Completări privind erorile ce pot fi corectate în situațiile financiare anuale depuse la MFP

Completări privind erorile ce pot fi corectate în situațiile financiare anuale depuse la MFP

Numărul 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017  »  Curier legislativ

Operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial vor putea corecta și erorile referitoare la codul unic de înregistrare al entității raportoare în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (MFP), potrivit unui act normativ emis recent de instituția menționată. Ordinul nr. 894/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 467/21.06.2017, completează în acest sens Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Actul normativ reglementează, totodată, și posibilitatea corectării erorilor determinate de completarea eronată a indicatorilor raportați prin formularul Bilanț/Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv din care rezultă valoarea capitalului social, contracte care prevăd scadența unor sume de plată etc.) și acest aspect este cuprins în declarația pe propria răspundere depusă de administrator. 

Completările pe care le aduce OMFP nr. 894/2017 procedurii amintite vizează pct. 3, unde sunt prevăzute tipurile de erori ce pot fi corectate, cuprinse în situațiile financiare anuale și în raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. Astfel, potrivit punctului citat, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a denumirii entității raportoare, a activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN), a formei de proprietate și a numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul Date informative

Reamintim că în urma unor modificări recente aduse OMFP nr. 450/2016, pentru elementele prevăzute la pct. 3 din procedură nu este prevăzut un termen maxim de corectare. Astfel, după cum se menționează în referatul de aprobare ce a însoțit OMFP nr. 894/2017 și la pct. 121 din procedură, pot fi corectate inclusiv erorile corespunzătoare raportărilor aferente exercițiilor financiare anterioare/anilor anteriori datei intrării în vigoare a actului normativ. 

Alte tipuri de erori ce pot fi corectate conform procedurii citate sunt:
– depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.
– transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
– transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate, sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.). 

În cazul acestor tipuri de erori, potrivit modificărilor amintite aduse procedurii, situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informații corectate se pot depune până la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

(Copyright foto: olegdudko / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.