Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, potrivit cap. II din OUG nr. 69/2020, publicată în Monitorul Oficial

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, potrivit cap. II din OUG nr. 69/2020, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 10, 16-22 mar. 2021  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 266 din 17 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 85/2021 al ANOFM privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Procedura se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin entitățile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AJOFM/AMOFM) și centrele regionale de formare profesională a adulților (CRFPA), și stabilește modul de realizare a activității de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu OUG nr. 69/2020.

Prin obligații bugetare administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate se înțeleg obligațiile financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte debite pentru care, potrivit actelor normative în vigoare, AJOFM/AMOFM și CRFPA au competențe în stabilire și recuperare, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin: a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA; b) procese-verbale de control întocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM; c) hotărâri judecătorești emise de instanța competentă; d) decizii/procese-verbale referitoare la obligațiile bugetare accesorii.

Prin obligații bugetare administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate se înțeleg inclusiv obligațiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența AJOFM/AMOFM/CRFPA în vederea recuperării.

Debitorii care pot beneficia de facilitățile prevăzute în această procedură sunt persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

În categoria debitorilor menţionaţi anterior se includ și următorii:  debitorii declarați insolvabili, potrivit legii; persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Codului de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legiinr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii; debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare; debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv până la data de 14 mai 2020; debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligații bugetare principale scadente până la 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de imputare.

Potrivit acestui act normativ, ANOFM, prin entitățile publice subordonate cu personalitate juridică, acordă următoarele facilități fiscale:  amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii fișei de calcul/deciziei, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII alin. (1) din ordonanța de urgență;  anularea obligațiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele: dobânzi/majorări de întârziere; penalități de întârziere; orice alte obligații de plată accesorii.

Obligațiile de plată accesorii sunt aferente: a) obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanța de urgență; b) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată; c) obligațiilor bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv și cuprinse în decizii de imputare emise ca urmare a unui control aflat în derulare la data de 14 mai 2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.