ANAF va modifica formularele privind colectarea creanțelor fiscale

Numărul 38-39, 20 dec. 2016 - 16 ian. 2017  »  Curier legislativ

Prevederile Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare) impun modificarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale și abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emis în baza prevederilor vechiului Cod de procedură fiscală, abrogat.

Astfel, ANAF a elaborat noi modele de formulare, cum ar fi:
Cerere de restituire a creanțelor fiscale/bugetare;
Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;
Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;
Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terți;
Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor;
Adresă de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești;
Adresă de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
Adresă de înștiințare privind înființarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii;
Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorii le au de încasat de la autorități sau instituții publice;
Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor;
Înștiințare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzarea la licitație;
Cerere de participare la licitația publică și oferta de cumpărare;
Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate;
Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;
Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor;
Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești;
Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită;
Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și a înștiințării de plată.

La modelele de formulare care fac parte integrantă din acest proiect de ordin, față de cele vechi, pe lângă temeiurile legale invocate în acestea, s-a avut în vedere și modificarea textului astfel încât să se asigure concordanța între acestea și noile dispoziții legale.

De la data intrării în vigoare a noului Cod de procedură fiscală și până în prezent au fost aplicabile prevederile art. 346 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „trimiterile făcute prin alte acte normative la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezentul cod”. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a acestui proiect de ordin, se abrogă prevederile OPANAF nr. 2.446/2014. Totodată, după aprobarea acestui proiect de act normativ, se abrogă dispozițiile art. 1 alin. (2) literele e) și f) din OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, astfel încât modelul de formular Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice și modelul de formular Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, prevăzute în anexele nr. 6 și nr. 7 din actul normativ invocat, să nu se regăsească în două acte normative diferite.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.