„În slujba profesiei contabile, a interesului public”

„În slujba profesiei contabile, a interesului public”

Numărul 8, 17-23 mai 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Nicolae Băjan, președintele Filialei CECCAR Brașov

Alexandra Rizea: Cunoscut ca unul dintre cele mai mari și importante centre economice, culturale și științifice ale țării, Brașovul beneficiază, desigur, și de un corp de profesioniști contabili pe măsură. Care ar fi, din această perspectivă, viziunea dvs. privind contribuția filialei la realizarea programelor de dezvoltare economică și socială a zonei?

Nicolae Băjan: Consider că înainte de toate trebuie reamintit că Brașovul a fost în istoria modernă și contemporană a României vârful de lance al industriei românești, iar mai recent se definește ca motor al economiei Regiunii de dezvoltare Centru. Restructurarea impusă de tranziția de la economia de comandă la economia de piață a avut efecte de amploare asupra industriei brașovene și, implicit, asupra vieții economico-sociale a brașovenilor.

Este vorba, desigur, despre efecte pozitive, dar și negative care se cer luate în considerare mai ales ca premise ale evoluțiilor ulterioare.

Fără îndoială, se impune o analiză complexă, cu relevarea și a ceea ce nu a fost pozitiv, însă Brașovul continuă să fie un județ cu potențial semnificativ de creștere economică, definit prin avantaje comparative și competitive majore determinate de poziția geografică, de resursele materiale și, mai ales, umane, deschise spre piața internă și cea a Uniunii Europene, prin diversitate etnică și vocație multiculturală, printr-un grad de urbanizare ridicat, un mediu de afaceri dinamic, care poartă amprenta unei puternice tradiții industriale.

Ce loc ocupă filiala CECCAR în acest tablou atât de cuprinzător?

Neîndoielnic, filiala noastră – reprezentativă pentru ceea ce este un veritabil organism profesional – este profund integrată în viața economico-socială a județului. Experții contabili și contabilii autorizați, fie ei angajați sau liber-profesioniști, fac parte integrantă din „țesătura” lumii afacerilor, a întregului organism social, în instituțiile publice, în cele financiar-bancare și nonbancare, în organizațiile interguvernamentale, în organismele societății civile, în mediul academic, în mass-media. Cu alte cuvinte, îi regăsim peste tot!

Și, evident, cu contribuții pe măsura competențelor și responsabilităților...

Este de la sine înțeles. Noi, profesioniștii contabili, nu livrăm doar situații sau cifre, noi livrăm informație, soluții alternative, management financiar, adică plusvaloare oricărui proiect. Nu suntem doar în slujba clienților noștri, suntem în slujba profesiei contabile, a interesului public. Dacă ar fi să ne gândim, bunăoară, la fondurile nerambursabile, atrase în mod semnificativ în județul Brașov, nu putem vorbi despre accesarea acestora fără profesioniștii contabili. Un element esențial îl constituie participarea membrilor filialei la importante dezbateri publice, cum ar fi cele referitoare la direcțiile și planurile de dezvoltare, identificarea oportunităților de afaceri și investiții, organizate, printre alții, de Liga Citadină a Serviciilor Publice și Comunale din România, Patronatul Serviciilor Publice și Federația Națională a Sindicatelor din Serviciile Publice – SIGOL, sub egida dialogului tripartit, participarea la Conferința Antreprenorilor de Succes Arena Afacerilor, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, la Congresul Notarilor Publici din România, precum și la diverse seminare organizate de mediul bancar, spre exemplu, Cum organizăm volatilitatea piețelor de capital, desfășurat sub egida Raiffeisen Bank. După cum vedeți, suntem o prezență activă atât în sfera conceptuală, cât și în cea practică în viața economică și socială brașoveană, dar și la scară națională.

În strânsă legătură cu elementele concrete la care vă referiți, vă rog să detaliați modul în care colaborați cu autoritățile locale și cu alte asociații și organizații profesionale în vederea atingerii obiectivelor comune.

Cum am mai spus – dar doresc să subliniez acest aspect în mod deosebit –, semnul distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilității de a acționa permanent, sistematic, calificat în slujba interesului public. Având la bază comandamente comune, dorința de a dezvolta și consolida relațiile de colaborare, ne-am îndreptat atenția mai ales asupra unei bune comunicări cu toate instituțiile publice, punând accentul pe relațiile cu Consiliul Județean, Primăria municipiului, Instituția Prefectului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei”, Inspectoratul de Poliție. Am acționat și acționăm pentru îmbunătățirea colaborării cu beneficiarii de expertize, în mod deosebit cu Tribunalul Brașov, care a dat curs tuturor solicitărilor noastre. De asemenea, cu prilejul diverselor întâlniri profesionale, am invitat câte un reprezentant al instituțiilor menționate pentru a ne face mai bine cunoscuți, pentru a atesta potențialul nostru participativ. Bineînțeles, și reciproca este valabilă: am dat curs tuturor solicitărilor venite din partea reprezentanților acestor instituții.

Trecând la o altă temă, mai ales că dvs. ați relevat multe aspecte consonante, suntem convinși că pe cititori îi interesează opinia pe care o aveți în legătură cu armonizarea cadrului normativ al profesiei și necesitatea desfășurării unei activități de tip creativ.

În această ordine de idei, reamintesc că noi, profesioniștii contabili, ne desfășurăm activitatea pe o piață concurențială, iar promovarea serviciilor contabile este absolut necesară și trebuie să se realizeze în limitele deontologiei, ale Codului etic național al CECCAR. Societatea contemporană utilizează tot mai mult cuvântul „marketing” atunci când vine vorba despre servicii. Serviciile contabile sunt mai întâi servicii bazate pe încredere. Când spunem marketingul serviciilor profesionale, ne gândim deja la creativitate. Profesioniștii contabili, pentru a face față competiției, în calitate de prestatori de servicii, nu pot reuși în exercitarea profesiei dacă nu manifestă creativitate în interpretarea situațiilor financiare, în modalitățile practice de a răspunde nevoilor reale ale clienților, de a-i ajuta să depășească dificultățile cu care se confruntă, oferind nu numai soluții rapide, ci și de înaltă competență, devenind, cum bine se spune, „mâna dreaptă a beneficiarilor activităților noastre”. Este adevărat că a trebuit și trebuie să facem față noilor provocări legate de exigențele impuse de dezvoltările tehnologice, de creșterea complexității mediului de afaceri, de procesul de integrare, inclusiv normativă, la nivel european și mondial.

Dacă ar fi să definiți conceptul de „dezvoltare personală”, ce ați adăuga la elementele care vizează activitatea strict profesională?

Niciun om nu trebuie să neglijeze, pe parcursul său profesional, dezvoltarea personală. Dezvoltarea personală, în opinia mea, se referă la ceea ce faci, la ceea ce simți și, într-un final, la ceea ce ești. Este important să fii conștient de abilitățile, de competențele pe care le ai, astfel încât să îmbini cu succes cerințele profesiei cu propriile aspirații personale. În activitatea strict profesională, un expert contabil trebuie să răspundă prin fapte, prin rezultate celor trei comandamente de bază ale CECCAR, și anume: calitate, educație, etică. Modul în care aplicăm aceste principii ne creează reputația, ne atrage respectul clienților, partenerilor, colegilor.

Acumulând idei și fapte care dau o imagine a profilului dvs. profesional și civic, vă rugăm, în încheiere, să vă referiți și la experiența personală, la momente mai importante ale propriei cariere.

Activitatea mea profesională a început în anul 1978, când m-am angajat, în calitate de contabil, la Întreprinderea de Autocamioane Brașov. La doar doi ani de la terminarea studiilor economice superioare am fost promovat în funcția de contabil-șef la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice – ICAS Brașov, funcție pe care am deținut-o timp de 19 ani. Din 2004 m-am ocupat de propria firmă de evidență contabilă și audit financiar. Am obținut calitatea de expert contabil în anul 1990, calitate care mi-a adus și îmi aduce multe satisfacții profesionale și materiale. Activitatea de expertiză contabilă desfășurată în timp mi-a deschis foarte mult orizontul pe plan profesional, întâlnind în practică o gamă variată de cauze și spețe cărora a trebuit să le găsesc rezolvarea. Bineînțeles, în parcursul meu profesional, un loc important l-a avut și îl are participarea la activitatea filialei CECCAR încă de la înființare. Aș menționa, în mod deosebit, perioada 2004-2008, când am fost membru titular în Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul filialei Brașov, o experiență interesantă și benefică pentru un profesionist contabil. A urmat un mandat de membru titular în Consiliul filialei în perioada 2008-2012, iar din 2014 sunt președintele Filialei Brașov a CECCAR. Tocmai pe baza experienței la care m-am referit, doresc să le adresez tuturor profesioniștilor contabili, membri ai Corpului, îndemnul de a dori, de a ști și de a putea să acționăm împreună pentru a consolida și îmbogăți tot ceea ce a făcut CECCAR la nivel național, regional, european și mondial pentru apărarea și promovarea profesiei noastre la un nivel calitativ și etic tot mai înalt, ca expresie a implicării competente și responsabile în soluționarea marilor probleme cu care se confruntă economia românească, în contextul actual și în perspectiva evoluțiilor definite de Strategia Europa 2020, de procesele integrării și globalizării.

Nicolae Băjan, președintele Filialei CECCAR BrașovSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.