Raționamentul profesional – sursa soluțiilor eficiente, a performanțelor personale și la nivelul întregii filiale 

Raționamentul profesional – sursa soluțiilor eficiente, a performanțelor personale și la nivelul întregii filiale 

Numărul 38-39, 20 dec. 2016 - 16 ian. 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

<

PUBLICITATE
ng>Interviu cu Iulian Cristian Bosoanca, președintele Filialei CECCAR Mehedinți

Alexandra Rizea: Vă propunem și dvs. – asemenea tuturor colegilor care au acordat până acum interviuri pentru CECCAR Business Magazine – să vă referiți la propria evoluție profesională. Ce anume v-a marcat cariera de expert contabil?

Iulian Cristian Bosoanca: Îmi exercit profesia de contabil din 1998, pe cea de economist, în sens larg, din 2001, și de expert contabil din 2008. În acel an am înființat societatea comercială EXPERT CONTABILITATE & SERVICII SRL, membră a CECCAR.

Ați reușit dintr-o... „suflare” să spuneți aproape totul. Dar pentru a releva încărcătura ideatică și faptică a acestui parcurs vă propunem să detaliați.

De acord. Evoluția mea profesională este strâns legată de propria preocupare în vederea unei perfecționări continue, a investițiilor în colaboratori bine pregătiți, credincioși valorilor morale, ceea ce a determinat creșterea încrederii acordate de clienți, un tip de relaționare cu ei în care interesele reciproce să fie slujite cu eficiență și sinceritate. Astfel, în ceea ce mă privește, nu aș putea indica anumite momente care mi-au marcat cariera de expert contabil, însă au existat și există factori care au determinat, uneori esențial, ceea ce ați numit evoluția mea profesională. Îmi îndeplinesc o îndatorire de onoare, de conștiință, dacă în prezentarea acestor factori îi voi menționa pe tatăl meu, economist, și pe dascălii mei de la liceul economic și din facultate, care au știut să stârnească și să mențină interesul meu pentru această profesie. Dezvoltarea a avut un parcurs normal, fără salturi sau sincope, și durabil, ca o consecință firească a alegerii acestei cariere.

Dacă ar fi să le împărtășiți colegilor mai tineri ceea ce a fost, este și va fi esențial în exercitarea profesiei contabile, pe ce anume ați pune accentul?

Cu siguranță, fiecare coleg, mai tânăr sau mai puțin tânăr, are propria părere despre „esențial”, însă eu cred cu tărie că, fără să îți placă profesia, fără să o exerciți cu dăruire, onestitate, seriozitate și fără să înțelegi principiile, fenomenele și procesele care constituie obiectul muncii noastre, este imposibil să faci față exigențelor beneficiarilor, de fapt, exigențelor conceptului de interes public. Ca urmare, consider că este esențial să înțelegem fenomenul contabil, natura proceselor patrimoniale, orientarea politicilor fiscale, precum și numeroase alte cerințe ale economiei reale, astfel încât raționamentul nostru profesional, bazat, evident, pe informație, pe cunoștințe, pe un comportament etic ireproșabil, să determine nu numai performanța noastră, ci și rezultate tot mai bune în activitatea clienților noștri.

Înțeleg că, în opinia dvs., raportul dintre cunoaștere și responsabilitate, dintre concept și acțiune reprezintă cheia unor abordări eficiente. Cum se reflectă acest raport în activitatea Filialei CECCAR Mehedinți?

Cunoașterea te obligă la responsabilitate, ca atare nu putem discuta doar despre un raport, ci mai degrabă despre un flux. Cu cât cunoașterea este mai profundă, mai cuprinzătoare, cu atât responsabilitatea conștientizată crește. Această relație acționează și ca feedback, în sensul că o responsabilitate mai mare generează o necesitate de cunoaștere mai mare. Dacă am simplifica, însă, aceste constatări, cred totuși că, atât ca principiu, cât și ca secvențialitate,  trebuie să pornim în acțiunile noastre cu mai multă responsabilitate, ceea ce va impune și lărgirea ariei noastre de cunoaștere. Toate aceste elemente se regăsesc în programele de activitate ale Filialei CECCAR Mehedinți, orientate în sprijinul membrilor, conceptul fiind unul integrat, de identificare a necesităților, suport și perfecționare continuă a pregătirii profesionale, având în vedere ansamblul de responsabilități la scară locală și națională. Evident, programele la nivel național ale CECCAR sunt pentru noi deopotrivă principala modalitate de racordare la cerințele economiei românești și de implicare mai activă, profesionistă în soluționarea cerințelor de ordin local.

Cum vedeți dvs. orientarea proceselor de formare și de învățare continuă potrivit concluziilor Congresului Profesiei Contabile din România din septembrie 2016?

Orientarea proceselor de învățare și de formare continuă implică tocmai conexiunile despre care am vorbit, în primul rând, luarea în considerare a caracteristicilor perioadei pe care o parcurgem, accentul pus pe satisfacerea cerințelor erei digitale asigurând premisele necesare pentru măsuri practice îndreptate spre adoptarea de soluții care să armonizeze cele două procese. Am în vedere și un alt raport, cel dintre continuitate și inovare, astfel încât să fructificăm cât mai bine experiența acumulată și să anticipăm viitorul prin măsuri și acțiuni care să corespundă, într-adevăr, timpurilor pe care le trăim. Din această perspectivă, concluziile Congresului Profesiei Contabile din România, din septembrie 2016, ne ajută să răspundem exigențelor actuale și viitoare ale erei digitale, sub toate aspectele, de la cunoaștere la acțiune, corectând și perfecționând tot ceea ce asigură un viitor cert profesiei contabile, chiar dacă intervin și vor interveni elemente noi rezultate din practica nemijlocită.

Ținând seama de disparitățile în profil teritorial și, în acest cadru, de specificul județului Mehedinți, este interesant de cunoscut opinia dvs. în legătură cu ceea ce poate întreprinde filiala CECCAR în vederea diminuării decalajelor economico-sociale existente.

Fiind o prezență activă, apreciată de parteneri, începând cu autoritățile publice și terminând cu organizațiile patronale și alte asociații profesionale, punând accentul pe corelarea acțiunilor noastre cu exponenții mediului de afaceri, precum și ai sindicatelor, contribuim la desfășurarea unor dezbateri utile și la adoptarea de măsuri menite, în principal, să diminueze decalajele pe care le-ați evocat. Filiala, prin membrii ei și prin organele executive sau alese, este parte activă a dialogului social și prin profesionalismul nostru identificăm cauzele unor fenomene negative, iar prin atitudinea constructivă adoptată în toate împrejurările propunem soluții consensuale, verificate ca pozitive de practica nemijlocită.     

Întrucât ne aflăm în preajma Anului Nou, vă rugăm, la finalul acestui interviu, să vă referiți la ceea ce își propune Filiala CECCAR Mehedinți pentru 2017 și într-o perspectivă mai largă.

Filiala CECCAR Mehedinți își propune și pentru anul 2017, în primul rând, să fie cât mai aproape de membrii ei, să manifeste receptivitate la cerințele lor, atât în ceea ce privește perfecționarea profesională, cât și îndeplinirea obiectivelor economico-sociale de la nivel de entitate până la scară județeană. În acest sens, ca prioritate avem identificarea problemelor și situațiilor cu care ne confruntăm, urmată de soluționarea, pe cât posibil, a acestora. În același timp, filiala își propune să fie în continuare un partener activ de dialog al autorităților locale, administrative și fiscale, al organizațiilor patronale și profesionale județene.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.