Vocea managerilor, o voce a adevărului

Vocea managerilor, o voce a adevărului

Numărul 43, 17-23 nov. 2021  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

În momentul de față, atât la scara organizațiilor patronale, cât și la nivel individual, întreprinzătorii și managerii din toate ramurile economiei se manifestă public, într-o măsură fără precedent, ca vectori ai soluțiilor menite să contracareze eficient crizele multiple cu care ne confruntăm. Este unul dintre semnele și semnalele unei angajări profesionale și civice exemplare în eforturile generale îndreptate spre menținerea și consolidarea unui curs proactiv în întreaga noastră viață economico-socială.

PUBLICITATE
Elementul calitativ nou – care poate fi identificat în luările de poziție actuale – constă în luarea în considerare nu numai a intereselor proprii ale exponenților lumii afacerilor, ci și a ceea ce numim interesul întregii societăți românești.

Pot fi sintetizate, relativ lesne, liniile directoare ale soluțiilor majore rezultate din reuniuni, puncte de vedere exprimate în mass-media și cu alte prilejuri, astfel încât să se contureze un ansamblu coerent de măsuri și acțiuni.

Pe prim-plan, așa cum am mai remarcat, se află atitudinea proactivă asumată nu numai pentru propriul comportament, ci și al tuturor factorilor decizionali din toate domeniile și la toate nivelurile. Dispunem, astfel, de încă o confirmare a valabilității orientării de bază formulate, cum bine se știe, la recentul Congres al profesiei contabile. Această atitudine este promovată prin trei căi principale, legislativă, instituțională, operațională.

Așadar, sunt avute în vedere, în primul rând, actele normative care pot fi și trebuie adoptate la nivel parlamentar și guvernamental privind stimularea proceselor pozitive din economie, începând cu multiplicarea și mărirea consistenței surselor de finanțare și terminând cu eliminarea măsurilor excesive care se constituie în bariere nejustificate în derularea afacerilor. Între exemplele de acte normative din categoria amintită se pot da susținerea start-up-urilor, ajustarea reglementărilor fiscale (în special în cazul microîntreprinderilor), perfecționarea procedurilor de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

O a doua mare categorie de propuneri (în strânsă legătură și condiționare cu procesul legislativ) privește consolidarea relațiilor autorităților publice cu mediul de afaceri, accentul punându-se pe aspectele de ordin instituțional. Este vorba, între multe altele, despre mai buna funcționare a mecanismelor de consultare permanentă la nivelul unităților administrativ-teritoriale și la nivel național cu organizațiile reprezentative ale lumii businessului, simplificarea procedurilor de intrare și ieșire de pe piață, extinderea digitalizării în raporturile reciproce și transparentizarea operațiunilor și a datelor care privesc fiscalitatea, precum și securitizarea economică a țării.

Asemenea măsuri și acțiuni se cer sprijinite prin acte manageriale concrete, prin operaționalizarea acestora, astfel încât cadrul normativ-instituțional să fie potențat, valorificat într-o manieră tot mai eficientă. În această ordine de idei, buna comunicare are un rol esențial. Informarea reciprocă despre stările de fapt din economia reală, despre disfuncționalitățile care apar în aplicarea diverselor reglementări, despre adoptarea și aplicarea unor programe și măsuri comune reprezintă deziderate comune. În context, au o importanță deosebită analizele comune referitoare la propunerile formulate de întreprinzători și manageri în vederea finalizării lor cu succes.

Încrederea reciprocă se bazează, incontestabil, pe competența și responsabilitatea cu care se acționează pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite tot în comun, într-o atmosferă consensuală.

Pe ordinea de zi a acestor relații se află teme de mare importanță, cum sunt cele legate de aplicarea măsurilor anti-pandemie, a prevederilor Planului Național de Redresare și Reziliență, refacerea lanțurilor de aprovizionare, menținerea personalului de bază ca premisă a unei bune activități în perioada post-criză, tranziția spre economia verde, promovarea noilor tehnologii, precum și multe altele asemănătoare. Prioritizarea și stabilirea unei secvențialități raționale în procesul elaborării și implementării soluțiilor reprezintă expresia directă a atitudinii proactive, adică a trecerii directe de la diagnoza corectă la acțiunea eficientă.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.