ASF: Prevederi referitoare la încheierea exercițiului financiar 2016

ASF: Prevederi referitoare la încheierea exercițiului financiar 2016

Numărul 11, 28 martie - 3 aprilie 2017  »  Curier legislativ

A

PUBLICITATE
itatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis recent Norma nr. 3/2017 privind încheierea exercițiului financiar 2016 pentru societățile din domeniul asigurărilor. Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 207/27.03.2017, reglementează diverse aspecte privind depunerea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate aferente exercițiului financiar 2016 atât la ASF, cât și la Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Potrivit notei de fundamentare ce a însoțit norma ASF în varianta de proiect, textul legislativ cuprinde prevederi referitoare la componentele situațiilor financiare și formularele aferente, corelațiile intra și interformulare, termenul de depunere, modalitatea de evaluare fiind cea prevăzută de reglementările contabile specifice în vigoare la 31 decembrie 2016. Totodată, formularele de raportare au fost actualizate pentru a fi în concordanță cu noile reglementări contabile, aplicabile asigurătorilor, respectiv brokerilor de asigurare.

Astfel, potrivit Normei nr. 3/2017, situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la această dată, astfel:
 1. pentru asigurători – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma ASF nr. 41/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 2. pentru brokerii de asigurare – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, aprobate prin Norma ASF nr. 36/2015.

În ceea ce privește inventarierea anuală, aceasta se efectuează de asigurători și brokeri de asigurare potrivit prevederilor Normei ASF nr. 32/2015 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare, aplicabilă la 31 decembrie 2016.

Norma nr. 3/2017 prevede că situațiile financiare anuale ale asigurătorilor se compun din:
 1. Bilanț (cod 01);
 2. Contul de profit și pierdere compus din: contul tehnic al asigurării generale (cod 02); contul tehnic al asigurării de viață (cod 03); contul netehnic (cod 04);
 3. Situația modificărilor capitalului propriu;
 4. Situația fluxurilor de trezorerie;
 5. Note explicative la situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite și de formularele: Date informative (cod 05) și Situația activelor imobilizate (cod 06).

În ceea ce privește asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative, aceștia vor întocmi și vor prezenta și Situația activelor, pasivelor și capitalurilor proprii la 31 decembrie 2016, precum și Situația veniturilor și cheltuielilor la 31 decembrie 2016.

Potrivit prevederilor Normei nr. 3/2017, subunitățile fără personalitate juridică deschise în România de entitățile (asigurători și brokeri de asigurare) rezidente în state aparținând Spațiului Economic European vor depune la ASF și la unitățile teritoriale ale MFP o raportare anuală la 31 decembrie 2016 compusă din formularele specifice activității desfășurate:
 1. Bilanț;
 2. Cont de profit și pierdere.

Raportarea anuală amintită va fi însoțită de formularele specifice activității desfășurate: (Date informative; Situația activelor imobilizate) și va fi întocmită pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2016, pusă de acord cu soldurile din balanța analitică și cu rezultatele inventarierii.

Brokerii de asigurare, potrivit Normei nr. 3/2017, vor întocmi și vor depune situații financiare anuale care cuprind:
 1. Bilanțul (cod 01);
 2. Contul de profit și pierdere (cod 02);
 3. Situația modificărilor capitalului propriu;
 4. Situația fluxurilor de trezorerie;
 5. Note explicative la situațiile financiare anuale.

Aceștia vor întocmi și transmite și următoarele formulare: Date informative (cod 03); Situația activelor imobilizate (cod 04).

Referitor la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la ASF, Norma nr. 3/2017 prevede același termen pentru asigurători și brokerii de asigurare, respectiv maximum 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar 2016.

În ceea ce privește termenul de depunere la MFP, Norma nr. 3/2017 prevede că situațiile financiare anuale, însoțite de documentele prevăzute de lege, se depun la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Potrivit prevederilor Normei nr. 3/2017, la data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă Norma ASF nr. 14/2016 privind încheierea exercițiului financiar 2015 pentru societățile din domeniul asigurărilor.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.