Schemă de ajutor de minimis pentru Programul Pilot Start-Up Mediu Eco-Business

Numărul 38-39, 20 dec. 2016 - 16 ian. 2017  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Executivul a aprobat, printr-un memorandum, Programul Pilot Start-Up Mediu Eco-Business, măsură de ajutor de minimis care vizează finanțarea nerambursabilă a tehnologiilor de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi.

Programul Start-Up Mediu își propune să identifice și să susțină dezvoltarea de produse și servicii cu impact redus asupra mediului în arii-cheie în care solicitanții pot avea un impact semnificativ prin programe de retehnologizare și producție în sectorul materialelor și produselor cu efect redus asupra mediului, investiții în tehnologii, procese industriale și de producție care procesează în mod sustenabil resursele de mediu și stimulează deopotrivă dezvoltarea și prezența pe piață a micilor producători locali.

Potențiali beneficiari. Schema de minimis se adresează operatorilor economici, întreprinderi unice, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în producția primară a produselor agricole, în prelucrarea și comercializarea produselor agricole, desfășoară activități legate de export către state terțe sau către state membre sau desfășoară activități care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate.

Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de minimis sunt:
a) investiții legate de înființarea unei noi unități, extinderea unei unități existente, diversificarea producției unei unități, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de producție al unei unități existente;
b) realizarea clădirilor și/sau construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cu dotările aferente – instalații electrice, instalații de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet. Sunt eligibile doar instalațiile menționate mai sus care sunt realizate în interiorul clădirilor și/sau construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor și nu reprezintă cheltuieli cu asigurarea utilităților;
c) achiziția de utilaje, instalații, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor acestui proiect;
d) montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice;
e) instalare și punerea în funcțiune;
▪ pregătirea personalului de exploatare – cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor;
▪ probe tehnologice și teste – cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor;
f) studii de fezabilitate, proiect tehnic, în limita a 8% din cheltuielile eligibile pentru investiția de bază.

Cheltuielile efectuate pentru achiziția de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziționate sunt noi.

Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu.  Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu.

Cuantumul finanțării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a se putea depăși, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 euro, conform legislației în vigoare.

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, pe tipuri de proiecte și în limita sumei alocate. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei este de 288,45 milioane de lei, în perioada 2016-2020. Schema de minimis își încetează valabilitatea la 31 decembrie 2020.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.