Condiții de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale MFP, publicate în Monitorul Oficial

Condiții de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale MFP, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 4, 7-13 februarie 2017  »  Prim-plan decizional

Condițiile de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (MFP) a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici au fost stabilite recent printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, apărut în Monitorul Oficial nr. 86/31.01.2017, aduce clarificări referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016 și a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2016, precum și la depunerea lor la unitățile teritoriale ale MFP, se menționează în referatul de aprobare ce l-a însoțit în varianta de proiect.

Prevederile actului normativ se aplică de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, care au obligația, potrivit art. 3 din ordin, să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale MFP, precum și de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic. Acestea din urmă, se precizează în ordinul citat, au și obligația de a întocmi și depune raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile amintite.

Potrivit referatului de aprobare menționat mai sus, actul normativ este structurat în prevederi aplicabile entităților care întocmesc situații financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entităților care întocmesc raportări contabile anuale. Ordinul stabilește, de asemenea, că în ceea ce privește situațiile financiare anuale se prezintă separat tipurile de situații financiare anuale întocmite în funcție de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Totodată, o anexă distinctă la ordinul citat (este vorba despre Anexa nr. 3) este consacrată societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Acestea urmează să întocmească atât situații financiare anuale individuale în baza OMFP nr. 2.844/2016, cât și raportări contabile anuale adaptate la cerințele reglementărilor contabile aprobate prin ordinul amintit.

Actul normativ conține prevederi distincte referitoare la situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale pentru societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul anului 2016, în sensul că acestea întocmesc situații financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, având în vedere noile reglementări contabile aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (OMFP nr. 2.844/2016), se precizează în referatul de aprobare publicat pe site-ul MFP, s-a propus reflectarea distinctă în raportările contabile a informațiilor referitoare la patrimoniul privat și plantele productive.

Un alt aspect reglementat prin ordinul citat, potrivit referatului amintit, se referă la structura situațiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial, care să reflecte întreaga activitate desfășurată de acestea, inclusiv cea economică, dacă este cazul. Structura componentelor situațiilor financiare anuale întocmite de această categorie de entități este redată în Anexa nr. 5 la ordin.

Totodată, reprezentanții MFP fac precizarea că formatul bilanțului întocmit de aceste entități este completat în sensul reflectării distincte a patrimoniului privat (rd. 60 Patrimoniul privat (ct. 107)). Aceasta reprezintă o aliniere la prevederile OMFP nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pot exista asociații sau fundații cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, de către titularul dreptului de proprietate. Astfel, prin actul normativ a fost introdus în planul de conturi aplicabil acestei categorii de entități un cont distinct care să reflecte patrimoniul privat (ct. 107).

În ceea ce privește Formularul 30 Date informative, ordinul introduce informații distincte pentru reflectarea sumelor datorate acționarilor/asociaților persoane fizice, respectiv persoane juridice, pentru toate categoriile de operatori economici, indiferent de reglementările contabile aplicabile.

OMFP nr. 166/2017 aduce, totodată, modificări și completări Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acestea se referă la clarificarea unor prevederi cuprinse în reglementările amintite, precum și la reglementarea modalității de depunere la unitățile teritoriale ale MFP a raportului asupra plăților către guverne de către entitățile obligate în acest sens conform legii.

Potrivit art. 14 al OMFP nr. 166/2017, la data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.