La început a fost cuvântul...

Momentul nepotrivit și locul potrivit

Momentul nepotrivit și locul potrivit

Mai toți reporterii TV se simt obligați ca, la începutul fiecărei relatări, să zică „Bun găsit” sau ceva similar. Deseori, însă, acest „Bun găsit” prefațează informații despre catastrofe, accidente grave, decizii care afectează negativ milioane de oameni. Ce îți vine să zici, în calitate de telespectator, când ți se spune, în condițiile date, „Bun găsit”?!

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (IV)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (IV)

În episoadele precedente am punctat principalele momente ale apariției și dezvoltării profesiei contabile în țara noastră în strânsă legătură cu demersurile îndreptate spre crearea și consolidarea unei structuri asociative, în pas cu cerințele timpului. A fost cât se poate de semnificativ că dezideratele la nivelul comunității profesionale și-au găsit împlinirea în urma actului istoric al Marii Uniri prin crearea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Instrumentele social media pentru contabili. Funcțiile conturilor pe LinkedIn, Facebook, Twitter (I)

Instrumentele social media pentru contabili. Funcțiile conturilor pe LinkedIn, Facebook, Twitter (I)

Nicolae Bobițan, Diana Dumitrescu

Pe parcursul pregătirilor pentru Congresul al XXI-lea al Profesiei Contabile din România, pe durata elaborării programului și a structurării strategiilor și planurilor care vor fi dezbătute în cadrul temei „Profesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunități”, obiectul rubricii dedicate de CECCAR – Business Magazine acestui eveniment îl vor face termenii care o definesc.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Agenda CECCAR

Filiala Alba, gazda unei vizite de studiu

Filiala Alba, gazda unei vizite de studiu

Studenți în anul III la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, secțiile Finanțe-Bănci și Contabilitate și informatică de gestiune, au făcut o vizită de studiu joi, 14 aprilie, la Filiala CECCAR Alba. Însoțiți de conf. univ. dr. Daniela Petrașcu, membru al Filialei CECCAR Alba, lect. univ. dr. Lia Baltador și lect. univ. dr. Liliana Bunescu, studenții au fost primiți în sala de cursuri a filialei de Marioara Dobrescu, directorul executiv al filialei, de Mariana Opruța, șeful Biroului Stagiu și dezvoltare profesională continuă, și de Larisa Muntean, auditor de calitate.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (II)

Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (II)

Profesioniștii contabili din județul Alba au avut ocazia să participe, în data de 11 aprilie, la masa rotundă cu tema Dezbatere privind aplicarea prevederilor Regulamentului auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile. În cadrul întâlnirii profesionale moderate de auditorul de calitate Larisa Muntean au fost prezentate și dezbătute principalele aspecte legate de aplicarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, cu aplicare în auditul structural, tehnic și de conformitate.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala Brăila – Sesiune de informare privind programele finanțate din fonduri europene

Filiala Brăila – Sesiune de informare privind programele finanțate din fonduri europene

Filiala CECCAR Brăila a organizat o sesiune de informare a profesioniștilor contabili privind programele ce urmează a se derula și implementa în 2016 atât din fonduri nerambursabile finanțate din bugetul de stat, cât și prin liniile deschise aferente programelor derulate prin fonduri europene. În cadrul acțiunii desfășurate la 7 aprilie a.c., Daniela Cojocaru, consilier al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Constantă – Centrul Brăila, a prezentat proiectele programelor ce urmează a se derula în anul 2016.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala Brașov – Întâlnire de lucru cu DGRFP Brașov

Filiala Brașov – Întâlnire de lucru cu DGRFP Brașov

Diverse situații/spețe întâlnite de profesioniștii contabili brașoveni, în privința cărora existau neclarități, au fost dezbătute împreună cu un reprezentant al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov în data de 7 aprilie în cadrul unei întâlniri de lucru ce a avut loc la filiala județeană CECCAR, în sala de cursuri „Emanoil Ioan Nechifor”. Din partea DGRFP Brașov a participat Daniela Fleșaru – șef Serviciu asistență contribuabili, iar din partea conducerii filialei, președintele, ec. Nicolae Băjan, și directorul executiv, ec. Cornelia Deleanu.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala Vâlcea: Workshop – Importanța contabilității pentru organizație

Filiala Vâlcea: Workshop – Importanța contabilității pentru organizație

La Filiala Vâlcea a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a avut loc, în perioada 9-10 aprilie, workshopul cu tema Importanța contabilității pentru organizație!, organizat în colaborare cu Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova a Universității „Spiru Haret”. Evenimentul a avut drept scop transmiterea unor informații utile privind domeniul financiar-contabil participanților.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala Dolj: Seminar în domeniul legislației muncii

Filiala Dolj: Seminar în domeniul legislației muncii

Specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj au participat miercuri, 13 aprilie, la seminarul organizat de Filiala CECCAR Dolj, prezentând profesioniștilor contabili prezenți probleme de actualitate privind legislația muncii. Reprezentanți ai ITM Dolj – Liviu Vătafu, expert, Dorina Burtescu, inspector de muncă, și Dan Purcărescu, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă – au făcut cunoscute celor de față proceduri referitoare la Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic ReviSal, respectiv modalitatea de încheiere, reziliere, prelungire și înregistrare în aplicația informatică ReviSal a contractelor de muncă.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Ședința Adunării Membrilor Federației Experților Contabili Europeni – Bruxelles

Ședința Adunării Membrilor Federației Experților Contabili Europeni – Bruxelles

Adunarea Membrilor FEE s-a reunit la Bruxelles, în data de 13 aprilie 2016, având ca direcție centrală de dezbatere impactul megatendințelor globale și o evaluare a punctelor de interes pentru profesie, prin identificarea sectoarelor unde profesia poate colabora cu structurile de decizie UE – terorismul financiar, tehnologia, finanțele publice.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Conferința Științifică Internațională Paradigma contabilității și auditului: realități naționale, tendințe regionale și internaționale – Chișinău

Conferința Științifică Internațională Paradigma contabilității și auditului: realități naționale, tendințe regionale și internaționale – Chișinău

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova a găzduit, în data de 1 aprilie, în parteneriat cu Catedra Contabilitate și analiză economică a Academiei de Studii Economice din Moldova, ACCA și KPMG Moldova, Conferința Științifică Internațională Paradigma contabilității și auditului: realități naționale, tendințe regionale și internaționale, ca parte a evenimentelor dedicate celebrării Zilei Profesionale a Contabilului în Republica Moldova.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Seminarul internațional CILEA și Conferința internațională anuală FCM. Consiliul CILEA – Porto

Seminarul internațional CILEA și Conferința internațională anuală FCM. Consiliul CILEA – Porto

În data de 8 aprilie 2016, profesia contabilă latino-americană și cea mediteraneană s-au reunit la Porto pentru un eveniment comun: Seminarul internațional CILEA și Conferința anuală FCM, care s-au desfășurat sub auspiciile aceleiași teme: Instrumente pentru creștere și investiții. Lucrările au fost structurate în mai multe paneluri de discuții la care au participat figuri marcante din organismele profesionale membre ale celor două structuri regionale.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Ajută un copil fără părinți să zâmbească de Paști!

Ajută un copil fără părinți să zâmbească de Paști!

Clubul Tinerilor Experți Contabili din România împreună cu Fundația Măreție și Talent au inițiat campania Ajută un copil fără părinți să zâmbească de Paști! Pentru că ne pasă, vrem să aducem un strop de bucurie copiilor de la Centrul de plasament „Casa Iosif” din București cu ocazia Paștelui. Orice copil așteaptă cadouri din partea iepurașului.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Nume și creații pentru eternitate

Mireille Mathieu, „ambasadoare a culturii franceze”

Mireille Mathieu, „ambasadoare a culturii franceze”

Biografia fascinantă a celebrei artiste franceze Mireille Mathieu a fost, este și va fi, cu siguranță, un model de viață, de creație, în care talentul a fost potențat prin vocație, prin muncă perseverentă. Consemnând principalele momente ale acestei biografii, avem imaginea unor realități care nu pot și nu trebuie să fie date uitării.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Dezvoltare personală

Centrul de Excelență în Business și Economie în perioada 20-26 aprilie

Centrul de Excelență în Business și Economie în perioada 20-26 aprilie

În perioada 20-26 aprilie a.c., la nivel teritorial sunt programate să se desfășoare o serie de seminare prin Centrul de Excelență în Business și Economie, în cadrul cărora specialiștii vă vor ajuta să aflați noutățile din domeniu și să eliminați neclaritățile existente. Seminarele sunt adresate atât membrilor CECCAR, cât și specialiștilor din alte domenii.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Filiala București: Curs Audit și certificare – Doctrină și deontologie profesională, în perioada 25-26 aprilie

Filiala București: Curs Audit și certificare – Doctrină și deontologie profesională, în perioada 25-26 aprilie

Pentru ca profesioniștii contabili să ofere servicii de calitate, Filiala CECCAR București se preocupă în mod deosebit de pregătirea profesională a acestora, organizând numeroase cursuri și seminare cu tematică de actualitate. Astfel, în perioada 25-26 aprilie, în cadrul filialei este programat să se desfășoare cursul Audit și certificare – Doctrină și deontologie profesională, parte a Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Cursuri de pregătire profesională din cadrul PNDPC în perioada 20-26 aprilie

Cursuri de pregătire profesională din cadrul PNDPC în perioada 20-26 aprilie

CECCAR se preocupă permanent de pregătirea profesională a membrilor săi, pentru ca aceștia să ofere servicii la cele mai înalte standarde. Astfel, prin activitățile întreprinse în acest sens, Corpul facilitează accesul tuturor profesioniștilor contabili la oportunitățile și resursele necesare dezvoltării profesionale continue. În acest sens, în perioada 20-26 aprilie sunt programate să se desfășoare, la nivelul filialelor, cursuri de pregătire profesională, pe care vi le prezentăm mai jos. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați filialele teritoriale ale CECCAR.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Oportunități de dezvoltare pentru start-up-uri

Start-up-urile sunt așteptate joi, 21 aprilie, la sediul partenerilor de la Bursa de Valori București, la prima ediție din 2016 a atelierului Warm-Up, marca Investment Ready. 20 de start-up-uri vor învăța cum să se dezvolte, apoi sunt evaluate în cadrul atelierului Warm-Up, care se desfășoară pe durata întregii zile.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Breviar statistic

Audiere la Camera Deputaților

Audiere la Camera Deputaților

La invitația Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică (INS), a prezentat, în cadrul Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă, modul în care se colectează și se cuantifică indicatorii de dezvoltare durabilă în INS. Invitația a avut loc în contextul angajamentului asumat de România, alături de alte 192 de state membre, la Summitul ONU pentru adoptarea noii Agende 2030 și al preocupărilor actuale privind revizuirea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă în vederea implementării obiectivelor asumate.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Săptămâna statistică

Săptămâna statistică

În luna februarie 2016, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, față de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 8,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 4,7%. Față de luna corespunzătoare a anului precedent, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut atât ca serie brută cu 9,8%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 11,1%.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Direct de la sursă

CE: propunere de modificare a Directivei contabile (Directiva 2013/34/UE)

Se urmărește adoptarea unor norme de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale. Executivul de la Bruxelles a formulat o propunere de directivă în scopul unei mai bune transparențe a impozitării societăților prin introducerea unor cerințe de raportare publică adresate celor mai mari societăți care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană (UE).

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

A fost aprobat numărul de locuri în învățământul de stat pentru anul școlar/universitar 2016-2017

A fost aprobat numărul de locuri în învățământul de stat pentru anul școlar/universitar 2016-2017

Guvernul a aprobat cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și universitar de stat pentru anul școlar/universitar 2016-2017. Stabilirea cifrelor de școlarizare pentru viitorul an școlar este în concordanță cu obiectivele asumate prin Strategia Europa 2020, și anume reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la 11,3% până în 2020 și reducerea cu cel puțin 580.000 a numărului de persoane care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Revista presei economice

Context și... subtext

Publicațiile de specialitate au acordat atenție celui mai recent Raport al FMI referitor la perspectivele economiei mondiale, raport care conține și evaluări privind România. Astfel, FMI a revizuit în creștere, de la 3,9% la 4,2%, prognoza privind PIB-ul României în acest an. Cum era de așteptat, această revizuire „în creștere” i-a determinat pe mai mulți analiști să recurgă la propriile evaluări.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Comentariul ediției

Nu căuta gâlceava când o poți evita

Nu căuta gâlceava când o poți evita

Teodor Brateș

Se spune, pe bună dreptate, că nicio zi nu seamănă una cu alta. Cu toate acestea, nu este dificil de sesizat, din curgerea timpului, că există un liant, o legătură între zilele pe care le trăim, între elementele care compun actualitatea. Chiar dacă, aparent, multe asemenea elemente nu au impact asupra profesiei contabile, nu putem să le eludăm, deoarece – tot ca factor de continuitate – ajung, până la urmă, să ne influențeze, uneori decisiv, existența.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Eveniment

Bucuria de a dărui artă și de a avea parte de artă

Bucuria de a dărui artă și de a avea parte de artă

Alexandra Rizea

Cei care s-au aflat în stațiile de metrou Unirii 1 și 2 au avut, zilele acestea, o surpriză de proporții: Orchestra Simfonică București a interpretat melodii nemuritoare din opere și operete, piese clasice de mare popularitate. N-au lipsit nici soliștii vocali și instrumentali. Era suficient să privești chipurile celor mai mulți călători rămași pe loc fermecați de sunetele muzicii de cea mai bună calitate, pentru a aprecia, la superlativ, inițiativa de a se pune la dispoziția unor artiști autentici generoasele spații ale metroului – un cadru al vieții cotidiene înnobilat cu valorile artei.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

A VII-a ediţie a Convenţiei Naţionale a CNIPMMR

A VII-a ediție a Convenției Naționale a CNIPMMR

La 15 aprilie, la Sinaia, s-au desfășurat lucrările celei de-a VII-a ediții a Convenției Naționale a Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR). Convenția Națională, care se desfășoară o dată la patru ani – a inclus, pentru ediția a VII-a, Raportul de activitate al CNIPMMR pentru perioada 2012-2016, Strategia pentru perioada 2016-2020, alegerea membrilor organelor de conducere (președinte, vicepreședinte, prim-vicepreședinți și membrii Biroului Permanent), precum și dezbateri la care au participat întreprinzători, reprezentanți ai organizațiilor patronale membre ale Consiliului.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Educația antreprenorială și rolul PMM-ului în performanța afacerii

Educația antreprenorială și rolul PMM-ului în performanța afacerii

Doina Leuștean

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, termenul antreprenor este de origine franceză (entrepreneur) și semnifică persoana care conduce o antrepriză, adică o întreprindere care execută lucrări industriale, comerciale, de construcții etc. Într-un sens mai larg, întreprinzătorul este o per­soană care dovedește spirit de acțiune, respectiv ini­țiativă. Acesta poate fi persoană fizică autori­zată sau persoană juridică având sarcina în­ființării, gestionării, organizării și conducerii unei afa­ceri, la care participă cu capitalul său și/sau cu ca­pital atras.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Măsuri pentru eficientizarea aplicării „Testului IMM”

Măsuri pentru eficientizarea aplicării „Testului IMM”

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a prezentat în Guvern un Memorandum prin care propune includerea în Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, și a avizului Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii (GEIEAN).

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Performanța nu există decât ca rezultat al «competiției» cu tine însuți”

„Performanța nu există decât ca rezultat al «competiției» cu tine însuți”

Ideea în virtutea căreia îmi solicitați acest interviu – atribuindu-mi, astfel, onoranta postură de subiect al interesului cititorilor, în privința experiențelor și carierelor de succes, în sensul vizat de preambulul întrebării –, îmi oferă oportunitatea de a  mulțumi întregului colectiv redacțional și de a adresa urări de viață lungă acestei publicații, aflate la începutul unui drum pe care cu toții ni-l dorim a fi cât mai semnificativ, sub aspectul impactului mediatic și al realizărilor jurnalistice.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

FiNEXPERT CONSULTING – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala București

FiNEXPERT CONSULTING – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala București

„Suntem consultanți în domeniul financiar-contabil, iar cifrele reprezintă pentru noi mai mult decât simple instrumente de lucru. Faptul că suntem prima companie de contabilitate din România care a depășit un prag semnificativ al cifrei de afaceri este performanța care ne poziționează în vârful clasamentului firmelor românești din domeniu, iar acest lucru este rezultatul eforturilor noastre din ultimii ani.”

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Regimul contabil și fiscal privind tranzacționarea terenurilor și clădirilor

Regimul contabil și fiscal privind tranzacționarea terenurilor și clădirilor

Lucian Cernușca

Materialul de față urmărește să pună în evidență o serie de abordări contabile și fiscale privind cumpărarea și vânzarea terenurilor și clădirilor în conformitate cu noile prevederi ale Codului fiscal, aprobate prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 227/2015, asistăm la extinderea aplicării mecanismului taxării inverse și pentru clădirile, părțile de clădire și terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Conectarea la era digitală

Cloud Computing în domeniul contabil

Cloud Computing în domeniul contabil

O aplicație de contabilitate în cloud poate fi accesată indiferent de locul unde se află utilizatorul și de pe orice dispozitiv cu acces la internet, plata utilizării fiind făcută pe bază de abonament. Reamintim toate acestea deoarece dorim să facilităm cititorilor noștri accesul la această aplicație prin solicitarea opiniilor dvs. referitoare la utilizarea Cloud Computing în contabilitate și la impactul acestei tehnologii în domeniu.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Reforma protecției datelor: Parlamentul European a aprobat noile reguli adaptate la era digitală

În condițiile în care, inclusiv în țara noastră, au loc discuții aprinse pe tema protecției datelor personale, în Parlamentul European a fost consemnat un moment deosebit de important. Au fost adoptate noile reguli, la nivelul UE, de protecție a datelor, destinate să restabilească controlul cetățenilor asupra datelor lor personale. Reforma stabilește și standardele minime pentru utilizarea datelor în scopuri judiciare sau polițienești.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Smartphone-ul, între utilitar și distractiv

Smartphone-ul, între utilitar și distractiv

Majoritatea românilor deținători de smartphone (89%) utilizează device-ul în special acasă, iar momentul zilei în care aceste dispozitive sunt folosite cel mai mult este seara, când oamenii se întorc de la serviciu și se relaxează, arată un studiu realizat de compania iSense Solutions, prezentat cu prilejul forumului Mobifest. Potrivit studiului, posesorii de smartphone mai folosesc acest dispozitiv la locurile de muncă (65%), în mijloacele de transport în comun (64%), pe drum (64%), în cafenele (58%), la restaurante (50%) și chiar la evenimente sociale/petreceri (43%).

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Curier legislativ

ANAF actualizează procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA

ANAF actualizează procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală actualizează Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferente importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, procedură care a fost aprobată prin OPANAF nr. 3/2010, pentru a asigura corelarea cu noile modificări legislative: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală și Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, informează un comunicat emis de instituție.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Noutăți legislative 11-15 aprilie 2016

Noutăți legislative 11-15 aprilie 2016

În perioada 11-15 aprilie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes pentru profesioniștii contabili: Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrului finanțelor publice nr. 226/4.051 din 12 februarie 2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Proiecte normative aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte de acte normative de interes pentru profesioniștii contabili se află în dezbatere publică pe site-urile ministerelor de resort: Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Lumea în care trăim

Demers ecumenic în sprijinul refugiaților

Demers ecumenic în sprijinul refugiaților

Papa Francisc a efectuat, la sfârșitul săptămânii trecute, o vizită pe insula grecească Lesbos, una dintre principalele porți de intrare pe teritoriul Uniunii Europene pentru milioane de imigranți care au ajuns în Europa. „Este o călătorie puțin diferită de celelalte. Este o călătorie marcată de tristețe. (...) Ne confruntăm cu cea mai gravă criză umanitară după cel de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Suveranul Pontif înainte de a ajunge în Lesbos.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

OECD reacționează la scandalul Panama Papers

OECD a convocat la Paris rețeaua JITSIC – Joint International Tax Shelter Information and Collaboration – pentru a examina măsurile care se impun în urma dezvăluirilor legate de Panama Papers. Președintele instituției, Chris Jordan, a subliniat necesitatea unei „stări de spirit la nivel mondial pentru lupta contra fraudei fiscale și evaziunii fiscale agresive”.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Proteste anti-austeritate la Londra

Proteste anti-austeritate la Londra

În ultimele zile, la Londra s-au înregistrat numeroase și puternice proteste față de politica de austeritate a guvernului britanic. Participanții au cerut demisia premierului David Cameron, a cărui popularitate a scăzut în contextul implicării sale în scandalul Panama Papers. Manifestanții din Partidul Laburist au acuzat guvernul de proasta gestionare a economiei țării prin politicile „falimentare”, solicitând demisia lui Cameron și a întregului guvern.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Axa timpului

Mamata Banerjee, pe urmele Indirei Gandhi

Mamata Banerjee, pe urmele Indirei Gandhi

Andreea Cârstea

Mamata Banerjee s-a născut la 5 ianuarie 1955 în Calcutta. Deși a avut o tinerețe dificilă, a reușit să studieze și să obțină numeroase rezultate remarcabile, inclusiv o licență în drept și un master în arte. S-a implicat în politică încă din perioada studiilor, ocupând diverse funcții în cadrul organizațiilor politice locale.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Roza vânturilor

Muzeul Țăranului Român vă invită la o călătorie în jurul Pământului în 80 de minute

Muzeul Țăranului Român vă invită la o călătorie în jurul Pământului în 80 de minute

La Muzeul Național al Țăranului Român din București, Sala „Irina Nicolau”, poate fi vizitată, până la 5 mai 2016, expoziția „Ocolul lumii în 80 de minute. După Jules Verne”, care își propune o interpretare a modului în care și‐a imaginat celebrul autor ocolul lumii la vremea lui, în 1872. Vizitatorii pot admira exponatele de marți până duminică, între orele 10.00 și 18.00, accesul fiind gratuit.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Au început înscrierile pentru Anim’est 2016

Au început înscrierile pentru Anim’est 2016

S-a deschis perioada de înscrieri pentru secțiunile competiționale ale Festivalului Internațional de Film de Animație Anim’est, ediția a XI-a, care va avea loc la București în perioada 7-16 octombrie. Înscrierile se fac online, până la data de 20 iunie, pentru șase categorii: Lungmetraj, Scurtmetraj, Film realizat de studenți, Videoclip, Scurtmetraj românesc, Minimest (filme pentru copii).

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Săptămâna Cervantes

Săptămâna Cervantes

Institutul Cervantes din București organizează zilele acestea Săptămâna Cervantes, o serie de evenimente destinate omagierii operei lui Miguel de Cervantes, anul 2016 având o semnificație specială, respectiv comemorarea a 400 de ani de la moartea scriitorului. Evenimentele programate cuprind o expoziție de benzi desenate și ilustrații de carte, proiecții de film, o masă rotundă despre melancolia lui Don Quijote și o sesiune de lectură din Don Quijote de la Mancha.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Ro­mânia organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotă­rârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale, pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roșie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Nr. 4, 19-25 aprilie 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.