Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe-Contabilitate. Am urmat și absolvit, în continuare, cursurile Facultății de Drept a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. În 2004 am dobândit și calitatea de consilier juridic activ în Colegiul Consilierilor Juridici Alba.

Într-adevăr, și alți profesioniști contabili au simțit nevoia să urmeze și o a doua facultate, cu precădere din domeniul dreptului, având în vedere locul și rolul legislației în desfășurarea activităților specifice.

Este firesc să se întâmple așa dacă luăm în considerare o caracteristică a profesiilor în lumea contemporană, și anume caracterul lor multidisciplinar.

După cum se impune și constatarea că procesul de învățare continuă, inclusiv în forme instituționalizate, reprezintă o tendință definitorie a timpurilor noastre.

Ideea dvs., concretizată în cazul meu, a însemnat începerea studiilor de doctorat în octombrie 2004, la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca. Sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan Bătrâncea, am elaborat teza de doctorat, susținută în anul 2008, cu tema Rolul și locul analizei economico-financiare în cadrul auditului financiar.

CV-ul dvs. mai aduce în atenție o modalitate de fructificare a unei experiențe profesionale complexe. Mă refer la activitatea didactică.

Tocmai o asemenea experiență m-a determinat, în 1993, să abordez profesia de dascăl la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și la Universitatea „Spiru Haret” – Filiala Blaj, ca lector. În prezent, sunt conferențiar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și colaborez intens cu UBB Cluj-Napoca – FSEGA și, respectiv, cu Universitatea de Vest din Timișoara.

Ajungem, astfel, la fundamentele unei alte componente a dezvoltării personale, și anume componenta civică.

M-am străduit ca toate aceste componente la care vă referiți să se îmbine strâns, într-o viziune unitară, pentru că, în primă și ultimă instanță, este vorba despre același om. Și acum să exemplific: sunt membru al Filialei CECCAR Alba din anul 1993, iar în perioada 2013-2015 am fost președinte al filialei noastre. De asemenea, în calitate de consultant fiscal, sunt membru activ al Camerei Consultanților Fiscali din România din anul 2010. Enumerarea organizațiilor profesionale în care sunt membru poate continua cu Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) (din 1998), Camera Auditorilor Financiari din România (din 2001), Colegiul Consilierilor Juridici Alba (din 2004), Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER) (din 2005), Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – filiala Alba (din 2009).

Dacă ar fi să alcătuiți un bilanț al activității dvs. în ipostazele menționate, asupra căror fapte și date v-ați opri?

Începând cu anul 2002 am participat, în calitate de organizator, la conferințe naționale reprezentative pentru domeniul universitar cu specific de finanțe-contabilitate și antreprenoriat. Am o experiență de peste 20 de ani în finanțarea proiectelor europene, având la activ peste 150 de proiecte implementate în calitate de consultant, în diverse domenii de activitate și la numeroase programe de finanțare. Ca expert contabil individual și administrator al SC ATTA CONSULTING SRL Alba Iulia, am desfășurat activități specifice pentru peste 120 de societăți comerciale, fiind, printre altele, anual, autorul a peste 10 expertize judiciare.

Reținând diversitatea și complexitatea activităților evocate, vă propun să formulați și câteva concluzii bazate tocmai pe experiența dvs.

Sunt de părere că factorii determinanți în alegerea și exercitarea profesiei au fost pregătirea solidă dobândită în timpul facultății la Universitatea din Craiova, unde am absolvit ca șef de promoție. De asemenea, mai ales experiența profesională dobândită ca specialist în economia reală, în mai multe domenii de activitate, a potențat cunoștințele, îmbogățindu-le continuu, ceea ce mi-a permis și să împărtășesc ceea ce am învățat și pus în practică în special colegilor tineri.

Cum vedeți dvs. relația dintre acțiunile inițiate și derulate de filiala Alba și programele de dezvoltare economico-socială a județului? În ce măsură vă implicați în dezbaterile și acțiunile pe această temă?

La o întrebare precedentă am precizat că am desfășurat o activitate de consultant la realizarea a peste 150 de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru beneficiari publici și privați, fiind vorba despre peste 150 de milioane de euro. Trebuie să precizez că numeroși alți membri ai filialei desfășoară activități asemănătoare, printr-o implicare directă la dezvoltarea economico-socială a județului. Participarea Filialei CECCAR Alba la toate manifestările importante organizate pe plan local este marcată de contribuții valoroase, concretizate în propuneri care s-au bucurat și se bucură de aprecierea autorităților și a altor organizații profesionale.

În strânsă legătură cu toate cele subliniate până acum se situează – cred că veți fi de acord – modalitățile prin care se poate asigura perfecționarea profesională. Care sunt, după opinia dvs., aceste modalități?

Pregătirea teoretică este importantă, însă apreciez că, la acest nivel, cele mai eficiente sunt seminarele și workshopurile menite să stimuleze schimbul de experiență profesională, să aducă în atenție idei noi și, mai ales, să ofere exemple de soluții care au dat rezultate în economia reală.

Revenind la conceptul de „dezvoltare personală”, vă rog să vă referiți, atât cât considerați de cuviință, la alte aspecte extraprofesionale. Bunăoară, ce hobby aveți?

Din luna martie 2015 am efectuat, prin Clubul Rotary Alba Iulia al cărui președinte am fost în perioada 2014-2015, o selecție de voluntari pentru participarea la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății în general. Subliniez importanța componentei de pregătire specifică în spiritul Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, pe prim-plan situându-se experiența profesională în domeniu. Până în prezent au fost selectați studenți și masteranzi care să participe, prin voluntariat, la reabilitarea Palatului Principilor din Alba Iulia. În încheiere, nu pot să nu menționez că sunt pasionat de tenis și vin (ca producător).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.