„Vasele comunicante” ale procesului inflaționist și lungul drum spre soluții consensuale

„Vasele comunicante” ale procesului inflaționist și lungul drum spre soluții consensuale

Numărul 17, 4-10 mai 2022  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

Simultan cu informațiile oficiale, în special statistice, referitoare la evoluția economiei noastre naționale, s-au multiplicat analizele și comentariile pe această temă. Cum era și este firesc, există, în acest context, o diversificare și chiar o confruntare a punctelor de vedere exprimate. În același timp, nu este dificil de constatat că s-au conturat și unele zone de consens nu numai asupra anumitor detalii, ci și în legătură cu aceste subiecte majore, în ansamblul lor. De aici, importanța demersurilor îndreptate spre identificarea unor asemenea zone consensuale în vederea fundamentării deciziilor, așa cum am mai relevat, la toate nivelurile și în toate domeniile.

Firește, nu este posibil ca în spațiul unui singur comentariu să se facă măcar inventarul respectivului interval și, de aceea, propunem cititorilor să ne concentrăm atenția asupra procesului inflaționist. Cel mai puternic argument în favoarea unei astfel de opțiuni este rezultat din numeroase sondaje de opinie conform cărora cea mai mare îngrijorare a populației vizează creșterea generalizată a prețurilor, îndeosebi a celor incluse în coșul zilnic de consum.

O primă grupă de elemente consensuale privește principalele șocuri la care este supusă economia, mai cu seamă cele de origine externă. Exemplele devenite, de pe acum, clasice se referă la prețurile tuturor tipurilor de resurse energetice și, ca o consecință, majorarea considerabilă a celor realizate de ramurile industriale. Ca un tăvălug, acest curs se răsfrânge, conform principiului vaselor comunicante, asupra întregii economii, dar, mai dureros pentru populație, asupra bunurilor alimentare, în special a celor provenite din import. Reziliența cererii își spune – și în această privință – cuvântul hotărâtor.

A doua grupă a punctelor de vedere care întrunește un consens remarcabil vizează locul și rolul anticipărilor inflaționiste, îndeosebi pe termen scurt. La prima vedere, se poate spune că, în acest caz, avem de-a face cu un element de natură pur subiectivă, cu o anumită percepție în legătură cu procese și fenomene de natură obiectivă. Or, așa cum s-a dovedit de-a lungul timpurilor, așteptările inflaționiste sunt determinate preponderent, iar în anumite conjuncturi, exclusiv, de extrapolarea tendințelor perfect identificabile în realitățile economico-sociale, pe deplin probate. Tocmai de aceea se cer luate în seamă cu toată seriozitatea.

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, există o zonă de consens și în ceea ce privește mixul de politici monetare și fiscale care se cere completat cu implicarea mai consistentă a sistemului bancar în vederea susținerii economiei reale. În acest mod se pot asigura premisele menținerii cererii agregate pe actuala poziție excedentară, respectiv la un nivel relativ scăzut, concomitent cu accelerarea dinamicii venitului disponibil real. În această ordine de idei se relevă și importanța deosebită a transferurilor sociale, cel puțin pe termen scurt.

Analizele la care ne referim conțin nu numai nuanțări notabile, ci și evaluări diferite, contradictorii și, nu rareori, opuse. Zona cea mai sensibilă o constituie identificarea, interpretarea și propunerea de soluții în vederea atenuării șocurilor adverse, tot pe partea ofertei. În majoritatea cazurilor nu sunt subapreciate riscurile și incertitudinile provocate de factori exogeni, însă, în pofida amintitelor poziții divergente, în cele din urmă, se face apel la mai buna folosire a resurselor interne, în special pentru contracararea creșterii prețurilor prin bunurile și serviciile importate. Mai ales în agricultură și în industria alimentară este posibil – așa cum o atestă numeroase studii de specialitate – să se obțină rezultate net superioare, adică o ofertă mai bogată, mai diversă, cu un nivel relativ mai redus al costurilor, comparativ cu produsele similare din import. De altfel, aceasta s-ar cuveni să fie o orientare generală la nivel de firme, de entități administrativ-teritoriale și la scară națională. O serie de rezultate pozitive din aproape toate ramurile economiei confirmă că este nu numai necesar, ci și posibil să se acționeze în acest mod. Totul depinde de voință, competență și responsabilitate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.