Expert Mind, din Iași – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Iași

Expert Mind, din Iași – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Iași

Numărul 35-36, 29 nov. - 12 dec. 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

SC Expert Mind SRL și-a început activitatea în urmă cu 10 ani, dezvoltându-se treptat și ajungând să fie în prezent în topul celor mai bune companii locale din domeniul financiar-contabil, cu un portofoliu remarcabil de peste 500 de clienți și cu o echipă formată din 35 de profesioniști.

Expert Mind oferă servicii complete de contabilitate pentru entități de diverse forme juridice. Compania vine în sprijinul IMM-urilor cu pachete integrate de servicii contabile, în domeniul resurselor umane, consultanță financiar-contabilă și fiscală. O imagine clară asupra situațiilor financiare îi ajută pe întreprinzători să-și gestioneze mai bine afacerile și să privească spre noi oportunități. Situațiile financiare oferă informații importante despre datorii, active, capitaluri proprii și profitabilitate la un moment dat. Fie ca este vorba despre societăți la început de drum sau despre societăți cu o experiență vastă, Expert Mind vine în întâmpinarea tuturor nevoilor și dorințelor.

Compania are experiență în mai multe sisteme fiscale, printre clienții săi numărându-se atât firme românești, cât și străine, din Italia, Franța, Irlanda. Prin informarea constantă în ceea ce privește modificările fiscale și financiar-contabile, clienții săi sunt în permanență la curent cu noile reglementări în domeniu. De asemenea, ca semn al prețuirii clienților, aceștia sunt întâmpinați constant cu oferte atractive și programe de fidelizare.

Compania dispune de o echipă tânără specializată în contabilitate, fiscalitate, salarizare și administrare personal, servicii juridice, expertize contabile, verificări și certificări ale situațiilor financiar-contabile.

Misiunea Expert Mind este de a sprijini afacerile clienților săi pentru ca aceștia să se dezvolte durabil și să devină cât mai profitabili, prin oferirea de servicii financiar-contabile la un înalt nivel de profesionalism, corectitudine și promptitudine.

Viziunea Expert Mind constă în aceea că, într-o lume în care inovația este soluția reușitei pe o piață concurențială, ea își propune nu doar să ofere servicii potrivite fiecărui antreprenor, ci să se reinventeze în permanență pentru a susține dezvoltarea durabilă a acestora.

Valorile Expert Mind constau în orientarea către client, respectarea angajamentelor, formarea oamenilor, lucrul în echipă.

SERVICII:

✔ Contabilitate
 • Depunerea declarațiilor și consultanță contabilă imediat după înființare;
 • Înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor contabile;
 • Instruire cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul societății;
 • Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor;
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării;
 • Evidența trezoreriei;
 • Evidența salariilor și a contribuțiilor aferente datorate;
 • Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora;
 • Elaborarea balanței de verificare lunare și a balanței analitice;
 • Stabilirea obligațiilor de plată, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Întocmirea jurnalelor de cumpărări și vânzări, stabilirea TVA de plată / de recuperat;
 • Întocmirea jurnalelor contabile;
 • Întocmirea decontului de TVA și depunerea lui;
 • Calculul impozitului pe profit sau impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, al impozitului pe dividende, al impozitului pe veniturile persoanelor fizice, întocmirea și depunerea declarațiilor;
 • Supervizarea inventarierii patrimoniului;
 • Întocmirea ordinelor de plată / foilor de vărsământ aferente obligațiilor de plată;
 • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
 • Întocmirea de situații financiare solicitate de stat, bănci etc.;
 • Reprezentarea în relațiile cu organele de control;
 • Întocmirea de dosare de credite/leasing;
 • Obținerea certificatelor de atestare fiscală / certificatelor constatatoare.
 Servicii juridice & înființări societăți
 • Înființări firme, indiferent de forma juridică;
 • Modificări societăți: cesiunea/schimbarea de părți sociale, modificarea obiectului de activitate, modificarea administratorului, majorarea/diminuarea capitalului social, suspendarea/reluarea activității, schimbarea sediului social, prelungirea sediului social, schimbarea denumirii firmei, deschiderea/închiderea de puncte de lucru.
 Consultanță fiscală
 • Informări periodice cu privire la modificările legislative;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală;
 • Suport și asistență pe perioada controalelor și inspecțiilor fiscale;
 • Optimizarea impozitelor și taxelor de plată la bugetele locale și centrale;
 • Întocmirea rapoartelor financiare necesare pentru obținerea de credite;
 • Identificarea riscurilor și oportunităților de natura fiscală;
 • Asistență în probleme contabile, fiscale și sociale;
 • Informare privind impozitele și taxele locale.
✔ Consultanță managerială
 • Întocmirea de rapoarte pentru obținerea de credite;
 • Întocmirea dosarelor de credite și leasing;
 • Întocmirea de proiecte și planuri de afaceri;
 • Întocmirea de raportări manageriale, de rapoarte către colaboratori externi în vederea sprijinirii procesului decizional al conducerii;
 • Analiza capitalurilor și a imobilizărilor corporale;
 • Identificarea riscurilor și oportunităților de natură fiscală.
✔ Resurse umane
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea dosarelor de personal;
 • Întocmirea și transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților;
 • Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
 • Întocmirea fișelor de post pentru salariați;
 • Întocmirea adeverințelor de salariați;
 • Întocmirea Regulamentelor de ordine interioară;
 • Întocmirea contractului colectiv de muncă;
 • Întocmirea statelor de plată a salariilor;
 • Calculul concediilor de odihnă;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare;
 • Completarea ordinelor de plată / foilor de vărsământ pentru plata obligațiilor fiscale;
 • Depunerea dosarelor pentru recuperarea sumelor privind concediile și indemnizațiile sociale de sănătate.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.