(UPDATE) Procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020. Principalele prevederi

(UPDATE) Procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020. Principalele prevederi

Numărul 33-34, 25 aug.-7 sept.2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Așa cum am mai informat, recent a fost publicată în Monitorul Oficial HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Prezentăm în continuare, în plus față de știrea publicată anterior, o sinteză a principalelor prevederi ale actului normativ.

Principalele prevederi

1. Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă al salariaților (75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă) se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj la cererea angajatorilor.

Cererea este însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute în ordonanța de urgență;

b) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

Cererea și documentele se depun în format electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora angajatorii au sediul social.

Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

Modelele cererii și documentelor care o însoțesc se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. Pentru a beneficia de indemnizația specifică profesioniștilor și persoanelor care au încheiate convenții în baza Legii cooperației și care au fost afectate de reducerea temporară a activității (41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020), persoanele îndreptățite depun direct sau, după caz, prin cooperație, în format electronic sau în format letric, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, cererea însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației.

Cererea și declarația pe propria răspundere se transmit la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata indemnizației se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor.

Modelele cererii și declarației pe propria răspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 719/2020, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3. Decontarea sumelor aferente zilierilor afectați de întreruperea sau restrângerea activității (35% din remunerația cuvenită zilei de muncă) se realizează de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

Cererea și listele cu zilierii beneficiari ai sumei se depun în format electronic de către beneficiarii de lucrări, spre decontare și încasare, la agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, în luna curentă, pentru luna anterioară.

Listele cu zilierii beneficiari ai sumei, asumate de beneficiarii de lucrări, se verifică de către agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, pe baza numelui și a codului numeric personal, cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă.

Decontarea sumei se face pe baza deciziei directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii care se regăsesc în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

Modelele cererii și listelor cu zilierii pentru solicitarea de către beneficiarii de lucrări a decontării sumei, precum și procedurile de colaborare între agențiile pentru plăți și inspecție socială și inspectoratele teritoriale de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 719/2020, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

4. Sumele aferente persoanelor încadrate în muncă pe perioade determinate (41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020) se decontează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă, la cererea angajatorilor.

Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor din ordonanța de urgență, însoțită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Cererea și documentele prevăzute se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă pentru luna anterioară, după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

În vederea identificării beneficiarilor, agențiile pentru ocuparea forței de muncă verifică, prin consultarea Registrului general de evidență a salariaților administrat de inspectoratele teritoriale de muncă, listele în format electronic cu persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată.

Decontarea sumei se face pe baza deciziei directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajații care se regăsesc în Registrul general de evidență a salariaților și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

Modelele cererii și documentelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 719/2020, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De reținut! Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la pct. 1-4 se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărei organizare și funcționare sunt reglementate prin HG nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.

Important! Pentru anul 2020, măsurile privind reducerea timpului de muncă al salariaților și cele specifice profesioniștilor și persoanelor care au încheiate convenții în baza Legii cooperației și care au fost afectate de reducerea temporară a activității se aplică până la 31 decembrie 2020.

Prevederile HG nr. 719/2020 sunt aplicabile de la 1 septembrie 2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.