La început a fost cuvântul...

Motive, motivare, motivație

Motive, motivare, motivaţie

Începând cu raporturile de cauzalitate în exercitarea oricărei profesii („motivarea” ca stimulent principal în drumul spre performanţe) şi terminând cu „expunerea de motive” (text obligatoriu în procesul de adoptare a legilor), cuvintele înscrise în titlul însemnărilor de faţă sunt folosite frecvent în scris şi în comunicarea prin „viu grai”, ceea ce explică – în bună măsură – şi frecvenţa unor erori de exprimare.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Agenda CECCAR

Conducerea CECCAR, în dialog cu membrii filialei Mehedinți

Conducerea CECCAR, în dialog cu membrii filialei Mehedinţi

Săptămâna trecută, preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, şi directorul general executiv al Corpului, lect. univ. dr. Florin Dobre, s-au aflat la Mehedinţi, unde s-au întâlnit cu membrii filialei teritoriale. Cu acest prilej, profesionişti contabili din judeţ au expus ...

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

CECCAR Bacău: Noutățile fiscale, dezbătute cu reprezentanți ai AJFP

CECCAR Bacău: Noutăţile fiscale, dezbătute cu reprezentanţi ai AJFP

În contextul modificărilor aduse Codului fiscal la început de an, profesioniştii contabili băcăuani au participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Bacău, organizată de filiala CECCAR. Dragoş Bădioiu, şef adjunct al AJFP, Elena şi Bogdan Bărbieru, consilieri superiori ai aceleiaşi instituţii, au oferit informaţii membrilor CECCAR Bacău cu privire la corecta aplicare a prevederilor legislative în vigoare, accentul fiind pus pe reglementările ce au suferit modificări la începutul acestui an.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu DGRFP Craiova

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu DGRFP Craiova

La Dolj a avut loc, la 30 ianuarie, un seminar pe teme de fiscalitate, organizat de CECCAR Dolj în colaborare cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Craiova, prilej cu care membrii filialei au obţinut răspunsuri avizate la unele neclarităţi de la şeful Biroului de asistenţă contribuabili – AJFP Dolj, Viorel Ghencea.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

CECCAR Ialomița: Legislația muncii – nou și vechi

CECCAR Ialomiţa: Legislaţia muncii – nou şi vechi

Filiala Ialomiţa a organizat, la 2 februarie, în colaborare cu ITM Ialomiţa, seminarul cu tema Legislaţia muncii – nou şi vechi. Membrii filialei au discutat cu Aurelia State, şeful Serviciului evidenţa muncii – ITM Ialomiţa, detalii privind schimbările aduse în domeniul muncii de HG nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale, despre introducerea în legislaţie a registrului special dedicat funcţionarilor publici, precum şi elementele ce trebuie avute în vedere la operarea detaşărilor transnaţionale.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

CECCAR Timiș: Ceremonia de depunere a jurământului

CECCAR Timiş: Ceremonia de depunere a jurământului

„Este interesant că, înainte de lege, profesionistul contabil şi-a propus ca în tot ceea ce face să se sprijine pe deprinderile sale bazate pe o educaţie şi o formare solide, departe de orice interese care l-ar face subiectiv, dar mai ales să acţioneze cu moralitate în tot ceea ce întreprinde”, a menţionat prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, preşedintele CECCAR Timiş, cu ocazia ceremoniei de depunere a jurământului de către absolvenţii examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2016, festivitate organizată de filiala CECCAR.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Conferință ACCA: Contabilitatea bunurilor publice: urgențe legate de capitalul social și natural

Conferinţă ACCA: Contabilitatea bunurilor publice: urgenţe legate de capitalul social şi natural

ACCA găzduieşte la Bruxelles, la 8 februarie, ediţia de anul acesta a Dezbaterilor preşedintelui, scopul fiind de a promova un angajament eficient al strategiilor, investitorilor, proprietarilor, managerilor, întreprinderilor, specialiştilor în capitalul natural şi al profesioniştilor contabili pentru soluţionarea provocărilor şi pentru definirea măsurilor ulterioare de încorporare a considerentelor de capital natural şi social în luarea deciziilor de afaceri.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Curier legislativ

Noutăți fiscale la început de an: OUG nr. 84/2016, OUG nr. 3/2017 și Legea nr. 2/2017

Noutăţi fiscale la început de an: OUG nr. 84/2016, OUG nr. 3/2017 şi Legea nr. 2/2017

CECCAR, Radu Ciobanu

Aşa cum ne-am învăţat deja din anii trecuţi, şi începutul de an 2017 vine cu modi­fi­cări importante în materie fiscală, aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi Legea nr. 2/2017 pentru mo­dificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Au fost majorate plafoanele pentru publicarea restanțelor debitorilor pe site-ul ANAF

Au fost majorate plafoanele pentru publicarea restanţelor debitorilor pe site-ul ANAF

Nivelul plafoanelor sub care obligaţiile fiscale restante ale contribuabililor persoane fizice şi juridice nu fac obiectul publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost majorat de ANAF, printr-un act normativ emis recent. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 590/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 87/31.01.2017 şi a intrat în vigoare la data publicării.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2017-2018, în consultare publică

Proiectul de ordin privind structura anului şcolar 2017-2018, în consultare publică

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat în consultare publică, până la 24 februarie, proiectul ordinului de ministru privind structura anului şcolar 2017-2018. Conform proiectului, anul şcolar 2017-2018 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare. Cursurile vor începe la 11 septembrie 2017 şi se vor încheia la 22 iunie 2018.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Au fost aprobate Normele metodologice aferente facilităților de transport pentru elevi și studenți

Au fost aprobate Normele metodologice aferente facilităţilor de transport pentru elevi şi studenţi

Executivul a adoptat hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi. Astfel, studenţii români şi străini înmatriculaţi la forme de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază, de la 1 februarie 2017, de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele călătoriilor.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Direct de la sursă

Caietele tehnice ale Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța: cele mai recente publicații

Caietele tehnice ale Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa: cele mai recente publicaţii

Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa a pus la dispoziţie pe site-ul său, www.lacademie.info, 16 caiete tehnice, împreună cu alte 22 de publicaţii elaborate de grupele de lucru ale Academiei. Toate acestea pot fi accesate gratuit.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Stadiul implementării de către statele membre a noilor regulamente de audit ale UE – ianuarie 2017

Stadiul implementării de către statele membre a noilor regulamente de audit ale UE – ianuarie 2017

La şase luni după termenul de implementare de către statele membre a noilor regulamente de audit ale UE, Accountancy Europe a emis un raport al stadiului acestui proces în 31 de state europene, inclusiv în cele 28 de state membre UE, analizând deciziile acestora din urmă şi potenţialele rezultate ale principalelor opţiuni legate de (...).

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Principalele „ingrediente” ale unei firme de contabilitate ideale

Principalele „ingrediente” ale unei firme de contabilitate ideale

Într-o înregistrare recentă publicată pe Reţeaua de cunoştinţe globale a IFAC, Daniel Hood, editor-şef al Accounting Today, vorbeşte despre cum putem organiza firma de contabilitate ideală în mediul de lucru actual. Potrivit domniei sale, „există numeroase caracteristici pe care trebuie să le aibă o firmă pentru a fi ideală”.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Au fost aprobate normele privind acordarea titlului de incubator de afaceri

Au fost aprobate normele privind acordarea titlului de incubator de afaceri

Au fost aprobate, prin ordin al ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, normele de aplicare privind incubatoarele de afaceri, titlul de incubator care va fi acordat solicitanţilor, regulamentul de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică, şi constituirea Comisiei cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

BNR menține dobânda-cheie la 1,75% pe an

BNR menţine dobânda-cheie la 1,75% pe an

În şedinţa din 7 februarie, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Noul document de lucru publicat pe website-ul ECGI: Programul de răscumpărare a acțiunilor și diversitatea de gen

Noul document de lucru publicat pe website-ul ECGI: Programul de răscumpărare a acţiunilor şi diversitatea de gen

Institutul European pentru Guvernanţă Corporativă (ECGI) a publicat recent un studiu care constată că diversitatea de gen în consiliile de administraţie creşte probabilitatea ca firmele să anunţe o răscumpărare a acţiunilor, iar rezultatele în exces pe termen lung sunt semnificativ mai ...

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Comisia Europeană lansează o consultare publică privind viitorul politicii agricole comune

Comisia Europeană lansează o consultare publică privind viitorul politicii agricole comune

Comisia Europeană (CE) a lansat prima fază a modernizării şi simplificării politicii agricole comune (PAC) prin deschiderea unei consultări publice cu o durată de trei luni. Contribuţiile primite vor sprijini activităţile Comisiei pentru a defini priorităţile pentru viitor ale politicii agricole.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București a intrat într-o categorie superioară

Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti a intrat într-o categorie superioară

Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti (AIHCB), cel mai mare din România, a înregistrat 10,98 milioane de pasageri în 2016, după o creştere cu 18,3% a tranzitului de pasageri pe aeroporturile Capitalei, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), companie care administrează cele două aeroporturi din municipiu.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Semnal editorial

Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor - abonamente 2017
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Prim-plan decizional

Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, în urma eliminării Formularului 088. Punctul de vedere al CECCAR

Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, în urma eliminării Formularului 088. Punctul de vedere al CECCAR

Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA au fost actualizate recent de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), ca urmare a eliminării Formularului 088. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 605/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 93/01.02.2017 şi vizează, pe lângă criteriile amintite, procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor supuse înmatriculării la registrul comerţului, precum şi procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Condiții de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale MFP, publicate în Monitorul Oficial

Condiţii de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP, publicate în Monitorul Oficial

Condiţiile de depunere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP) a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici au fost stabilite recent printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Document

Raport privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020 (II)

Raport privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 (II)

Continuăm să publicăm fragmente din documentul care fundamentează proiectele de buget pentru anul 2017. Aşa cum am relevat în numărul precedent, primul capitol al Raportului a fost consacrat unor aspecte de principiu reliefate pe fondul evoluţiilor economico-sociale la nivel regional, european şi mondial. În cele ce urmează, vom reda următorul capitol din document.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Comentariul ediției

Investițiile și consumul, „concurenți” la creștere economică

Investiţiile şi consumul, „concurenţi” la creştere economică

Teodor Brateş

Nimic mai firesc decât o dezbatere pe tema factorilor creşterii economice în procesul de analiză şi adoptare a proiectelor de buget pe anul în curs şi a proiecţiei macroeconomice până la orizontul anului 2020. În fond, de la evoluţia posibilă şi probabilă a PIB se cuvine să se pornească în estimarea obiectivelor propuse în vederea anticipării ritmului de creştere a economiei.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Eveniment

Filmul românesc în 2017

Filmul românesc în 2017

Alexandra Rizea

Cronica săptămânii trecute a consemnat mai multe manifestări dedicate filmului românesc. De la câteva premiere până la desfăşurarea Zilei Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, asemenea evenimente s-au definit printr-o încărcătură ideatică deosebită.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Secretul” performanței: îmbinarea pasiunii cu rigorile profesiei, potențarea serviciilor prestate cu spiritul civic

„Secretul” performanţei: îmbinarea pasiunii cu rigorile profesiei, potenţarea serviciilor prestate cu spiritul civic

Interviu cu ec. Paul Şchiopu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Teleorman: „Am înfiinţat, în 1995, împreună cu prietenul meu, Ilie Bolnavu, societatea de contabilitate şi expertize contabile CONFI SERV. Avizul nostru de funcţionare a fost emis de CECCAR între primele 1.200 de firme de acest tip.”

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

AUDIT SERV – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Bihor

AUDIT SERV – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Bihor

În cei peste 20 de ani de activitate în domeniul financiar-contabil, AUDIT SERV a reuşit să acumuleze experienţa şi know-how-ul necesare pentru a putea oferi o paletă largă de servicii financiar-contabile, începând cu servicii de contabilitate primară şi financiară şi terminând cu servicii de reprezentare şi consultanţă fiscală.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Made in Romania – un proiect de promovare și îndrumare a companiilor, în primul rând a IMM-urilor, cu potențial de creștere

Made in Romania – un proiect de promovare şi îndrumare a companiilor, în primul rând a IMM-urilor, cu potenţial de creştere

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a lansat Made in Romania – liga celor 15 companii pentru creşterea economiei româneşti. Made in Romania este un proiect unic, organizat pentru prima dată în istoria pieţei de capital româneşti, pentru a identifica şi susţine viitoarele motoare ale economiei locale sau din regiune. Proiectul este realizat împreună cu Grupul Financiar Banca Transilvania, Google, Mazars şi NN.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Aspecte conceptuale privind frauda fiscală

Aspecte conceptuale privind frauda fiscală

Sebastian Iuliu Gyuricza, Ronela Manuela Lascu, Mirabela Ancuţa Gyuricza

Evaziunea fiscală este unul dintre fenomenele economico-sociale complexe de ma­ximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi ale cărui consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult, eradicarea fiind practic imposibilă. Efectele eva­ziunii fiscale se repercutează direct asupra nivelurilor veniturilor fiscale, conduc la distorsiuni în mecanismul pieţei şi pot contribui la inechităţi sociale (mărirea lor) ca urmare a „accesului” şi „înclinaţiei” diferite la evaziune fiscală a contri­bua­­bililor.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Piața de capital

BVB: România va atrage miliarde de euro, odată promovată la statutul de piață emergentă

BVB: România va atrage miliarde de euro, odată promovată la statutul de piaţă emergentă

România este pe ultima sută de metri de a fi promovată la statutul de piaţă emergentă, o schimbare care va aduce fluxuri masive de capital în economia locală, au susţinut reprezentanţii pieţei de capital prezenţi la conferinţa Piaţa de capital din România – Următoarele dezvoltări capitale, eveniment organizat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi găzduit de Banca Naţională a României (BNR).

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Fonduri europene

Ce puteți face pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Ce puteţi face pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Detaliile necesare pentru efectuarea primului pas spre obţinerea de fonduri europene pot fi găsite atât online, pe pagina Reprezentanţei Comisiei Europene în ţara noastră, cât şi la Spaţiul Public European (situat la parterul sediului Reprezentanţei, din Strada Vasile Lascăr nr. 31). Există, de asemenea, şi o pagină despre programele cu finanţare europeană şi despre modul în care cei interesaţi pot participa la ele.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Breviar statistic

Rezervele valutare administrate de BNR, 34,518 miliarde de euro la 31 ianuarie 2017

Rezervele valutare administrate de BNR, 34,518 miliarde de euro la 31 ianuarie 2017

Rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) erau, la 31 ianuarie 2017, de 34,518 miliarde de euro, faţă de 34,242 miliarde de euro la 31 decembrie 2016, potrivit datelor publicate de BNR. În cursul lunii ianuarie au avut loc următoarele operaţiuni: intrări de 775 de milioane de euro, reprezentând alimentarea contului Comisiei Europene, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice şi altele; ieşiri de 499 de milioane de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

ONRC: În 2016 au fost înființate peste o sută de mii de firme

ONRC: În 2016 au fost înfiinţate peste o sută de mii de firme

În 2016, în România s-au înfiinţat 105.982 de companii noi, în scădere cu 6,35% faţă de anul anterior, peste două treimi dintre entităţile nou-înregistrate fiind societăţi cu răspundere limitată (SRL), arată statisticile publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), citate de News.ro.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Rata șomajului în formă ajustată sezonier, 5,5% în decembrie 2016

Rata şomajului în formă ajustată sezonier, 5,5% în decembrie 2016

Rata şomajului în luna decembrie 2016 a fost de 5,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de luna precedentă (5,7%), informează Institutul Naţional de Statistică (INS). Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 de ani) estimat pentru luna decembrie 2016 a fost de 507.000 de persoane, în scădere atât faţă de luna precedentă (521.000), cât şi faţă de aceeaşi lună a anului anterior (616.000).

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Lumea în care trăim

Eurostat: Economia zonei euro a avansat mai rapid decât economia SUA în 2016, pentru prima oară după 2008

Eurostat: Economia zonei euro a avansat mai rapid decât economia SUA în 2016, pentru prima oară după 2008

Economia zonei euro a avansat în 2016 cu 1,7%, depăşind ritmul de 1,6% consemnat de economia Statelor Unite, pentru prima oară după criza din 2008, potrivit datelor publicate de biroul european de statistică Eurostat, transmite MarketWatch, citat de News.ro. În trimestrul patru, economia zonei euro a crescut cu 1,8% faţă de intervalul similar al anului trecut şi cu 0,5% faţă de trimestrul trei.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Germania a devansat Marea Britanie, devenind cea mai atractivă piață de proprietăți comerciale din Europa

Germania a devansat Marea Britanie, devenind cea mai atractivă piaţă de proprietăţi comerciale din Europa

Germania a devansat Marea Britanie, devenind cea mai atractivă piaţă de proprietăţi comerciale din Europa, evoluţie care reflectă precauţia investitorilor după votul britanicilor pentru ieşirea din Uniunea Europeană, transmite MarketWatch, preluat de News.ro. Marea Britanie a deţinut poziţia de lider în ultimii 10 ani.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Italia, singura țară din zona euro al cărei PIB pe locuitor a scăzut după adoptarea monedei unice

Italia, singura ţară din zona euro al cărei PIB pe locuitor a scăzut după adoptarea monedei unice

La aproape două decenii de la crearea monedei unice europene, Italia este singura ţară dintre cele 19 state din zona euro unde PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut, relatează Bloomberg, citat de News.ro. PIB-ul pe locuitor, calculat în termeni reali, s-a contractat cu 0,4% în ultimii 18 ani, potrivit calculelor Bloomberg realizate în baza datelor biroului european de statistică Eurostat din 2015 şi estimărilor pentru 2016.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediţie oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediţia amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi al Interpretărilor SIC şi IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Roza vânturilor

Expoziția Lipatti Between Worlds, la ICR Viena

Expoziţia Lipatti Between Worlds, la ICR Viena

Galeria ICR Viena prezintă, până la 28 februarie, expoziţia Lipatti Between Worlds, care reuneşte fotografii alb-negru realizate de Dinu Lipatti, informează Institutul Cultural Român, printr-un comunicat. Proiectul, realizat de ICR Viena în colaborare cu Asociaţia Opus, cu sprijinul Şcolii de Poetică Fotografică „Francisc Mraz” şi al Radio România Muzical, face parte din seria manifestărilor organizate de ICR Viena în contextul în care în acest an se împlineşte un secol de la naşterea celebrului pianist şi compozitor.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Turneul Vladimir Cosma – 50 de ani de succes continuă în Franța și Elveția

Turneul Vladimir Cosma – 50 de ani de succes continuă în Franţa şi Elveţia

Orchestra Română de Tineret va susţine o serie de concerte, în perioada 9-14 februarie, în Franţa şi Elveţia, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul orchestrei. Concertele sunt parte a turneului extraordinar Vladimir Cosma – 50 de ani de succes, menit să readucă în atenţia publicului opera compozitorului şi dirijorului român, care a marcat cinematografia franceză a anilor ’70.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017

Editura ICR lansează un album dedicat marelui cărturar Antim Ivireanul

Editura ICR lansează un album dedicat marelui cărturar Antim Ivireanul

Un volum dedicat operei tipografice a lui Antim Ivireanul va fi lansat miercuri, 22 februarie, la Biblioteca Academiei Române, anunţă Institutul Cultural Român (ICR), într-un comunicat. Albumul Antim Ivireanul. Opera tipografică, apărut la Editura Institutului Cultural Român, va fi prezentat de coordonatorul lucrării, arhim. Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

  Nr. 4, 7-13 februarie 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.