„Profesioniștii contabili, implicați tot mai activ în fundamentarea soluțiilor care ajută antreprenorii și managerii să-și dezvolte cu succes afacerile”

„Profesioniștii contabili, implicați tot mai activ în fundamentarea soluțiilor care ajută antreprenorii și managerii să-și dezvolte cu succes afacerile”

Numărul 9, 13-19 martie 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu expertul contabil Adrian-Ioan Cojocariu, membru al Filialei CECCAR Neamț

Alexandra Rizea: Interesul deosebit manifestat de cititorii noștri față de experiențele profesionale ale colegilor din profesie ne determină să vă adresăm următoarea întrebare: de ce ați optat pentru cariera de expert contabil și ce etape ați parcurs pentru a ajunge la stadiul din prezent în împlinirea acestei opțiuni?

Adrian-Ioan Cojocariu: Mi-am început munca în domeniul financiar-contabil încă din timpul facultății, dar am realizat că, pentru a profesa într-o manieră liberă, performantă, e nevoie de mai mult decât de obținerea licenței. Astfel, am susținut examenul de acces la profesie, examen promovat în cadrul CECCAR Neamț. În cazul meu, nu a fost nevoie de efectuarea stagiului pe lângă un cabinet de specialitate deoarece aveam vechimea necesară echivalării acestuia. Dobândirea calificării de expert contabil a reprezentat conștientizarea faptului că, în condițiile specifice actuale și a celor de perspectivă, se poate progresa în profesie, în activitatea propriei firme de contabilitate în concordanță cu principiile și criteriile de eficiență pe toate planurile – economic și social. După obținerea calificării de expert contabil, am susținut examenul de consultant fiscal.

Ați evocat examenul promovat în cadrul CECCAR Neamț. Vă rugăm să vă referiți mai pe larg la modul în care filiala a contribuit și contribuie, direct și practic, la creșterea prestigiului experților contabili și contabililor autorizați în rândurile întreprinzătorilor și managerilor, precum și în raporturile cu autoritățile locale.

Filiala CECCAR Neamț a reușit – în cazul meu și, sunt sigur, și în cazul colegilor mei – să ne susțină activitatea într-un mediu economico-financiar într-o permanentă mișcare, prin organizarea de cursuri atât la solicitarea membrilor, cât și din proprie inițiativă, în domeniile contabilității de gestiune, contabilității financiare, fiscalității, cu accent pe modalitățile de dezvoltare profesională. O atenție specială s-a acordat și se acordă mijloacelor de perfecționare a managementului unui cabinet de expertiză contabilă. Țin să remarc, în mod deosebit, importanța faptului că ni s-au pus la dispoziție atât în mediul online, cât și la sediul Filialei CECCAR Neamț, numeroase materiale de specialitate de certă valoare. Cursurile și diversele întâlniri care au loc ne oferă posibilitatea de a interacționa cu alți experți contabili, cu specialiști din lumea afacerilor, din structurile administrației publice locale, ceea ce ne permite să fim tot mai bine informați, ancorați într-o realitate care – așa cum am mai subliniat – se află într-o permanentă mișcare. De aici și contribuțiile concrete pe care le avem la consolidarea economico-financiară a firmelor cărora le oferim servicii, ceea ce ne situează pe noi, profesioniștii contabili, în centrul atenției tuturor celor implicați în activitățile economico-sociale.

În aceeași ordine de idei, vă rugăm să prezentați acțiunile prin care – la nivelul filialei – se asigură o participare activă la realizarea programelor de dezvoltare în profil teritorial a județului Neamț.

În acest scop, au fost organizate numeroase acțiuni, în colaborare cu Agenția Județeană a Finanțelor Publice și Inspectoratul Teritorial de Muncă, pe teme care țin mai ales de recentele modificări aduse Codului fiscal, precum și cu reprezentanți ai Tribunalului Neamț despre întocmirea expertizelor contabil-judiciare. Prin astfel de acțiuni, cunoaștem mai bine ceea ce se întâmplă în economia reală, precum și în domeniile legislației și metodologiilor care, perfecționându-se continuu, asigură premise favorabile adoptării de decizii de la nivel de firmă până la structurile județene.

Date fiind schimbările care au loc în profesia contabilă, sub impactul evoluțiilor actuale și viitoare din economia reală, inclusiv la nivel județean, ca și al noilor tehnologii, în ce direcții considerați că este necesar să se acționeze pentru a se asigura creșterea continuă a gradului de competență a experților contabili și contabililor autorizați, mai ales prin activitățile desfășurate de Filiala CECCAR Neamț?

Cum am mai remarcat, mediul economic actual este într-o permanentă schimbare, generând noi oportunități, dar și riscuri. În aceste circumstanțe, antreprenorii și managerii sunt interesați să colaboreze tot mai mult și în profunzime cu profesioniștii contabili care le asigură interpretarea corectă a legislației, a fenomenelor economico-sociale specifice la scară județeană, la nivelul regiunilor de dezvoltare și pe plan național. Implicarea noastră tot mai activă în situațiile care apar are drept efect principal oferirea de servicii care îi ajută la dezvoltarea afacerii, la sporirea profitului. Astfel, prin activitatea desfășurată de Filiala CECCAR Neamț, în special prin inițierea de discuții pe teme practice, pe spețe care vizează cazuri reale, cu prezentarea rezolvării acestora în concordanță cu legislația, cu cerințele pieței libere, tot mai concurențiale, contribuim direct la rezolvarea problemelor ridicate de mediul nostru antreprenorial. Este vorba aici despre legătura strânsă între micro și macroeconomie, mecanismele acestei conexiuni fiind bine cunoscute de profesioniștii contabili.

Dacă ar fi să anticipați ceea ce rezervă perioada următoare profesioniștilor contabili, pe ce anume ați pune accentul? Ce ar trebui întreprins ca viitorul, așa cum îl vedeți dvs., să însemne și o mai puternică afirmare a contabilității, ca știință și practică, în lumea afacerilor, în întreaga societate românească?

În ceea ce privește viitorul profesioniștilor contabili, se impune să se concentreze mai puternic și mai aplicat eforturile spre o pregătire adecvată în domeniul IT, tot mai multe operații să fie efectuate pe computer. Suntem conștienți de faptul că, în curând, se va trece efectiv la preluarea unor operații de către computer și transpunerea lor, prin diverse programe, în softul de contabilitate cu care se lucrează. Este o realitate care se cere bine înțeleasă și abordată ca atare de pe acum pentru că – de ce să nu recunoaștem? – a trăi în era digitală înseamnă a te racorda la toate exigențele acesteia. De asemenea, antreprenorii și managerii sunt interesați ca profesionistul contabil să stăpânescă noile tehnologii, astfel încât să le pună la dispoziție informațiile de care au nevoie, într-o viziune integrată, care să-i ajute în luarea deciziilor optime pentru dezvoltarea afacerii. Bineînțeles, ceea ce reprezintă o constantă, o permanență în activitatea noastră, inclusiv în condițiile erei digitale, vizează respectarea necondiționată a normelor de etică profesională, care conferă serviciilor prestate de noi nu numai consistența raționamentelor științifice conectate la realități, ci și virtuțile unui comportament consonant, pe deplin, cu valorile perene ale profesie
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.