Au fost aprobate Normele metodologice aferente facilităților de transport pentru elevi și studenți

Au fost aprobate Normele metodologice aferente facilităților de transport pentru elevi și studenți

Numărul 4, 7-13 februarie 2017  »  Curier legislativ

Executivul a adoptat hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți.

Astfel, studenții români și străini înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență – licență, master, doctorat – în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază, de la 1 februarie 2017, de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor. Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, precum și a abonamentelor lunare gratuite se face astfel:

  • până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimației de student pentru reducere la transport, precum și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport;
  • după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, precum și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport;
  • până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenții care nu au beneficiat de legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, pe baza unei adeverințe eliberate de instituția de învățământ superior la care sunt înmatriculați.

Reprezentanții Guvernului precizează că, dacă în tren sunt depistați călători care sunt în posesia unor legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparțin, acestea vor fi reținute de organele de control și vor fi înapoiate instituțiilor de învățământ superior de apartenență, iar călătorii vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport și legislației în vigoare.

De asemenea, elevii din învățământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor, contra cost, legitimații de călătorie cu reducere de 50% din tariful tuturor categoriilor de tren și 50% din tariful de rezervare, clasa a II-a, precum și abonamente lunare cu reducere 50% din tariful tuturor categoriilor de tren, cu număr nelimitat de călătorii pe distanțe până la 300 km, clasa a II-a.

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.

Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cușetă sau la clasa I, toate categoriile de elevi vor plăti integral următoarele diferențe tarifare: diferență de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cușetă, după caz.

Eliberarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum și a legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere în copie. În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele indicate, fie prezintă alte documente eliberate de unitățile de învățământ de apartenență (adeverințe, precum și alte documente școlare) sau carnete de elev nevizate pentru anul școlar în curs sau care nu prezintă mențiunea privind gratuitatea, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie/abonament și vor fi tratați conform reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar și legislației în vigoare.

În ceea ce privește transportul cu metroul pentru studenți, hotărârea prevede diversificarea ofertei tarifare, aceasta incluzând, pe lângă abonamentul lunar cu reducere 50%, în primă fază, și restul de titluri de transport: 2 călătorii, 10 călătorii, abonament săptămânal, abonament 1 zi, cu reducere 50%, în faza a II-a, mai exact începând cu 1 iulie 2018.

„Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului universitar. Pe perioada valabilității abonamentului lunar, studenții nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de călătorie cu metroul, respectiv faza a II-a. Astfel, în faza a II-a, dacă studenții optează pentru alte titluri de transport cu metroul decât abonamentul lunar, aceștia pot achiziționa maximum 4 abonamente săptămânale sau maximum 3 cartele cu 10 călătorii sau maximum 10 cartele cu 2 călătorii, într-o perioadă de 30 de zile consecutive. De asemenea, elevii din învățământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului școlar”, se precizează în comunicatul Guvernului.

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului școlar.

Abonamentul lunar și celelalte titluri de transport cu reducere 50% din oferta tarifară sunt valabile numai însoțite de actele de identificare care să ateste calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalității călătoriei cu metroul, studenții vor prezenta legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs.

Carnetele de elev și legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt nominale și netransmisibile.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.