„Secretul” performanței: îmbinarea pasiunii cu rigorile profesiei, potențarea serviciilor prestate cu spiritul civic

„Secretul” performanței: îmbinarea pasiunii cu rigorile profesiei, potențarea serviciilor prestate cu spiritul civic

Numărul 4, 7-13 februarie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Paul Șchiopu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Teleorman

Alexandra Rizea: Așa cum ați putut constata din interviurile publicate până acum la această rubrică, am pus accentul pe spiritul întreprinzător, pe modalitățile practice prin care profesioniștii contabili s-au preocupat continuu de îmbunătățirea calității serviciilor prestate. În continuarea acestor preocupări, vă rugăm să vă referiți la experiența personală, precum și a firmei pe care o conduceți.

Paul Șchiopu: Am înființat, în 1995, împreună cu prietenul meu, Ilie Bolnavu, societatea de contabilitate și expertize contabile CONFI SERV. Avizul nostru de funcționare a fost emis de CECCAR printre primele 1.200 de firme de acest tip.

Prin urmare, se poate considera că dvs. ați făcut istorie în procesul asocierii profesioniștilor contabili în societățile de profil.

Bineînțeles că atât satisfacțiile, cât și dificultățile oricărui început ne-au marcat și pe noi. Vă dați seama că am dispus, la început, de mijloace modeste. Aș aminti, în acest sens, că în primele luni am continuat să lucrăm manual până am cumpărat primul calculator, iar după scurt timp și pe al doilea.

Deci ați fost antemergător în profesie în promovarea cerințelor erei digitale.

Se poate aprecia și așa. Aș mai dori să precizez că primii zece clienți au fost prieteni – fermieri și comercianți. Bineînțeles, datorită calității serviciilor prestate, cercul clienților s-a lărgit continuu. Încă din primii ani, ambiția noastră a fost să deschidem două puncte de lucru, ceea ce ne-a permis să avem contacte mai largi cu potențialii clienți, să avem un spațiu mai amplu și mijloacele necesare, să depășim etapa în care îi primeam la noi acasă.

Tocmai despre etapele consolidării societății ar fi interesant să prezentați câteva detalii.

De acord. Aș menționa, printre altele, că în vara anului 2005 am amenajat și adaptat primul apartament ca birou de contabilitate și primire a clienților. Îmi amintesc bine că, la inaugurarea care a avut loc în decembrie, am invitat conducerea Filialei CECCAR Teleorman și colegi din oraș. A fost prima societate de contabilitate care și-a amenajat un spațiu de lucru separat de locuință. Recunoștința a venit atât din partea clienților, cât și a familiilor noastre, care nu mai erau deranjate. În anul următor am deschis și al doilea punct de lucru, unde își desfășoară activitatea asociatul cu salariații săi. Crescând numărul clienților, în special al celor cu profil agricol, a fost necesar să sporim și numărul salariaților, care a ajuns, în ultimii ani, la 9. Fluctuația personalului a fost redusă.

Care este explicația?

Cu toții au găsit, în societatea noastră, expresii vii ale profesionalismului, reflectate în ambianța colegială, în condițiile bune de lucru, în manifestarea respectului reciproc, în modele de altruism și, evident... o remunerație bună.

Pentru că ați evocat modalitățile de lucru, vă propunem să vă referiți, în continuare, la acestea.

Bunăoară, toate noutățile fiscale și legislative au fost și sunt dezbătute la timp cu toți salariații. Unele probleme specifice contabilităților repartizate fiecăruia sunt notate într-un fel de manual. Între salariați s-au creat un curent de emulație, dar și o relație de prietenie și respect. Colaborăm zilnic, ne consultăm, ne confruntăm ideile și, din toate acestea, rezultă lucrări de calitate, apreciate ca atare de clienți.

Înțeleg că relațiile interumane au un rol important în obținerea performanței.

Bineînțeles. Aș da, în acest sens, un exemplu: zilele onomastice și de naștere sunt sărbătorite în comun, în cadrul firmei.

Pentru că o altă componentă a performanței amintite de dvs. a vizat condițiile de lucru, cred că acest aspect merită să fie subliniat.

Aș menționa, în acest sens, că ambele puncte de lucru sunt dotate cu tehnică de calcul ce permite elaborarea unor lucrări de calitate. Recunoașterea performanței o constituie și faptul că, în anul 2012, firma noastră s-a clasat pe locul I în cadrul Filialei CECCAR Teleorman, fiind distinsă cu Premiul special al anului. Și tot așa, până în anul 2016. O altă componentă a performanței vizează faptul că, în calitate de administrator, împreună cu asociatul, participăm la toate cursurile organizate de filială, astfel încât conceptul de învățare continuă capătă concretețea necesară. Același concept ne-a determinat să asigurăm, la fiecare punct de lucru, câte o bibliotecă de specialitate și abonamente la presă. Nu am neglijat nici modalitățile de îmbinare a practicii cu elemente ale cercetării științifice. De fapt, avem de-a face aici inclusiv cu un hobby: ne-a preocupat și ne preocupă investigarea științifică a istoriei economiei județului Teleorman. Astfel, în timp, am elaborat lucrările: Industrializarea cărnii în Teleorman – 1996; Băncile și alte instituții financiar-bancare din județul Teleorman – 2000; Învățământul economic în județul Teleorman – 2000; Economia culturii și industrializării grâului în județul Teleorman – 2002; Centenarul Școlii de Agricultură Alexandria, județul Teleorman – 2003; Sistemul tehnic-operativ și contabil al cooperativei agricole – 2007; Tipologia și funcționarea cooperației agricole – 2007; Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman – 2010; Târguri, bâlciuri, oboare, piețe și expoziții în județul Teleorman – 2010; Documentarul cooperației – anul 2012; Anul internațional al cooperației – 2012; Agricultura și industria alimentară la sfârșitul sec. XX și începutul sec. XXI, în județul Teleorman – 2017. Acestora li se mai adaugă monografiile a cinci comune din județ.

Enumerarea lucrărilor este impresionantă și vădește o activitate laborioasă, exemplară chiar. Cu precizările dvs. mijlocim un veritabil schimb de experiență.

O experiență care include și elaborarea primelor acte constitutive tip în domeniul cooperației agricole. Am consiliat înființarea a 31 de cooperative și uniuni de ramură, am fost invitat la Parlament și la Ministerul Agriculturii pentru a contribui la îmbunătățirea legii cooperației agricole. Tot pe tărâm profesional am publicat articole/monografii în revista Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor, am scris Anuarul nr. 1 al Zilei Naționale a Contabilului Român – 2006, am inițiat și organizat expoziția De la ABAC la LAPTOP, inaugurată la Muzeul Județean Teleorman, la 21 septembrie 2006. Piesele adunate cu acest prilej au constituit elementele de bază în demersul de înființare a Muzeului Profesiei Contabile. Am considerat de datoria mea să propun Consiliului Superior al CECCAR să atribuim numele unor personalități ale contabilității române sălilor de cursuri ale filialelor, ca semn al prețuirii tradițiilor profesiei noastre.

Ce anume considerați că s-ar impune a sublinia în legătură cu ansamblul preocupărilor dvs.?

Este vorba despre îmbinarea pasiunii cu rigorile profesiei, despre îngemănarea elementelor caracteristice meseriei noastre cu spiritul civic. În acest sens, aș putea să mai amintesc că pentru o perioadă de patru ani am fost auditor de calitate al serviciilor contabile la Filiala CECCAR Teleorman și membru în Consiliul filialei. Prin urmare, peste un an, când voi împlini șaptezeci de... toamne, pot să înscriu în bilanțul meu aniversar rezultate cu care – fără lipsă de modestie – mă pot mândri, dar, în același timp, vă mărturisesc că încă mă însoțesc energiile pozitive care mă îndeamnă zilnic să fiu activ și să îmbogățesc respectivul bilanț cu noi activități cărora mă străduiesc, ca și până acum, să le confer o notă cât mai pregnantă de spirit creativ.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.