„Totul depinde de noi. Recentul Congres ne-a deschis o viziune largă spre conturarea viitorului profesiei contabile”

„Totul depinde de noi. Recentul Congres ne-a deschis o viziune largă spre conturarea viitorului profesiei contabile”

Numărul 45, 20-26 nov. 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Maria Sorina Șipoș, expert contabil, membru al Consiliului Filialei CECCAR Satu Mare

Alexandra Rizea: Vă rugăm să prezentați cititorilor noștri – care manifestă un interes deosebit față de experiențele profesionale ale colegilor – momentele din cariera dvs. care și-au pus amprenta asupra modului în care v-ați exercitat și vă exercitați profesia.

Maria Sorina Sipos: Când fac o călătorie în timp și analizez, în ordine cronologică, cele mai importante momente care stau la baza carierei mele, consider că am datoria să menționez, în primul rând, studiile la Liceul economic ,,Gheorghe Dragoș” din Satu Mare. Aceasta a fost temelia, atât în ceea ce privește acumularea de cunoștințe fundamentale, cât și însușirea de modalități de acțiune proprii profesiei contabile. Îmbinarea cunoștințelor cu abilitățile specifice reprezintă premisa unei activități orientate permanent spre performanță. În aceste condiții, un pas foarte important în carieră l-a constituit încrederea care mi s-a acordat și modul în care am onorat-o încă de la intrarea în activitatea economică, încredințându-mi-se funcția de contabil-șef. Se întâmpla cu mulți ani în urmă, atunci când contabilul-șef era nevoit să întocmească balanțele de verificare și situațiile financiare fără a beneficia de sprijinul de specialitate al colegilor, la acea dată cei care urmau studiile economice fiind destul de puțini. În anul 2013, după ce am dobândit calitatea de expert contabil, am decis, bazându-mă tocmai pe experiența acumulată în economia reală – care a cunoscut, între timp, transformările specifice trecerii la economia de piață – să deschid o firmă de specialitate, care să presteze servicii contabile și de expertiză contabilă, firmă la care și în acest moment sunt asociat-unic și administrator. Avem patru angajați și, cu toții, acționăm pentru a ne pune cât mai bine în valoare cunoștințele și deprinderile profesionale.

V-ați referit la experiența profesională. Ce fapte și date din această experiență se cer aduse în prim-plan din perspectiva exigențelor profesiei contabile?

M-am convins că, atât la nivel personal, cât și la nivel de echipă, putem să sprijinim tot mai eficient bunul mers al economiei, pornind de la principiile și caracteristicile care reglementează activitatea contabilă, și anume: legalitatea, profesionalismul, integritatea, imparțialitatea, deontologia, deschiderea spre nou si altele asemenea. Sunt principii unitare și caracteristici care trebuie să guverneze activitatea noastră, a tuturor profesioniștilor contabili. În același timp, având în vedere evoluția economiei, cu toate transformările pe care le-a implicat și le implică, rezultă că un bun profesionist contabil trebuie să se adapteze la toate aceste transformări, ceea ce presupune, înainte de toate, o bună cunoaștere la zi a legislației în vigoare și aplicarea acesteia în mod profesionist. În sinteză, este vorba despre osmoza dintre cunoștințe și respectarea exigențelor profesiei noastre în toate modalitățile prin care o exercităm.

Potrivit considerațiilor și considerentelor pe care le-ați expus până acum, vă propunem să vă referiți la modul în care ele se reflectă în propria dvs. activitate și în programele de acțiune ale Filialei CECCAR Satu Mare.

În activitatea pe care o desfășor, atât pe plan privat, cât și în cadrul CECCAR, urmăresc îndeaproape, așa cum mai remarcam, modificările legislative, acordând o mare atenție aplicării acestora în practică. În ceea ce privește activitatea Filialei CECCAR Satu Mare – în a cărei structură de conducere am calitatea de membru – sprijinim continuu activitatea colegilor noștri, astfel încât să cunoască la timp toate mesajele și informațiile primite de la organismul central. Convocăm ori de câte ori este nevoie întâlniri cu membrii organizației pentru informarea și discutarea tuturor noutăților în vederea mai bunei lor implementări. Această activitate se desfășoară în paralel cu funcționarea tuturor formelor de realizare a pregătirii profesionale continue, care se caracterizează tot prin îmbinarea organică a teoriei cu practica.

În aceeași ordine de idei, vă rugăm să vă referiți la modul în care se acționează în filială în vederea dezvoltării și aprofundării colaborării cu alte organizații profesionale și cu instituțiile locale, astfel încât, de la nivelul entităților de bază (respectiv, firme) până la scara întregului județ Satu Mare, să fie îndeplinite obiectivele economico-sociale actuale și de perspectivă.

Filiala CECCAR Satu Mare promovează consecvent toate modalitățile de colaborare cu partenerii pe care i-ați menționat, prin organizarea sistematică a unor întâlniri cu reprezentanții unor instituții și entități a căror activitate se interferează cu cea a corpului nostru profesional. Acordăm cea mai mare atenție instituțiilor de reglementare, astfel încât actele normative și dispozițiile date în aplicarea acestora să fie cât mai bine transpuse în activitatea practică a tuturor organizațiilor profesionale, noi, experții contabili și contabilii autorizați oferind, prin propria activitate, un exemplu de comportament civic. Pentru a concretiza, menționez, în special, organizarea, o dată pe lună și ori de câte ori este nevoie, a unor întruniri cu reprezentanții adminstrației fiscale, atât la sediul instituției, cât și la sediul CECCAR. Cu aceste prilejuri, se prezintă și se analizează modificările legislative, precum și modalitățile prin care colaborăm în vederea îndeplinirii obiectivelor comune, care se subsumează obiectivului principal, și anume acela al accelerării dezvoltării economico-sociale a județului Satu Mare.

Pentru că v-ați referit și la viitor, vă propunem să menționați acțiunile pe care intenționează să le inițieze Filiala CECCAR Satu Mare în vederea promovării noilor tehnologii, a gândirii integrate, astfel încât să se ofere clienților servicii integrate de cea mai bună calitate.

Având în vedere evoluțiile rapide care influențează modernizarea profesiei, necesitatea alinierii la transformările determinate de procesele globalizării și tehnologizării, trebuie să subliniez, înainte de toate, ocazia și oportunitatea de a fi participat la recentul Congres al profesiei contabile desfășurat la Palatul Parlamentului, în zilele de 28-29 septembrie a.c. A fost încă un bun prilej pentru o întâlnire între reprezentanții din teritoriu cu conducerea centrală a CECCAR, precum și cu invitați de marcă ai unor instituții similare din alte țări. De asemenea, am avut ocazia să interacționăm cu reprezentanții unor autorități fiscale, ceea ce a contribuit și contribuie la o mai bună înțelegere a problematicii profesiei contabile și, deopotrivă, la aplicarea corectă a dispozițiilor autorităților de reglementare. Tot atât de importantă a fost posibilitatea de a le transmite mesajele exponenților economiei reale. A fost o experiență deosebit de utilă, în condițiile în care procesele de globalizare și tehnologizare determină promovarea gândirii integrate, care corespunde întru totul schimbărilor care intervin în activitatea clienților noștri tocmai ca urmare a acestor procese. Totul depinde de noi. Prin ideile și concluziile formulate la Congres, dispunem de o viziune largă de deschidere spre conturarea viitorului profesiei, ceea ce ne mobilizează și mai puternic să ne însușim imperativele timpului nostru, ale zilei de mâine. În spiritul acestor idei, Filiala CECCAR Satu Mare își propune în continuare să fie cât mai receptivă la toate transformările din economie și din întreaga societate, să inițieze acțiuni cât mai eficiente, care să vină în beneficiul clienților, al bunului mers al economiei, în general.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.