Procedura privind schema de compensare a facturilor la energie și gaze, publicată în Monitorul Oficial

Procedura privind schema de compensare a facturilor la energie și gaze, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 16 februarie 2022  

Ordinul comun nr. 183/112/173/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 155 fin 15 februarie 2022.

În ceea ce privește clienții casnici, actul normativ prevede că, pentru consumul de energie realizat începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale înregistrate de clienții casnici beneficiari ai prevederilor ordonanței de urgență. Sumele cu titlu de compensație se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizor.

Actul normativ prevede, între altele, că furnizorul are obligația să verifice încadrarea clienților casnici pentru care vor acorda compensația. Compensația se acordă tuturor clienților casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru încălzire prevăzut de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, prin raportare la valorile de referință prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a și b) din lege. Prin excepție, compensația se aplică și pentru clienții casnici care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiției prevăzute la art. 1 alin. (6) din OUG nr. 118/2021, respectiv la art. II alin. (4) din OUG nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 118/2021. Compensația se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, în limitele consumului zilnic/lunar prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG nr. 118/2021. În situația în care consumul lunar estimat al unui client casnic se încadrează în limitele prevăzute de lege, dar după regularizare nu se încadrează în limita lunară respectivă, fără a depăși plafonul maxim aferent perioadei stabilit la art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, compensația nu se aplică pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic, iar la regularizare se retrage compensația anterior acordată pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic. În situația în care, la regularizare, consumul unui client casnic se constată că s-a încadrat în limitele prevăzute de lege și nu s-a acordat compensația cuvenită clientului respectiv, în baza consumului lunar estimat, clientul casnic va beneficia de compensație în factura de regularizare. De asemenea, în cazul în care consumul unui client casnic depășește plafonul maxim de consum total aferent sezonului rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, factura de regularizare conține și recuperarea sumelor compensate anterior acordată aferentă clientului respectiv pentru întreaga perioadă. Pentru orice situații în care se constată că o compensare anterior acordată clientului casnic este retrasă, sumele acordate se recuperează de la client de către furnizor conform procedurilor din contractul de furnizare existent între client și furnizor. Aceste sume recuperate vor fi evidențiate distinct cu semnul „plus” în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.

În ceea ce privește clienții finali noncasnici, actul normativ prevede că beneficiarii schemei de compensare aplicate în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022, sunt următoarele categorii: a) întreprinderile mici și mijlocii; b) microîntreprinderile; c) cabinetele medicale individuale; d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o listă orientativă a categoriilor de profesii liberale este prevăzută în anexa nr. 1.4 la această procedură; e) întreprinderi individuale; f) întreprinderi familiale; g) persoanele fizice autorizate.

Pentru aceștia, se acordă exceptarea de la plată, în cazul energiei electrice, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrică aferente perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022: a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifelor de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L) determinate potrivit reglementărilor emise de ANRE; b) tariful de distribuție care înseamnă tarifele specifice de distribuție stabilite de ANRE prin legislația secundară pentru societățile care realizează servicii de distribuție a energiei electrice; c) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi care înseamnă suma determinată potrivit Ordinului președintelui ANRE nr. 187/2018; d) suma reprezentând contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență determinată potrivit Ordinului președintelui ANRE nr. 123/2017; e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite potrivit anexei nr. 1 la titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale aferente perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022: a) tarifele reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către ANRE; b) tarifele reglementate, aferente distribuției gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către ANRE; c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII — Accize și alte taxe speciale al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), pct. i) și ii) din OUG nr. 118/2021 se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor si nu includ TVA.

Pentru consumul de energie/gaze naturale realizat în perioada menționată, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută în ordonanța de urgență, pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale înregistrate de clienții finali beneficiari.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.