Programul de lucru al CE pentru 2022: o inițiativă privind un venit minim adecvat și facilitarea accesului întreprinderilor la capital în UE, printre priorități

Programul de lucru al CE pentru 2022: o inițiativă privind un venit minim adecvat și facilitarea accesului întreprinderilor la capital în UE, printre priorități

Numărul 39, 20-26 oct. 2021  »  Document

Comisia Europeană (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2022, care stabilește următoarele etape ale agendei sale îndrăznețe și transformatoare către o Europă post-COVID-19 mai verde, mai echitabilă, mai digitală și mai rezilientă, a anunțat Executivul comunitar, într-un comunicat. „Programul de lucru al Comisiei conține 42 de noi inițiative de politică circumscrise tuturor celor șase obiective ambițioase emblematice menționate în Orientările politice ale președintei Ursula von der Leyen și se bazează pe discursul său din 2021 privind starea Uniunii. Acesta reflectă, de asemenea, lecțiile învățate din criza fără precedent cauzată de pandemie, acordând în același timp o atenție deosebită tinerei generații și propunând ca 2022 să fie Anul european al tineretului”, se menționează în comunicat.

PUBLICITATE
Transpunerea în realitate a celor șase obiective ambițioase emblematice

♦ Un Pact verde european

CE va continua să facă din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Pe lângă pachetul său inovator intitulat „Pregătiți pentru 55”, prezentat în 2021 ca parte a Pactului verde european, un obiectiv revoluționar, Comisia va propune un cadru de reglementare pentru certificarea absorbțiilor de carbon. În plus, CE: ▪ va lua măsuri suplimentare în direcția mobilității cu emisii zero, de exemplu prin revizuirea standardelor privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele; ▪ va urmări planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării pentru a îmbunătăți calitatea apei și a aerului; ▪ va stabili noi norme privind utilizarea durabilă a pesticidelor și va promova economia circulară prin consolidarea dreptului de a repara produsele, pentru a se evita înlocuirea acestora. De asemenea, Comisia va mobiliza resurse, pe lângă Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice deja propus, dublând astfel finanțarea externă pentru biodiversitate. Obligațiunile verzi vor juca, de asemenea, un rol din ce în ce mai important și vor transpune în realitate angajamentul de a plasa finanțarea durabilă în avangarda eforturilor de redresare ale UE.

♦ O Europă pregătită pentru era digitală

Avându-se în vedere că pandemia a fost un catalizator pentru accelerarea digitalizării lumii, CE își va continua traiectoria către deceniul digital pentru a realiza transformarea digitală a UE până în 2030. Piața unică rămâne esențială pentru inovarea Europei și, prin urmare, Comisia a propus o nouă perspectivă asupra politicii în domeniul concurenței și va prezenta un instrument pentru situații de urgență al pieței unice pentru a preveni perturbările viitoare. Pentru a aborda preocupările stringente legate de furnizarea de semiconductori de care depind soluțiile digitale, se va adopta Actul european privind cipurile cu scopul de a promova un ecosistem de ultimă generație și de a dezvolta noi piețe pentru tehnologii europene inovatoare. În plus, Comisia va propune un Act european privind reziliența cibernetică pentru a stabili standarde comune de securitate cibernetică și va începe să construiască un sistem global de comunicații securizate bazat pe spațiu al UE pentru a furniza, la nivelul UE, o conectivitate în bandă largă și comunicații independente securizate statelor membre. Măsurile de facilitare a asimilării competențelor digitale în școli și în învățământul superior vor fi, și ele, prioritare.

♦ O economie în serviciul cetățenilor

Odată cu accelerarea redresării și cu revenirea activității economice la nivelurile de dinainte de criză, UE trebuie să se gândească la modalități care să confere economiei sociale de piață o mai mare reziliență. Comisia se va baza pe Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale pentru a asigura locuri de muncă de calitate, condiții de muncă echitabile și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, și va prezenta, de asemenea, o propunere de îmbunătățire a protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă. Pentru a sprijini politicile statelor membre, CE va consolida plasele de siguranță socială esențiale pentru amortizarea șocurilor economice, aceasta urmând să prezinte o inițiativă privind un venit minim adecvat. Având în vedere că sectorul financiar este esențial pentru redresarea economică, vor fi prezentate, de asemenea, propuneri privind plățile instant pentru a promova acceptarea deplină a acestora în UE și va fi facilitat accesul întreprinderilor la capital în UE. Odată ce se va găsi o soluție globală privind reforma cadrului internațional de impozitare a societăților, Comisia va asigura punerea în aplicare rapidă și coerentă a acesteia în întreaga UE.

♦ O Europă mai puternică pe plan internațional

Comisia continuă să consolideze statutul unic al UE de lider mondial. În cursul anului viitor, Comisia va prezenta o nouă strategie intitulată „Portalul mondial” (Global Gateway) pentru a construi parteneriate în materie de conectivitate în întreaga lume, scopul fiind stimularea comerțului și a investițiilor. Până la sfârșitul acestui an, va fi prezentată o nouă Declarație comună UE-NATO, iar CE se va strădui să accelereze lucrările privind o veritabilă uniune europeană a apărării. În vederea tranziției energetice globale și a unor oceane mai sănătoase, vor fi prezentate o nouă strategie privind angajamentul internațional în domeniul energiei și un plan de acțiune privind guvernanța internațională a oceanelor.

♦ Promovarea modului de viață european

Pentru a se asigura că tinerii dispun de capacitatea de a modela viitorul, Comisia a propus ca anul 2022 să devină Anul european al tineretului; în acest context, va lansa o nouă inițiativă ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Orientare – Învățare – Specializare – Reușită), care să îi ajute pe tinerii europeni defavorizați care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare să dobândească experiență profesională în străinătate, beneficiind de sprijinul social necesar. Obiectivul final este integrarea lor în sistemul de educație și de formare profesională sau găsirea unor locuri de muncă de calitate. Comisia va prezenta, de asemenea, o strategie a UE pentru universități și va propune modalități pentru o cooperare transnațională mai profundă și mai durabilă în învățământul superior. Ținând seama de învățămintele desprinse din pandemie, Comisia va prezenta o strategie europeană privind serviciile de îngrijire pentru a îmbunătăți în mod global aceste servicii, de la îngrijirea copiilor la îngrijirea pe termen lung. Pentru a consolida în continuare uniunea europeană a sănătății, CE va garanta accesul la medicamente de înaltă calitate la prețuri accesibile, propunând un nou cadru pentru un sector farmaceutic dinamic al UE, va prezenta o revizuire a legislației privind medicamentele pentru copii și pentru bolile rare și va consolida acțiunile de screening și diagnosticare precoce a cancerului, datorită cărora pot fi salvate vieți, prin intermediul unei recomandări privind screeningul pentru depistarea cancerului.

♦ Un nou elan pentru democrația europeană

Comisia va lua măsuri suplimentare pentru a proteja libertatea și pluralismul mass-media, prin prezentarea unei Legi europene privind libertatea mass-media, și va proteja în continuare statul de drept, care este un element esențial pentru funcționarea eficace a UE. Pentru a intensifica lupta împotriva criminalității transfrontaliere, instituirea unui cadru juridic comun pentru transferul eficient al procedurilor penale între statele membre va rămâne o prioritate. De asemenea, vor continua eforturile în ceea ce privește conceperea noului organism interinstituțional al UE în materie de etică, în strânsă colaborare cu alte instituții. Pentru a asigura egalitatea pentru toți, vor fi propuse măsuri de îmbunătățire a recunoașterii filiației între țările UE. De asemenea, va fi prezentată o inițiativă privind exodul creierelor și atenuarea provocărilor asociate cu declinul populației, care va identifica posibile soluții.

Anexa 1 la programul de lucru al Comisiei pentru 2022 conține lista completă a celor 42 de noi inițiative de politică și a celor 32 de obiective de politică circumscrise celor șase obiective ambițioase emblematice.

O abordare bazată pe principiul numărului constant

Pentru a reduce la minimum sarcina legată de obiectivele de politică ale UE, Comisia va aplica integral principiul numărului constant în cadrul acestui program de lucru. Astfel se va garanta că, atunci când sunt introduse noi sarcini inevitabile, vor fi reduse în mod sistematic și proactiv sarcinile care decurg din legislația UE existentă în același domeniu de politică. Costurile preconizate ale respectării legislației UE vor fi cuantificate într-un mod mai transparent și vor fi prezentate în mod sistematic în evaluările impactului, iar costurile administrative vor fi compensate. O mai bună legiferare va continua, de asemenea, să sprijine durabilitatea și transformarea digitală, concentrându-se pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” și pe principiul „digital în mod implicit”.

Etapele următoare. Comisia va începe discuțiile cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a stabili o listă de priorități legislative comune în privința cărora colegiuitorii să convină să ia măsuri rapide. CE va sprijini în continuare statele membre și va colabora cu acestea pentru a asigura punerea în aplicare a normelor UE noi și a celor existente și nu va ezita să asigure respectarea legislației UE prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, atunci când este necesar.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.