Vocație + competență + responsabilitate = performanță

Vocație + competență + responsabilitate = performanță

Numărul 26-27, 11-24 iulie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

PUBLICITATE
s="titlu-albastru">Interviu cu Gheorghe Tudor, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași

Alexandra Rizea: Parcurgând CV-ul dvs., prima constatare vizează faptul că, legându-vă numele de locurile natale, de acest frumos județ numit Călărași, ați început să vă pregătiți pentru profesie încă din liceu.

Gheorghe Tudor: Așa este. După absolvirea, în anul 1968, a Școlii Generale nr. 1 din comuna călărășeană Ciocănești, am urmat cursurile Liceului Economic din centrul județean, cu pregătirea în domeniul pe care mi l-am ales pe atunci, contabilitatea. 

Aceasta a reprezentat, cu siguranță, un avantaj pentru întreaga dvs. carieră.

Incontestabil. Cu cât este mai timpurie pregătirea de specialitate, cu atât este mai consistent întregul proces de formare profesională. Desigur, aici intervine, înainte de toate, vocația pe care poți și trebuie să o descoperi singur, dar cu ajutorul celor care te formează, părinții, dascălii. Faptul că am urmat, la București, Facultatea de Finanțe-Contabilitate, la Academia de Studii Economice, tot la specializarea Contabilitate, a contat și contează enorm în tot ceea ce am făcut și fac în exercitarea profesiei. Mai târziu, după aproape trei decenii de la absolvirea facultății, mai precis în anul 2004, am avut posibilitatea să urmez cursurile Institutului Național de Administrație, astfel încât m-am format ca... formator în domeniul contabilității publice. 

De unde rezultă că procesul de formare continuă este și cea mai importantă premisă pentru perfecționarea profesională continuă.

Ceea ce nu înseamnă că acest proces nu se desfășoară permanent în timp, în exercitarea profesiei. 

Tocmai doream să relev, tot pornind de la CV-ul dvs., că ați lucrat în domenii care v-au permis să fructificați, din plin, cunoștințele dobândite în facultate, oferind „terenul fertil” pentru autoperfecționare.

Am început ca economist stagiar la Uniunea Județeană a Cooperativelor Meșteșugărești Călărași, sectorul cooperatist fiind – chiar și în condițiile economiei de comandă – mai aproape de cerințele concrete ale pieței decât multe alte domenii. Am devenit apoi contabil-șef la Cooperativa Meșteșugărească Borcea-Călărași, ceea ce mi-a permis să aprofundez mai ales aspectele legate de corelația producție-servicii cu piața reală. În 1992, adică pe la începutul procesului de tranziție spre economia de piață, am lucrat aproape doi ani în calitate de inspector de specialitate la Direcția Generală a Finanțelor Publice Călărași, iar odată cu înființarea Curții de Conturi, am fost controlor financiar la Camera de Conturi județeană. Mi-am lărgit apoi aria preocupărilor în calitate de director al sucursalei Călărași a Bankcoop. La toate locurile de muncă amintite am acumulat experiență, deprinderi, competențe care mi-au permis să depășesc dificultățile inerente ale procesului de tranziție, să aprofundez cunoștințe care m-au ajutat și mă ajută să performez, inclusiv în sectorul privat, în calitate de director al compartimentului economic-contabilitate al unei societăți din Călărași. 

 În ce măsură apartenența la CECCAR a influențat evoluția dvs. profesională și v-a permis să dobândiți prestigiul necesar pentru a avea un număr cât mai mare de clienți?

Activitatea desfășurată în funcția de secretar al Filialei CECCAR Călărași, ulterior în funcția de șef al Biroului expertize, încă din anul 2000, mi-a permis să fiu permanent la curent cu deciziile și orientările stabilite la nivelul întregului nostru Corp profesional, să particip la Congrese și Conferințe Naționale ale CECCAR, la alte manifestări la nivel central, ceea ce a reprezentat un ajutor deosebit de prețios în exercitarea responsabilă a respectivelor funcții și în propria mea perfecționare profesională. În același timp am acumulat o experiență deosebit de utilă în exercitarea calității de expert contabil liber-profesionist și apoi de administrator și asociat al unei societăți de expertiză contabilă din județ, din anul 2002 până în 2009. Apartenența la organismul nostru profesional a însemnat pentru mine și pentru colegii mei un sprijin permanent în apărarea și promovarea intereselor tuturor membrilor Corpului, ceea ce a atras și aprecierea clienților, întrucât prestigiul CECCAR este un factor esențial în aprecierea activității noastre. Această apartenență este un neprețuit furnizor de încredere la scara întregului mediu de afaceri. 

Ce anume considerați că a fost, este și va fi elementul determinant în formarea profesională?

În prezent, formarea profesională este un proces în permanentă mișcare, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, mai ales prin participarea la cursurile de pregătire continuă organizate de CECCAR. Baza formării profesionale o constituie pregătirea individuală zilnică, însă, în condițiile modificării și completării actelor normative emise în domeniile financiar-contabil și fiscal, această pregătire este completată în mod necesar cu participarea la acțiunile organizate de CECCAR, respectiv cu valoarea adăugată reprezentată de comunicarea de informații și de interpretarea lor de pe poziții științifice de lectori cu înaltă calificare de la nivelul Corpului. 

Ținând seama de specificul economico-social al județului Călărași, considerați că există suficiente argumente pentru o profilare a activității profesionale în funcție de parametrii care definesc această zonă a țării?

Județul Călărași este, din punct de vedere economic, o zonă predominant agricolă. În perioada tranziției spre economia de piață au avut loc multe mutații în agricultura județului, dar ceea ce aș dori să subliniez în mod special este faptul că s-au constituit numeroase societăți care au obținut rezultate deosebite în cultura cerealelor, creșterea animalelor și păsărilor, piscicultură, producerea furajelor. Conform Anuarului statistic pe anul 2016, județul Călărași ocupă locul al doilea la producția de cereale boabe și leguminoase pentru boabe, locul 1 la producția medie vegetală (grâu și secară, orz și orzoaică, porumb și floarea-soarelui), locul al doilea la producția agricolă animală și la servicii agricole și locul 1 la efectivele de păsări pentru carne. 

Cu siguranță, aceste „clasamente” includ și contribuțiile profesioniștilor contabili...

Da, în societățile cu profilul menționat se află mulți dintre colegii noștri. Contribuția lor este apreciată de întreprinzători și manageri, iar în domeniul agricol există o cerere tot mai mare pentru serviciile furnizate de experții contabili și contabilii autorizați din județ, ceea ce reprezintă o preocupare constantă a conducerii filialei. 

Pornind tocmai de la specificul județului, în ce măsură colaborarea cu alte organizații profesionale ajută la identificarea domeniilor și temelor care permit o mai bună poziționare a experților contabili și a contabililor autorizați în ierarhia domeniilor prioritare din județ?

Avem în vedere îmbunătățirea colaborării cu Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași și Camera Agricolă județeană, precum și cu specialiști în agricultură – ingineri, tehnicieni și economiști – care să ne faciliteze mai buna înțelegere a tehnologiilor agricole și adoptarea unui limbaj comun care să permită evaluarea corectă a proceselor de producție și de comercializare, de perfecționare a managementului financiar al societăților care reprezintă clienții noștri. 

Întrucât prezentul și viitorul profesiei contabile sunt nemijlocit legate de folosirea noilor tehnologii, care este opinia dvs. în legătură cu implicațiile erei digitale atât asupra activității Filialei CECCAR Călărași, cât și la nivel personal?

La nivelul filialei noastre au avut și au un puternic ecou concluziile celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile, desfășurat toamna trecută, care au pus accentul pe necesitatea orientării spre satisfacerea cerințelor erei digitale. Măsurile preconizate la nivelul filialei urmăresc promovarea acestor orientări prin acțiuni specifice atât în plan organizațional, cât și în modul în care se vor desfășura cursurile de pregătire și alte modalități de formare care să permită însușirea noilor tehnologii și promovarea lor în toate activitățile pe care le desfășurăm, în serviciile integrate pe care le furnizăm clienților noștri.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.