A fost aprobat numărul de locuri în învățământul de stat pentru anul școlar/universitar 2016-2017

A fost aprobat numărul de locuri în învățământul de stat pentru anul școlar/universitar 2016-2017

Numărul 4, 19-25 aprilie 2016  »  Direct de la sursă

Guvernul a aprobat cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și universitar de stat pentru anul școlar/universitar 2016-2017. Stabilirea cifrelor de școlarizare pentru viitorul an școlar este în concordanță cu obiectivele asumate prin Strategia Europa 2020, și anume reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la 11,3% până în 2020 și reducerea cu cel puțin 580.000 a numărului de persoane care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.

În ceea ce privește învățământul preuniversitar, locurile alocate asigură cuprinderea generației de copii/elevi cu vârste între 3 și 18/21 de ani în învățământul preuniversitar, inclusiv în cel special, precum și înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care împlinesc 6 ani până la 31 august 2016, inclusiv.

Cifrele de școlarizare pentru viitorul an școlar se mențin la nivelul celor aprobate pentru anul 2015-2016 pentru învățământul de masă, la nivelurile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, artă și sportiv. Mai exact, pentru anul școlar viitor sunt prevăzute pentru educația timpurie 665.000 de locuri, pentru învățământul primar – 925.000 de locuri și pentru învățământul gimnazial – 810.000 de locuri.

În ceea ce privește învățământul superior, la fundamentarea cifrelor de școlarizare pentru ciclurile universitare de licență, master și doctorat, s-au luat în considerare următoarele:
 • Numărul estimat al absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoția 2016 și din promoțiile anterioare.
 • Diversificarea ofertei educaționale a instituțiilor de învățământ superior pe fiecare ciclu de studii și pe domenii de studii.
 • Corelarea cu nevoile angajatorilor.
 • Creșterea calității programelor de studii și a inserției absolvenților pe piața forței de muncă.
 • Selecția candidaților în instituțiile de învățământ superior de stat.
 • Respectarea angajamentelor luate în cadrul Strategiei Europa 2020 privind indicatorul educația terțiară.
 • Stimularea implicării comunității academice în prospectarea cererilor sociale și economice de calificări universitare, în optimizarea fluxurilor studențești și a programelor de studii în funcție de aceste cereri.
 • Propunerile înaintate de asociații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, de misiunile diplomatice ale României din străinătate.
 • Rezultatele studiilor de inserție a absolvenților pe piața forței de muncă.
 • Numărul estimat al absolvenților – etnici români din afara granițelor țării. MENCS precizează că numărul estimat al acestor absolvenți va crește semnificativ în anul universitar 2015-2016 comparativ cu anii precedenți, având în vedere finalizarea ciclului de licență de către bursierii statului român provenind din Republica Moldova și înmatriculați ca urmare a ofertelor de școlarizare din ultimii 3-4 ani.
 • Prevederile documentelor de cooperare bilaterale și ofertele unilaterale.

În ceea ce privește învățământul superior, pentru anul universitar 2016-2017 s-a aprobat o cifră de școlarizare reprezentând 62.000 de granturi de studiu pentru licență. Granturile vor fi repartizate, în condițiile respectării capacității de școlarizare, prin ordin al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Granturile de studii se acordă pe toată perioada ciclului de studii. Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2016-2017 se va încadra în finanțarea aprobată pentru anul financiar 2016 și va respecta previziunea bugetară pentru anii financiari 2017 și 2018. În același timp, se are în vedere respectarea țintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenților de învățământ terțiar cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani. Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2016-2017 la învățământul universitar de master este 35.600 de granturi de studii, care vor fi repartizate instituțiilor de învățământ superior de stat, în condițiile respectării capacității de școlarizare, prin ordin al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru ciclul universitar de doctorat, cifra de școlarizare pentru anul universitar 2016-2017 este de 3.000 de granturi de studii, iar pentru rezidențiat, 4.000 de locuri.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.