Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Numărul 38, 10-16 oct. 2017  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Potrivit MFP, inițierea proiectului normativ este determinată de ultimele modificări intervenite în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) referitoare la tratamentul contabil al veniturilor – aspect prevăzut de IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții, și la instrumentele financiare – elemente reglementate de IFRS 9 Instrumente financiare, cele două standarde urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018. 

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară se aplică de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, persoanele juridice prevăzute de OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, de entitățile obligate prin prevederi legale să le aplice, precum și de alte entități care au optat pentru aplicarea acestora, condițiile în care acestea își pot exercita opțiunea fiind stabilite prin prevederi legale. 

Potrivit ministerului, aspectele propuse a fi cuprinse în reglementările contabile conforme cu IFRS au în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operațiuni:

 În ceea ce privește tratamentul contabil al veniturilor:
  • referitor la situațiile în care se estimează că suma cuvenită nu se încasează integral – se propune recunoașterea veniturilor aferente tranzacției la suma integrală, cu recunoașterea concomitentă a pierderii reprezentând suma estimată a nu se recupera;
  • referitor la tratamentul contabil al costurilor marginale ale obținerii unui contract, respectiv al costurilor de îndeplinire a unui contract, care îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active – se propune recunoașterea cheltuielilor aferente după natura acestora, cu recunoașterea ulterioară, drept cheltuieli ale perioadei, a sumei corespunzătoare activului aferent;
  • referitor la vânzările cu drept de retur – se propune recunoașterea integrală a veniturilor, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, respectiv dreptul de a recupera produsul de la clienți.
 În ceea ce privește instrumentele financiare:
  • referitor la activele financiare evaluate la costul amortizat și pentru care se constată deprecieri – se propune ca suma care nu mai poate fi recuperată să fie recunoscută distinct, ca o ajustare, și nu prin reducerea valorii contabile brute a activului aferent;
  • referitor la derecunoașterea activelor financiare, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ – se propune, ca regulă, ca aceasta să se înregistreze prin două operațiuni contabile distincte;
  • referitor la conturile contabile corespunzătoare instrumentelor financiare și funcțiunea acestora – au fost avute în vedere noile categorii de instrumente financiare, prevăzute de IFRS 9, precum și regulile de evaluare a acestora.

 Alte aspecte propuse a fi reglementate prin proiectul de ordin:

Conform referatului de aprobare ce a însoțit proiectul de ordin, prin IFRS 15 au fost abrogate mai multe standarde și interpretări referitoare la tratamentul contabil al veniturilor, inclusiv IFRIC 18 Transferul de active de la clienți. În aceste condiții, pentru a se asigura continuitate în ceea ce privește regulile aplicabile entităților care primesc active prin transfer de la clienți, respectiv entităților care suportă cheltuieli cu racordarea la rețelele de utilități, se propune, prin proiectul normativ, completarea expresă a reglementărilor în vigoare cu precizări referitoare la tratamentul contabil aplicabil operațiunilor respective. Aceste reguli sunt similare celor aplicabile operatorilor economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, și referatul de aprobare ce-l însoțește pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență decizională




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.