La început a fost cuvântul...

Momentul nepotrivit și locul potrivit

Momentul nepotrivit şi locul potrivit

Mai toţi reporterii TV se simt obligaţi ca, la începutul fiecărei relatări, să zică „Bun găsit” sau ceva similar. Deseori, însă, acest „Bun găsit” prefaţează informaţii despre catastrofe, accidente grave, decizii care afectează negativ milioane de oameni. Ce îţi vine să zici, în calitate de telespectator, când ţi se spune, în condiţiile date, „Bun găsit”?!

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (IV)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (IV)

În episoadele precedente am punctat principalele momente ale apariţiei şi dezvoltării profesiei contabile în ţara noastră în strânsă legătură cu demersurile îndreptate spre crearea şi consolidarea unei structuri asociative, în pas cu cerinţele timpului. A fost cât se poate de semnificativ că dezideratele la nivelul comunităţii profesionale şi-au găsit împlinirea în urma actului istoric al Marii Uniri prin crearea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Instrumentele social media pentru contabili. Funcțiile conturilor pe LinkedIn, Facebook, Twitter (I)

Instrumentele social media pentru contabili. Funcţiile conturilor pe LinkedIn, Facebook, Twitter (I)

Nicolae Bobiţan, Diana Dumitrescu

Pe parcursul pregătirilor pentru Congresul al XXI-lea al Profesiei Contabile din România, pe durata elaborării programului şi a structurării strategiilor şi planurilor care vor fi dezbătute în cadrul temei „Profesia contabilă în era digitală. Provocări şi oportunităţi”, obiectul rubricii dedicate de CECCAR – Business Magazine acestui eveniment îl vor face termenii care o definesc.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Agenda CECCAR

Filiala Alba, gazda unei vizite de studiu

Filiala Alba, gazda unei vizite de studiu

Studenţi în anul III la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, secţiile Finanţe-Bănci şi Contabilitate şi informatică de gestiune, au făcut o vizită de studiu joi, 14 aprilie, la Filiala CECCAR Alba. Însoţiţi de conf. univ. dr. Daniela Petraşcu, membru al Filialei CECCAR Alba, lect. univ. dr. Lia Baltador şi lect. univ. dr. Liliana Bunescu, studenţii au fost primiţi în sala de cursuri a filialei de Marioara Dobrescu, directorul executiv al filialei, de Mariana Opruţa, şeful Biroului Stagiu şi dezvoltare profesională continuă, şi de Larisa Muntean, auditor de calitate.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (II)

Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (II)

Profesioniştii contabili din judeţul Alba au avut ocazia să participe, în data de 11 aprilie, la masa rotundă cu tema Dezbatere privind aplicarea prevederilor Regulamentului auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile. În cadrul întâlnirii profesionale moderate de auditorul de calitate Larisa Muntean au fost prezentate şi dezbătute principalele aspecte legate de aplicarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, cu aplicare în auditul structural, tehnic şi de conformitate.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala Brăila – Sesiune de informare privind programele finanțate din fonduri europene

Filiala Brăila – Sesiune de informare privind programele finanţate din fonduri europene

Filiala CECCAR Brăila a organizat o sesiune de informare a profesioniştilor contabili privind programele ce urmează a se derula şi implementa în 2016 atât din fonduri nerambursabile finanţate din bugetul de stat, cât şi prin liniile deschise aferente programelor derulate prin fonduri europene. În cadrul acţiunii desfăşurate la 7 aprilie a.c., Daniela Cojocaru, consilier al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constantă – Centrul Brăila, a prezentat proiectele programelor ce urmează a se derula în anul 2016.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala Brașov – Întâlnire de lucru cu DGRFP Brașov

Filiala Braşov – Întâlnire de lucru cu DGRFP Braşov

Diverse situaţii/speţe întâlnite de profesioniştii contabili braşoveni, în privinţa cărora existau neclarităţi, au fost dezbătute împreună cu un reprezentant al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov în data de 7 aprilie în cadrul unei întâlniri de lucru ce a avut loc la filiala judeţeană CECCAR, în sala de cursuri „Emanoil Ioan Nechifor”. Din partea DGRFP Braşov a participat Daniela Fleşaru – şef Serviciu asistenţă contribuabili, iar din partea conducerii filialei, preşedintele, ec. Nicolae Băjan, şi directorul executiv, ec. Cornelia Deleanu.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala Vâlcea: Workshop – Importanța contabilității pentru organizație

Filiala Vâlcea: Workshop – Importanţa contabilităţii pentru organizaţie

La Filiala Vâlcea a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a avut loc, în perioada 9-10 aprilie, workshopul cu tema Importanţa contabilităţii pentru organizaţie!, organizat în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative din Craiova a Universităţii „Spiru Haret”. Evenimentul a avut drept scop transmiterea unor informaţii utile privind domeniul financiar-contabil participanţilor.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala Dolj: Seminar în domeniul legislației muncii

Filiala Dolj: Seminar în domeniul legislaţiei muncii

Specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj au participat miercuri, 13 aprilie, la seminarul organizat de Filiala CECCAR Dolj, prezentând profesioniştilor contabili prezenţi probleme de actualitate privind legislaţia muncii. Reprezentanţi ai ITM Dolj – Liviu Vătafu, expert, Dorina Burtescu, inspector de muncă, şi Dan Purcărescu, inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – au făcut cunoscute celor de faţă proceduri referitoare la Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic ReviSal, respectiv modalitatea de încheiere, reziliere, prelungire şi înregistrare în aplicaţia informatică ReviSal a contractelor de muncă.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Ședința Adunării Membrilor Federației Experților Contabili Europeni – Bruxelles

Şedinţa Adunării Membrilor Federaţiei Experţilor Contabili Europeni – Bruxelles

Adunarea Membrilor FEE s-a reunit la Bruxelles, în data de 13 aprilie 2016, având ca direcţie centrală de dezbatere impactul megatendinţelor globale şi o evaluare a punctelor de interes pentru profesie, prin identificarea sectoarelor unde profesia poate colabora cu structurile de decizie UE – terorismul financiar, tehnologia, finanţele publice.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Conferința Științifică Internațională Paradigma contabilității și auditului: realități naționale, tendințe regionale și internaționale – Chișinău

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale – Chişinău

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova a găzduit, în data de 1 aprilie, în parteneriat cu Catedra Contabilitate şi analiză economică a Academiei de Studii Economice din Moldova, ACCA şi KPMG Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale, ca parte a evenimentelor dedicate celebrării Zilei Profesionale a Contabilului în Republica Moldova.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Seminarul internațional CILEA și Conferința internațională anuală FCM. Consiliul CILEA – Porto

Seminarul internaţional CILEA şi Conferinţa internaţională anuală FCM. Consiliul CILEA – Porto

În data de 8 aprilie 2016, profesia contabilă latino-americană şi cea mediteraneană s-au reunit la Porto pentru un eveniment comun: Seminarul internaţional CILEA şi Conferinţa anuală FCM, care s-au desfăşurat sub auspiciile aceleiaşi teme: Instrumente pentru creştere şi investiţii. Lucrările au fost structurate în mai multe paneluri de discuţii la care au participat figuri marcante din organismele profesionale membre ale celor două structuri regionale.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Ajută un copil fără părinți să zâmbească de Paști!

Ajută un copil fără părinţi să zâmbească de Paşti!

Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România împreună cu Fundaţia Măreţie şi Talent au iniţiat campania Ajută un copil fără părinţi să zâmbească de Paşti! Pentru că ne pasă, vrem să aducem un strop de bucurie copiilor de la Centrul de plasament „Casa Iosif” din Bucureşti cu ocazia Paştelui. Orice copil aşteaptă cadouri din partea iepuraşului.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Nume și creații pentru eternitate

Mireille Mathieu, „ambasadoare a culturii franceze”

Mireille Mathieu, „ambasadoare a culturii franceze”

Biografia fascinantă a celebrei artiste franceze Mireille Mathieu a fost, este şi va fi, cu siguranţă, un model de viaţă, de creaţie, în care talentul a fost potenţat prin vocaţie, prin muncă perseverentă. Consemnând principalele momente ale acestei biografii, avem imaginea unor realităţi care nu pot şi nu trebuie să fie date uitării.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Dezvoltare personală

Centrul de Excelență în Business și Economie în perioada 20-26 aprilie

Centrul de Excelenţă în Business şi Economie în perioada 20-26 aprilie

În perioada 20-26 aprilie a.c., la nivel teritorial sunt programate să se desfăşoare o serie de seminare prin Centrul de Excelenţă în Business şi Economie, în cadrul cărora specialiştii vă vor ajuta să aflaţi noutăţile din domeniu şi să eliminaţi neclarităţile existente. Seminarele sunt adresate atât membrilor CECCAR, cât şi specialiştilor din alte domenii.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala București: Curs Audit și certificare – Doctrină și deontologie profesională, în perioada 25-26 aprilie

Filiala Bucureşti: Curs Audit şi certificare – Doctrină şi deontologie profesională, în perioada 25-26 aprilie

Pentru ca profesioniştii contabili să ofere servicii de calitate, Filiala CECCAR Bucureşti se preocupă în mod deosebit de pregătirea profesională a acestora, organizând numeroase cursuri şi seminare cu tematică de actualitate. Astfel, în perioada 25-26 aprilie, în cadrul filialei este programat să se desfăşoare cursul Audit şi certificare – Doctrină şi deontologie profesională, parte a Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Cursuri de pregătire profesională din cadrul PNDPC în perioada 20-26 aprilie

Cursuri de pregătire profesională din cadrul PNDPC în perioada 20-26 aprilie

CECCAR se preocupă permanent de pregătirea profesională a membrilor săi, pentru ca aceştia să ofere servicii la cele mai înalte standarde. Astfel, prin activităţile întreprinse în acest sens, Corpul facilitează accesul tuturor profesioniştilor contabili la oportunităţile şi resursele necesare dezvoltării profesionale continue. În acest sens, în perioada 20-26 aprilie sunt programate să se desfăşoare, la nivelul filialelor, cursuri de pregătire profesională, pe care vi le prezentăm mai jos. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi filialele teritoriale ale CECCAR.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Oportunități de dezvoltare pentru start-up-uri

Oportunităţi de dezvoltare pentru start-up-uri

Start-up-urile sunt aşteptate joi, 21 aprilie, la sediul partenerilor de la Bursa de Valori Bucureşti, la prima ediţie din 2016 a atelierului Warm-Up, marca Investment Ready. 20 de start-up-uri vor învăţa cum să se dezvolte, apoi sunt evaluate în cadrul atelierului Warm-Up, care se desfăşoară pe durata întregii zile.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Breviar statistic

Audiere la Camera Deputaților

Audiere la Camera Deputaţilor

La invitaţia Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, Tudorel Andrei, preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), a prezentat, în cadrul Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă, modul în care se colectează şi se cuantifică indicatorii de dezvoltare durabilă în INS. Invitaţia a avut loc în contextul angajamentului asumat de România, alături de alte 192 de state membre, la Summitul ONU pentru adoptarea noii Agende 2030 şi al preocupărilor actuale privind revizuirea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă în vederea implementării obiectivelor asumate.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Săptămâna statistică

Săptămâna statistică

În luna februarie 2016, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 8,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,7%. Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut atât ca serie brută cu 9,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 11,1%.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Direct de la sursă

CE: propunere de modificare a Directivei contabile (Directiva 2013/34/UE)

CE: propunere de modificare a Directivei contabile (Directiva 2013/34/UE)

Se urmăreşte adoptarea unor norme de transparenţă fiscală publică pentru societăţile multinaţionale. Executivul de la Bruxelles a formulat o propunere de directivă în scopul unei mai bune transparenţe a impozitării societăţilor prin introducerea unor cerinţe de raportare publică adresate celor mai mari societăţi care îşi desfăşoară activitatea în Uniunea Europeană (UE).

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

A fost aprobat numărul de locuri în învățământul de stat pentru anul școlar/universitar 2016-2017

A fost aprobat numărul de locuri în învăţământul de stat pentru anul şcolar/universitar 2016-2017

Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar de stat pentru anul şcolar/universitar 2016-2017. Stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru viitorul an şcolar este în concordanţă cu obiectivele asumate prin Strategia Europa 2020, şi anume reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la 11,3% până în 2020 şi reducerea cu cel puţin 580.000 a numărului de persoane care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Revista presei economice

Context și... subtext

Context şi... subtext

Publicaţiile de specialitate au acordat atenţie celui mai recent Raport al FMI referitor la perspectivele economiei mondiale, raport care conţine şi evaluări privind România. Astfel, FMI a revizuit în creştere, de la 3,9% la 4,2%, prognoza privind PIB-ul României în acest an. Cum era de aşteptat, această revizuire „în creştere” i-a determinat pe mai mulţi analişti să recurgă la propriile evaluări.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Comentariul ediției

Nu căuta gâlceava când o poți evita

Nu căuta gâlceava când o poţi evita

Teodor Brateş

Se spune, pe bună dreptate, că nicio zi nu seamănă una cu alta. Cu toate acestea, nu este dificil de sesizat, din curgerea timpului, că există un liant, o legătură între zilele pe care le trăim, între elementele care compun actualitatea. Chiar dacă, aparent, multe asemenea elemente nu au impact asupra profesiei contabile, nu putem să le eludăm, deoarece – tot ca factor de continuitate – ajung, până la urmă, să ne influenţeze, uneori decisiv, existenţa.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Eveniment

Bucuria de a dărui artă și de a avea parte de artă

Bucuria de a dărui artă şi de a avea parte de artă

Alexandra Rizea

Cei care s-au aflat în staţiile de metrou Unirii 1 şi 2 au avut, zilele acestea, o surpriză de proporţii: Orchestra Simfonică Bucureşti a interpretat melodii nemuritoare din opere şi operete, piese clasice de mare popularitate. N-au lipsit nici soliştii vocali şi instrumentali. Era suficient să priveşti chipurile celor mai mulţi călători rămaşi pe loc fermecaţi de sunetele muzicii de cea mai bună calitate, pentru a aprecia, la superlativ, iniţiativa de a se pune la dispoziţia unor artişti autentici generoasele spaţii ale metroului – un cadru al vieţii cotidiene înnobilat cu valorile artei.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

A VII-a ediţie a Convenţiei Naţionale a CNIPMMR

A VII-a ediţie a Convenţiei Naţionale a CNIPMMR

La 15 aprilie, la Sinaia, s-au desfăşurat lucrările celei de-a VII-a ediţii a Convenţiei Naţionale a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR). Convenţia Naţională, care se desfăşoară o dată la patru ani – a inclus, pentru ediţia a VII-a, Raportul de activitate al CNIPMMR pentru perioada 2012-2016, Strategia pentru perioada 2016-2020, alegerea membrilor organelor de conducere (preşedinte, vicepreşedinte, prim-vicepreşedinţi şi membrii Biroului Permanent), precum şi dezbateri la care au participat întreprinzători, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale membre ale Consiliului.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Educația antreprenorială și rolul PMM-ului în performanța afacerii

Educaţia antreprenorială şi rolul PMM-ului în performanţa afacerii

Doina Leuştean

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, termenul antreprenor este de origine franceză (entrepreneur) şi semnifică persoana care conduce o antrepriză, adică o întreprindere care execută lucrări industriale, comerciale, de construcţii etc. Într-un sens mai larg, întreprinzătorul este o per­soană care dovedeşte spirit de acţiune, respectiv ini­ţiativă. Acesta poate fi persoană fizică autori­zată sau persoană juridică având sarcina în­fiinţării, gestionării, organizării şi conducerii unei afa­ceri, la care participă cu capitalul său şi/sau cu ca­pital atras.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Măsuri pentru eficientizarea aplicării „Testului IMM”

Măsuri pentru eficientizarea aplicării „Testului IMM”

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prezentat în Guvern un Memorandum prin care propune includerea în Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, şi a avizului Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii (GEIEAN).

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Performanța nu există decât ca rezultat al «competiției» cu tine însuți”

„Performanţa nu există decât ca rezultat al «competiţiei» cu tine însuţi”

Ideea în virtutea căreia îmi solicitaţi acest interviu – atribuindu-mi, astfel, onoranta postură de subiect al interesului cititorilor, în privinţa experienţelor şi carierelor de succes, în sensul vizat de preambulul întrebării –, îmi oferă oportunitatea de a  mulţumi întregului colectiv redacţional şi de a adresa urări de viaţă lungă acestei publicaţii, aflate la începutul unui drum pe care cu toţii ni-l dorim a fi cât mai semnificativ, sub aspectul impactului mediatic şi al realizărilor jurnalistice.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

FiNEXPERT CONSULTING – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala București

FiNEXPERT CONSULTING – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Bucureşti

„Suntem consultanţi în domeniul financiar-contabil, iar cifrele reprezintă pentru noi mai mult decât simple instrumente de lucru. Faptul că suntem prima companie de contabilitate din România care a depăşit un prag semnificativ al cifrei de afaceri este performanţa care ne poziţionează în vârful clasamentului firmelor româneşti din domeniu, iar acest lucru este rezultatul eforturilor noastre din ultimii ani.”

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Regimul contabil și fiscal privind tranzacționarea terenurilor și clădirilor

Regimul contabil şi fiscal privind tranzacţionarea terenurilor şi clădirilor

Lucian Cernuşca

Materialul de faţă urmăreşte să pună în evidenţă o serie de abordări contabile şi fiscale privind cumpărarea şi vânzarea terenurilor şi clădirilor în conformitate cu noile prevederi ale Codului fiscal, aprobate prin Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 227/2015, asistăm la extinderea aplicării mecanismului taxării inverse şi pentru clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Conectarea la era digitală

Cloud Computing în domeniul contabil

Cloud Computing în domeniul contabil

O aplicaţie de contabilitate în cloud poate fi accesată indiferent de locul unde se află utilizatorul şi de pe orice dispozitiv cu acces la internet, plata utilizării fiind făcută pe bază de abonament. Reamintim toate acestea deoarece dorim să facilităm cititorilor noştri accesul la această aplicaţie prin solicitarea opiniilor dvs. referitoare la utilizarea Cloud Computing în contabilitate şi la impactul acestei tehnologii în domeniu.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Reforma protecției datelor: Parlamentul European a aprobat noile reguli adaptate la era digitală

Reforma protecţiei datelor: Parlamentul European a aprobat noile reguli adaptate la era digitală

În condiţiile în care, inclusiv în ţara noastră, au loc discuţii aprinse pe tema protecţiei datelor personale, în Parlamentul European a fost consemnat un moment deosebit de important. Au fost adoptate noile reguli, la nivelul UE, de protecţie a datelor, destinate să restabilească controlul cetăţenilor asupra datelor lor personale. Reforma stabileşte şi standardele minime pentru utilizarea datelor în scopuri judiciare sau poliţieneşti.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Smartphone-ul, între utilitar și distractiv

Smartphone-ul, între utilitar şi distractiv

Majoritatea românilor deţinători de smartphone (89%) utilizează device-ul în special acasă, iar momentul zilei în care aceste dispozitive sunt folosite cel mai mult este seara, când oamenii se întorc de la serviciu şi se relaxează, arată un studiu realizat de compania iSense Solutions, prezentat cu prilejul forumului Mobifest. Potrivit studiului, posesorii de smartphone mai folosesc acest dispozitiv la locurile de muncă (65%), în mijloacele de transport în comun (64%), pe drum (64%), în cafenele (58%), la restaurante (50%) şi chiar la evenimente sociale/petreceri (43%).

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Curier legislativ

ANAF actualizează procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA

ANAF actualizează procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală actualizează Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, procedură care a fost aprobată prin OPANAF nr. 3/2010, pentru a asigura corelarea cu noile modificări legislative: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, informează un comunicat emis de instituţie.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Noutăți legislative 11-15 aprilie 2016

Noutăţi legislative 11-15 aprilie 2016

În perioada 11-15 aprilie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes pentru profesioniştii contabili: Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi ministrului finanţelor publice nr. 226/4.051 din 12 februarie 2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Proiecte normative aflate în dezbatere publică

Proiecte normative aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte de acte normative de interes pentru profesioniştii contabili se află în dezbatere publică pe site-urile ministerelor de resort: Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Lumea în care trăim

Demers ecumenic în sprijinul refugiaților

Demers ecumenic în sprijinul refugiaţilor

Papa Francisc a efectuat, la sfârşitul săptămânii trecute, o vizită pe insula grecească Lesbos, una dintre principalele porţi de intrare pe teritoriul Uniunii Europene pentru milioane de imigranţi care au ajuns în Europa. „Este o călătorie puţin diferită de celelalte. Este o călătorie marcată de tristeţe. (...) Ne confruntăm cu cea mai gravă criză umanitară după cel de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Suveranul Pontif înainte de a ajunge în Lesbos.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

OECD reacționează la scandalul Panama Papers

OECD reacţionează la scandalul Panama Papers

OECD a convocat la Paris reţeaua JITSIC – Joint International Tax Shelter Information and Collaboration – pentru a examina măsurile care se impun în urma dezvăluirilor legate de Panama Papers. Preşedintele instituţiei, Chris Jordan, a subliniat necesitatea unei „stări de spirit la nivel mondial pentru lupta contra fraudei fiscale şi evaziunii fiscale agresive”.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Proteste anti-austeritate la Londra

Proteste anti-austeritate la Londra

În ultimele zile, la Londra s-au înregistrat numeroase şi puternice proteste faţă de politica de austeritate a guvernului britanic. Participanţii au cerut demisia premierului David Cameron, a cărui popularitate a scăzut în contextul implicării sale în scandalul Panama Papers. Manifestanţii din Partidul Laburist au acuzat guvernul de proasta gestionare a economiei ţării prin politicile „falimentare”, solicitând demisia lui Cameron şi a întregului guvern.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Axa timpului

Mamata Banerjee, pe urmele Indirei Gandhi

Mamata Banerjee, pe urmele Indirei Gandhi

Andreea Cârstea

Mamata Banerjee s-a născut la 5 ianuarie 1955 în Calcutta. Deşi a avut o tinereţe dificilă, a reuşit să studieze şi să obţină numeroase rezultate remarcabile, inclusiv o licenţă în drept şi un master în arte. S-a implicat în politică încă din perioada studiilor, ocupând diverse funcţii în cadrul organizaţiilor politice locale.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Roza vânturilor

Muzeul Țăranului Român vă invită la o călătorie în jurul Pământului în 80 de minute

Muzeul Ţăranului Român vă invită la o călătorie în jurul Pământului în 80 de minute

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti, Sala „Irina Nicolau”, poate fi vizitată, până la 5 mai 2016, expoziţia „Ocolul lumii în 80 de minute. După Jules Verne”, care îşi propune o interpretare a modului în care şi‐a imaginat celebrul autor ocolul lumii la vremea lui, în 1872. Vizitatorii pot admira exponatele de marţi până duminică, între orele 10.00 şi 18.00, accesul fiind gratuit.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Au început înscrierile pentru Anim’est 2016

Au început înscrierile pentru Anim’est 2016

S-a deschis perioada de înscrieri pentru secţiunile competiţionale ale Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Anim’est, ediţia a XI-a, care va avea loc la Bucureşti în perioada 7-16 octombrie. Înscrierile se fac online, până la data de 20 iunie, pentru şase categorii: Lungmetraj, Scurtmetraj, Film realizat de studenţi, Videoclip, Scurtmetraj românesc, Minimest (filme pentru copii).

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Săptămâna Cervantes

Săptămâna Cervantes

Institutul Cervantes din Bucureşti organizează zilele acestea Săptămâna Cervantes, o serie de evenimente destinate omagierii operei lui Miguel de Cervantes, anul 2016 având o semnificaţie specială, respectiv comemorarea a 400 de ani de la moartea scriitorului. Evenimentele programate cuprind o expoziţie de benzi desenate şi ilustraţii de carte, proiecţii de film, o masă rotundă despre melancolia lui Don Quijote şi o sesiune de lectură din Don Quijote de la Mancha.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Ro­mânia organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotă­rârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale, pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 4, 19-25 aprilie 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.