ASF: Entitățile care activează în sistemul de pensii private trebuie să introducă în raportul administratorilor o declarație nefinanciară

ASF: Entitățile care activează în sistemul de pensii private trebuie să introducă în raportul administratorilor o declarație nefinanciară

Numărul 8, 7-13 martie 2017  »  Curier legislativ

N

PUBLICITATE
le contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private au fost modificate recent de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în sensul completării dispozițiilor aplicabile entităților care își desfășoară activitatea în acest domeniu cu noile reglementări europene, respectiv Directiva 2014/95/UE. 

Norma nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial nr. 145/27.02.2017, introduce aspecte referitoare la declarația nefinanciară impusă prin Directiva 2014/95/UE. 

Reamintim că Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari instituie obligația întreprinderilor mari care sunt entități de interes public de a include în raportul administratorilor o declarație nefinanciară ce conține informații referitoare la aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării de mită, în măsura în care aceste informații sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției întreprinderii și a impactului activității sale.

Norma ASF nr. 2/2017 stabilește dispoziții de natură contabilă în concordanță cu aceste prevederi, având în vedere că fondurile de pensii administrate privat și fondurile de pensii facultative, precum și administratorii acestora sunt considerate entități de interes public, și aduce, totodată, modificări și completări cadrului contabil actual, potrivit notei de fundamentare anexate actului normativ. 

Astfel, potrivit prevederilor Normei ASF nr. 2/2017, entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:
  1. o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;
  2. o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
  3. rezultatele politicilor respective;
  4. principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
  5. indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.

Actul normativ prevede că informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale. 

Norma ASF nr. 2/2017 conține prevederi similare și pentru entitățile de interes public care sunt societăți-mamă ale unui grup. Totodată, potrivit notei de fundamentare amintite, actul normativ detaliază structura formularelor aplicabile situațiilor financiare anuale, precum și corelațiile din cadrul acestora. 

Prevederile Normei ASF nr. 2/2017 referitoare la declarația nefinanciară se aplică de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial. Cele privind structura situațiilor financiare anuale se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.