Rolurile și competențele profesioniștilor contabili, factori-cheie ai dezvoltării antreprenoriatului

Rolurile și competențele profesioniștilor contabili, factori-cheie ai dezvoltării antreprenoriatului

Numărul 35-36, 29 nov. - 12 dec. 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Luminița Chihai, președintele Filialei CECCAR Suceava

Alexandra Rizea: În continuarea serialului de interviuri consacrat carierei, inițiat de CECCAR Business Magazine, vă rugăm să prezentați cititorilor elementele pe care le considerați definitorii pentru evoluția dvs. profesională și implicarea civică. Ne referim în special la alegerea profesiei și la modul în care v-ați afirmat în entitățile economico-sociale în care ați lucrat și în funcțiile pe care le-ați deținut.

Luminița Chihai: Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a împărtăși câte ceva din experiența mea profesională. Apreciez în mod deosebit inițiativa redacției de a pune la dispoziția colegilor noștri o rubrică specială consacrată tocmai parcursului într-o profesie pe care am îmbrățișat-o cu toții cu determinare, cu dorința de a ne împlini personal într-o prestigioasă comunitate profesională. După absolvirea, în 1990, a Facultății de Economia Industriei, Construcții și Transporturi din Academia de Studii Economice din București, am început să lucrez în cadrul Administrației Financiare Suceava. Aici mi-am desfășurat activitatea timp de 15 ani, plecând de la funcția de inspector de specialitate și ajungând la cea de șef serviciu în Direcția de Control Fiscal.

Înțeleg că elementul de stabilitate și continuitate în exercitarea profesiei a constituit o caracteristică a etapei la care vă referiți…

Așa este, pentru a acumula cunoștințe la nivelul exigențelor funcției pe care o îndeplinești este nevoie de stabilitate, de continuitate. Ceea ce mi-au conferit funcțiile amintite reprezintă deopotrivă un bun personal și unul public, deoarece am avut posibilitatea să acționez pentru creșterea calității raportărilor financiare,  pentru contracararea criminalității economice, pentru îmbunătățirea climatului de afaceri, totul în spiritul valorilor pe care CECCAR le promovează: competență, onoare, independență, moralitate. Din acest unghi de vedere, consider că am contribuit și la consolidarea încrederii în profesioniștii contabili suceveni, la creșterea prestigiului lor.

Ce a urmat acestei etape în care v-ați aflat în serviciul public?

Din anul 2005 m-am dedicat, împreună cu soțul meu, dezvoltării unei activități independente, de familie, în domeniul contabilității, auditului fiscal și al managementului financiar. Am progresat și în aceste activități, astfel încât, și în prezent, reprezentăm un grup de firme cu 22 de angajați, implicați, cu toții, într-un spirit de autentică responsabilitate în domeniile menționate, ca expresie a ceea ce numim managementul de grup. În toată această perioadă am devenit, pe rând, membru al UNPIR, CCF, CAFR, ANEVAR, m-am dedicat activității de formator, punând, astfel, în valoare și ceea ce am învățat în cele două masterate pe care le-am absolvit între timp.

Cu siguranță, fiecare parcurs profesional are propriile sale particularități, dar și caracteristici comune profesiei. Cum se regăsesc aceste aspecte în cariera dvs.?

În cariera mea, practica, experiența acumulată au relevat permanent faptul că rolurile și competențele economiștilor sunt factori-cheie ai dezvoltării antreprenoriatului la nivel microeconomic, ceea ce m-a încurajat să demonstrez, să susțin prin fapte că profesionistul contabil devine din ce în ce mai mult cel mai de încredere consultant pentru mediul de afaceri. Și aceasta, în măsura în care preocuparea pentru creșterea competențelor profesionale reprezintă totdeauna o prioritate. Niciodată nu trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce știm dacă dorim să lucrăm mai mult și mai bine, să devenim mai performanți. În ceea ce mă privește, nu m-am temut de provocări, de riscuri, de implicațiile noului. Mi-am propus și, în bună măsură, am reușit să depășesc percepția unora cu privire  la contabilul „cu mânecuțe” care doar stă și socotește. Drept urmare, mi-am implicat colegele într-o multitudine de activități, precum: audit, consultanță, formare profesională, evaluări. Eu consider că profesioniștii contabili – experți contabili și contabili autorizați, membri ai organismului nostru profesional – trebuie să se afirme într-o manieră distinctă în ansamblul activităților economico-sociale, în comunitatea din care fac parte, pe baza certificării calificării profesionale, conform standardelor și angajamentului asumat potrivit valorilor și principiilor promovate de  CECCAR.

Trecând de la micro la macroeconomie, vă rugăm să prezentați evaluările dvs. privind implicațiile tranziției la economia de piață asupra profesiei.

Din punctul meu de vedere, un factor esențial în tranziția către economia de piață îl reprezintă calitatea informației financiar-contabile, care s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani, ceea ce permite întreprinzătorilor, firmelor, să devină mai competitive. De calitatea serviciilor noastre depinde, în mare măsură, capacitatea clienților noștri de a se afirma pe o piață tot mai concurențială, atât la nivel național, cât și internațional. A avut loc, cum se știe, un proces profund de restructurare a economiei, ceea ce a impus amplificarea cererii de informații din sfera financiar-contabilă, ceea ce ne obligă pe noi să contribuim, tot mai eficient, la fundamentarea deciziilor, pe baza unui sistem de informații contabile reale, pertinente și furnizate partenerilor noștri în timp util. Bineînțeles, a fost și este vorba despre un proces care a implicat și implică schimbarea mentalităților, promovarea unei culturi profesionale care să situeze munca, disciplina, responsabilitatea, onestitatea în centrul eforturilor îndreptate spre creșterea eficienței economice de la nivel micro până la nivelul macro. Este vorba despre macrostabilitate, ceea ce a impus și impune reducerea deficitelor din balanțele comerciale și de plăți, diminuarea inflației și a șomajului.

Toate aceste elemente vizează, desigur, nu numai o implicare personală a profesioniștilor contabili, ci și una civică, respectiv participarea activă și la activitatea Filialei CECCAR Suceava.

Cred că nu există satisfacție mai mare decât aceea de a aduce un plus de valoare comunității în care trăiești, de a participa la îmbunătățirea lucrurilor care te deranjează la un moment dat, cu alte cuvinte să te simți util din punct de vedere profesional și civic. Particip la acțiunile desfășurate la nivel local, precum și la scară națională, menite să consolideze spiritul antreprenorial prin Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în calitate de  vicepreședinte, precum și ca membru al Colegiului de Excelență în Afaceri din Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Împreună cu colegii mei din Consiliul Filialei ne preocupăm continuu pentru a ridica nivelul de educație, de pregătire atât în ceea ce privește formarea viitorilor specialiști, cât și în procesul educației continue. În acest sens, aș menționa acțiunile comune cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și cu alte asociații cu profil educațional. O componentă a acestor preocupări este reprezentată și de activitățile caritabile, care întregesc profilul nostru moral cetățenesc. Aș mai menționa un proiect la care eu, personal, țin foarte mult, și anume concursul studențesc internațional „Profesia contabilă – o meserie de succes”, aflat în acest an la a VIII-a ediție, acțiune desfășurată în parteneriat cu USV și ASEM CHIȘINĂU. Această competiție, cu un rol important în stimularea procesului educațional în rândurile studenților economiști, are un fond de premiere generos, în jur de 15.000 lei, proveniți în exclusivitate din sponsorizări. De-a lungul celor opt ani, concursul a reprezentat și un bun prilej de a pune față în față antreprenorii locali, în calitate de angajatori, cu viitorii angajați. De cele mai multe ori, premianții au primit și propuneri de angajare sau de internship. În sinteză, apreciez că suntem o prezență activă, constructivă în toate raporturile noastre cu mediul de afaceri și cu autoritățile locale.

În aceeași ordine de idei, este interesant să prezentați și modul în care Filiala CECCAR Suceava acționează pentru crearea condițiilor în vederea  creșterii economice mai puternice și, implicit, îmbunătățirii condițiilor de trai ale locuitorilor din Bucovina.

Așa cum am mai menționat, noi, membrii filialei, suntem angajați permanent în acțiuni comune cu instituțiile publice locale tocmai în vederea realizării obiectivelor la care v-ați referit. Avem încheiate parteneriate cu importante structuri patronale, cum sunt Camera de Comerț și Industrie, Federația IMM din Județul Suceava, UGIR 1903. Construim punți de legătură și colaborare cu instituțiile publice cu care membrii noștri au cele mai multe contacte, respectiv DGFP și ANAF. Până la urmă, este mai bine să previi decât să constați, nu e așa? Prin tot ceea ce întreprindem, contribuim și la conștientizarea factorilor decidenți ai judetului în ceea ce privește rolul profesioniștilor contabili în asigurarea bunului mers al economiei sucevene, ceea ce constituie și un atu pentru atragerea de noi investitori. Noi am arătat că existăm și ne-am demonstrat disponibilitatea de a ajuta ori de câte ori este nevoie. În acest context, țin să menționez că filiala noastră a fost inclusă în Cartea de onoare a valorilor bucovinene, nominalizare ce a avut loc în cadrul ședinței din 28 septembrie 2016 a Colegiului Prefectural din Instituția Prefectului Suceava, recunoaștere care vizează întregul corp al profesioniștilor contabili suceveni care pun profesia în slujba interesului public spre performanță.

Atât în privința cerințelor la nivel teritorial, cât și în legătură cu orientările stabilite la recentul Congres al Profesiei Contabile, ce își propune Filiala CECCAR Suceava pentru perioada următoare?

Ne propunem în primul rând o intensificare a activităților de pregătire profesională a membrilor, în spiritul temei centrale a Congresului, adaptarea la cerințele erei digitale, precum și o comunicare mai activă între noi, în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce, a identificării obiectivelor comune care nu pot fi îndeplinite decât prin apartenența la CECCAR. Totodată, dorim o implicare mai amplă și mai profundă în viata economică și socială a județului, ceea ce presupune și intensificarea continuă a relațiilor cu principalele instituții din administrația publică locală. Avem în vedere reînnoirea, actualizarea și completarea protocoalelor de colaborare cu principalele instituții din administrația publică locală, Consiliul Județean, primăriile, Prefectura, Registrul Comerțului, precum și a protocoalelor cu patronatele, astfel încât, împreună, să putem acționa mai bine pentru mai puternica dezvoltare economică și socială a județului. De asemenea, vom iniția campanii de mediatizare a avantajelor pe care agenții economici le au prin folosirea serviciilor furnizate de profesioniștii contabili, actiuni comune cu mediul academic, respectiv Facultatea de Studii Economice din cadrul Universității Suceava, astfel încât absolvenții facultăților de profil să beneficieze de oportunități cât mai variate de practică și internship.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.