Schema de ajutor de stat sub formă de granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de stat sub formă de granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 33-34, 24 aug. - 6 sep. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 838 din 26 august 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2.096/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, aferentă Programului operațional Competitivitate 2014—2020, axa prioritară 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 – „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive”. Potrivit actului normativ, prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru: a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire, în conformitate cu legislația specifică în vigoare; b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

PUBLICITATE
Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial, până la data de 31 decembrie 2022. Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.140.596 euro, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 — acțiunea 4.1.1 — Investiții în activități productive, precum și fonduri alocate ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum și prin alte modalități prevăzute de regulamentele Comisiei Europene prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este cursul INFOREURO valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro = 4,9441 lei.

Valoarea ajutorului se acordă pe proiect și beneficiar sub formă de granturi pentru investiții necesare retehnologizării, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Ajutoarele pentru investiții efectuate anterior datei notificării aprobării măsurii de către CE sunt excluse.

Beneficiarii sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii a căror activitate se încadrează în secțiunea C — Industria prelucrătoare, cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 — fabricare băuturi, 12 — fabricare tutun și 254 — fabricarea armamentului și muniției; secțiunea F — Construcții; secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; secțiunea H — Transport și depozitare; clasa I — Hoteluri și restaurante, potrivit listei domeniilor de activitate eligibile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta schemă. Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.

Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 1.023.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.