„Conlucrarea cu clienții ne ajută să creăm un volum cât mai mare de plusvaloare în activitatea economico-socială din județ”

„Conlucrarea cu clienții ne ajută să creăm un volum cât mai mare de plusvaloare în activitatea economico-socială din județ”

Numărul 41, 23-29 oct. 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Bogozi Levente Istvan, expert contabil, fost președinte al Filialei CECCAR Covasna

Alexandra Rizea: Dacă ar fi să vă referiți, la începutul acestui interviu, la experiența dumneavoastră în plan profesional, ce momente principale ați evoca?

Bogozi Levente Istvan: De la început trebuie să precizez că, după terminarea liceului, nu am avut în plan alegerea acestei profesii. Mă bucuram de ceea ce îmi oferea libertatea, independența și, ca om tânăr, eram cam… visător. Totuși, soarta a fost cea care a decis, mai întâi prin oferirea unui loc de muncă în calitate de contabil la RAADP Sf. Gheorghe. În acest fel, am avut posibilitatea să cunosc mai bine ceea ce oferă această profesie, cunoașterea devenind, ulterior, mai aprofundată cu prilejul activității la Favorit SA, unde contabilul-șef, expert contabil Kacsó Ferencz, a avut o influență semnificativă în formarea mea profesională. Astfel, am primit o nouă ofertă, de contabil-șef de la Lotus SRL, iar, în paralel, am urmat cursurile Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București și am obținut licența în anul 2000. În 2001, am susținut examenul de acces pentru profesia de expert contabil, iar, în 2006, examenul de aptitudini și deontologie. Sunt membru activ al CECCAR din 2006. Începând cu anul 2003, am propria societate de contabilitate, L&B Consult SRL. Mai menționez că, în perioada 2008-2010, am fost membru supleant în Comisia de disciplină a Filialei CECCAR Covasna, iar în anul 2011 am fost desemnat de Adunarea Generală delegat și reprezentant al membrilor filialei la Conferința Națională a CECCAR. La depunerea mandatului de către președintele în exercițiu la acea dată, Debreczeni János, am fost ales președinte al Filialei Covasna, funcție pe care am ocupat-o până la predarea ei către colegul și prietenul meu, Benkő Pál, în 2015.

În ce măsură acest parcurs profesional a fost influențat de preocuparea dumneavoastră legată de îmbogățirea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice?

De când am devenit membru al CECCAR am participat la majoritatea manifestărilor organizate de filială, între care cursuri, mese rotunde, seminare, precum și la alte dezbateri consacrate unor teme de larg interes, ceea ce a contribuit, într-o măsură considerabilă, la formarea și afirmarea mea pe piața de profil a județului Covasna.

Întrucât ați amintit de piața de servicii contabile din județul dumneavoastră, cum o caracterizați?

Piața de servicii contabile se caracterizează, în județul nostru, printr-un ansamblu de activități, determinat de stadiul de dezvoltare economico-socială, evoluția acesteia fiind influențată nemijlocit de calitatea serviciilor pe care le prestăm. Acționează, bineînțeles, legea cererii și ofertei, ceea ce se concretizează mai ales în deplasarea centrului de greutate de la domeniile așa-zis clasice, tradiționale, la serviciile integrate, accentul punându-se pe îndeplinirea unor standarde de tot mai înaltă calitate. În ultima perioadă, această piață este îmbunătățită comparativ cu cea de acum 5-10 ani. Cred că este nevoie de mai multă cunoaștere pentru a oferi acele servicii integrate și de calitate la care m-am referit.

Ați vorbit despre caracteristicile economico-sociale ale județului Covasna. În această ordine de idei, vă rugăm să vă exprimați opinia privind modalitățile prin care filiala CECCAR acționează și își propune să contribuie la reducerea decalajelor față de alte zone ale țării.

Deși majoritatea firmelor locale sunt mici, ceea ce înseamnă și o forță economică mai redusă, Covasna se află pe primul loc în România în ceea ce privește numărul de entități economice profitabile raportat la numărul total de firme înregistrate în județ, conform unui raport realizat de CreditInfo. Domeniile profitabile sunt industria, comerțul, serviciile, construcțiile, agricultura, pescuitul și silvicultura. Per ansamblu, mediul de afaceri are un comportament disciplinat și corect. Mentalitatea oamenilor din Covasna este pozitivă în ceea ce privește respectarea legislației economico-financiare, fapt deosebit de important dacă ne referim și la etica afacerilor. La obținerea tuturor aprecierilor pozitive cuprinse în raportul CreditInfo a contribuit fiecare membru al Filialei CECCAR Covasna, prin desfășurarea activității sale profesionale în maniera pe care am evocat-o.

Vă mai rugăm să vă referiți – în contextul proceselor de integrare și de globalizare, care influențează, pe multiple planuri, evoluția profesiei contabile – la acțiunile desfășurate și la cele pe care le va iniția Filiala CECCAR Covasna în vederea sprijinirii membrilor pentru a face față cât mai eficient cerințelor impuse de noile tehnologii, de oferirea de servicii integrate clienților.

Cum bine se știe, lumea de astăzi tinde – inclusiv prin caracteristicile noilor tehnologii, spre extinderea formelor de colaborare, mai ales prin asociere pentru fructificarea potențialului comun, tendință care are și va avea un impact puternic și asupra profesiei contabile. Bineînțeles, acest proces este legat și de necesitatea adaptării legislației la noile cerințe, mai ales în ceea ce privește susținerea IMM-urilor pe multiple planuri. În ceea ce ne privește, acordăm consultanța corespunzătoare pentru mai buna fructificare a cadrului legislativ, stimulând tot ceea ce contribuie la nivelul decizional al antreprenorilor, al managerilor, la creșterea gradului de valorificare a avantajelor comparative și competitive ale firmelor. Pentru diminuarea dificultăților, apelul la noile tehnologii este esențial. Consider esențial să mai subliniez că, la nivelul membrilor CECCAR, se manifestă tot mai evident dorința ca mai multe cabinete contabile și de expertiză contabilă individuale, precum și societăți comerciale de contabilitate și expertiză contabilă, să se asocieze în cele mai diferite forme în scopul exercitării în comun a diferitelor activități profesionale, asigurând accesul permanent al clienților la servicii integrate și complete. Filiala CECCAR Covasna a acționat și acționează activ pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite prin Programul de activitate aprobat de Adunarea Generală a filialei, obiectivele pe care ni le-am propus urmărind cu consecvență orientările stabilite la nivelul întregii noastre organizații profesionale, mai ales prin accentul pus pe o serie de priorități impuse tocmai de era digitală. Pentru că tot am vorbit despre colaborare, despre unirea forțelor, menționez că avem o bună tradiție în conceperea și desfășurarea unor acțiuni comune cu Asociația Oamenilor de Afaceri (ASIMCOV) și Camera de Comerț și Industrie (CCI), la ale căror manifestări suntem totdeauna prezenți. În ceea ce ne privește pe noi, profesioniștii contabili, oferim – și cu aceste prilejuri – servicii de informare legislativă întreprinderilor mici și mijlocii și, nu în ultimul rând, servicii de consultanță. O astfel de conlucrare ne ajută și pe noi să ne împlinim în plan profesional, să creăm un volum cât mai mare de plusvaloare în activitatea economico-socială din județ, ceea ce generează satisfacții și o dorință tot mai mare de autodepășire.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.