CECCAR, organism de elită al profesiei contabile la nivel național și internațional

CECCAR, organism de elită al profesiei contabile la nivel național și internațional

Numărul 32, 8-14 noiembrie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu prof. univ. dr. Dorel Mateș, președintele Filialei CECCAR Arad

Alexandra Rizea: Așa cum a rezultat din interviurile publicate până acum, fiecare experiență personală a avut particularități, dar și elemente de interes general. Cum puteți ilustra aceste aspecte prin referiri la afirmarea dvs. profesională?

Dorel Mateș: Am spus-o cu diverse prilejuri: am crescut și m-am format profesional, dar și ca om, împreună cu CECCAR, pe care îl consider a doua mea ,,familie” deoarece este organismul profesional care m-a adoptat, la începutul anilor ’90, când noua contabilitate începea să răspundă cerințelor economiei de piață, care făcea primii pași în România. Cariera de dascăl, coroborată cu cea de profesionist, m-a ajutat, în acea perioadă, să înțeleg mai bine destinele contabilității românești sub impactul integrării europene și al procesului de globalizare.

Cum s-a desfășurat, practic, acest proces de conștientizare și care au fost efectele în plan acțional?

În primul rând, a evoluat resursa umană a CECCAR, prin modificări structurale. La început predominau contabilii autorizați, însă, ulterior, experții contabili au devenit majoritari, ceea ce a favorizat dezvoltarea organismului profesional, care înregistra noi dimensiuni, o evoluție progresivă fără precedent. Răspunzând direct întrebării dvs., precizez că, potrivit Programului pentru instruire și orientare în condițiile tranziției spre economia de piață, am considerat că pot să pun în slujba acestui deziderat expertiza mea profesională de la acea dată în vederea formării noilor generații de profesioniști contabili. Concomitent cu perfecționarea legislației în domeniu, precum și cu necesitatea promovării unei noi viziuni spre o economie de piață liberă, creșterea numărului de profesioniști contabili, perfecționarea lor profesională au adus o contribuție din ce în ce mai mare la extinderea și consolidarea lumii afacerilor. În acest context reamintesc contribuția CECCAR la elaborarea legislației, menționând, în acest sens, HG nr. 575/1992 cu privire la experimentarea noului sistem de contabilitate și constituirea Colegiului Consultativ al Contabilității, fiind puse, astfel, bazele unei noi abordări a statutului profesiei noastre în România.

Ceea ce s-a reflectat, etapă cu etapă, și în consolidarea, sub toate aspectele, a locului și rolului CECCAR în viața economică și socială a țării.

Neîndoios, așa au evoluat lucrurile, CECCAR reușind să devină, în scurt timp, un organism de elită al profesiei contabile la nivel național și internațional, fiind, în prezent, un participant activ la deciziile în domeniu, cu un loc bine definit în arhitectura profesiei noastre. Membrii CECCAR au, așa cum ați remarcat, un rol tot mai important în viața întreprinderilor și, implicit, în economia națională, în ansamblul ei. Conform cerințelor procesului de globalizare, CECCAR și-a asumat întreaga responsabilitate față de publicul larg în vederea promovării politicii de reformă contabilă în România, ca parte integrantă a programului de reformă economico-socială a Guvernului. Pe acest parcurs, ne aflăm în stadiul în care CECCAR, fiind permanent promotorul principiilor și practicilor de integritate, transparență, etică și de calitate superioară a serviciilor efectuate de membrii săi, se situează și se va situa în centrul proceselor la care m-am referit.

Din elementele prezentate de dvs. se desprind câteva caracteristici ale CECCAR, care se regăsesc atât în plan profesional, cât și la scara întregii comunități a contabililor români. Ce puteți adăuga, în acest sens, potrivit viziunii dvs.?

Dimensiunile și prestigiul la care a ajuns profesia contabilă în România sunt elocvente, o confirmare dintre cele mai puternice constituind-o recunoașterea unanimă la nivel național, european și internațional. Noi constatăm, zi de zi, în practica nemijlocită, că profesia contabilă este tot mai respectată și apreciată de întreprinzători, de mediul universitar și de organismele statului, în primul rând pentru profesionalismul membrilor. Dacă în trecut contabilul era perceput de investitori, de administratori ca o necesitate impusă exclusiv prin lege, în prezent, tot mai mulți întreprinzători îl consideră pe profesionistul contabil un creator de valoare adăugată, de liniște, de siguranță, un garant al afacerilor profitabile.

Este bine cunoscut că schimbările care au loc în economie influențează tot mai puternic condițiile în care profesioniștii contabili își desfășoară activitatea. Care este opinia dvs. privind modalitățile concrete de adaptare la aceste schimbări?

Societatea zilelor noastre este într-o continuă evoluție, iar schimbările din viața economică, socială și culturală ne influențează pe toți. Profesioniștii contabili au înțeles și înțeleg tot mai bine aceste deziderate, adaptându-se la noile cerințe, îndeosebi cele impuse de informatizare în era digitală. Procesele economice de integrare și globalizare economică impun răspunsuri adecvate la noile probleme care apar în economie și, în același timp, fac necesară o mai mare stabilitate legislativă, conceperea și aplicarea de noi măsuri care să întărească sistemul de garanții în sprijinul declarării corecte a tranzacțiilor. Aceste procese sunt interconectate cu preocupările noastre la nivel individual, în cadrul filialei, și la nivel național, cu acțiunile menite să perfecționeze procesul de pregătire profesională continuă în conformitate cu principiile etice ale profesiei, element esențial în furnizarea de servicii contabile de înaltă calitate.

Ați vorbit și despre activitatea la nivel de filială. Vă rugăm să aprofundați acest subiect, mai ales din perspectiva programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.

La nivel teritorial, Filiala CECCAR Arad a identificat temele profesionale pe baza cărora se asigură analiza, interpretarea și aplicarea corespunzătoare a legislației specifice domeniului nostru de activitate. Astfel, am organizat întâlniri cu reprezentanții organelor administrației locale, directori de entități, am întreprins acțiuni pentru sprijinirea mediului de afaceri, prin sporirea rolului profesioniștilor contabili în vederea protejării afacerilor, inclusiv prin furnizarea de informații financiar-contabile relevante cu privire la performanța fiecărei entități. Prin colaborarea între profesionistul contabil și antreprenor se asigură o participare reciproc avantajoasă la luarea deciziilor corecte, în vederea atingerii obiectivelor comune.

Cu siguranță, în urma recentului Congres al Profesiei Contabile are loc și în filiala Arad un proces de reevaluare a obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung. În această ordine de idei, ce anume le-ați putea comunica cititorilor – cu valoare de schimb de experiență – despre demersurile îndreptate spre satisfacerea, în condiții tot mai bune, a exigențelor erei digitale?

CECCAR Business Magazine, în numărul 30, a relatat pe larg despre desfășurarea Simpozionului „Pavel Ciuce”, la care au participat președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, precum și directorul general executiv al Corpului, lect. univ. dr. Florin Dobre. De asemenea, au luat parte mulți colegi din filială, reprezentanți ai instituțiilor publice și cadre universitare din mai multe zone ale țării. La această relatare nu mai am de adăugat altceva decât că mesajele transmise de recentul Congres și-au găsit o reflectare directă în lucrările Simpozionului, unul dintre paneluri fiind consacrat exclusiv raportului dintre profesia contabilă și cerințele erei digitale. În același spirit, ne vom orienta activitatea organizând sistematic manifestări care să contribuie nemijlocit la aplicarea orientărilor rezultate din lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile din România.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.