Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 24-25, 2-15 iulie 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 2.165/837/743 din 10 mai 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 404/23.05.2019

Ordinul aduce modificări formularului 112 corespunzător cu cele din legislația specifică generate de schimbările din Codul fiscal. Acestea se referă la următoarele:

 • modificarea și completarea secțiunii E.4 „Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit” din anexa nr. 1.2 „Anexă asigurat”;
 • introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat” din anexa nr. 4 a unei poziții pentru membrii cooperatori, salariați în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
 • introducerea obligației de plată a CAS pentru remunerațiile încasate de zilieri și modificarea corespunzătoare a Nomenclatorului „Tip asigurat” din anexa nr. 4;
 • introducerea în secțiunea E.3 „Date detaliate privind impozitul pe venit” din anexa nr. 1.2 „Anexă asigurat” a unei noi poziții pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor pentru care sunt scutite de la plata impozitului conform art. 60 pct. 1-4 din Codul fiscal;
 • introducerea în anexa nr. 4 a unui nou tip de asigurat, respectiv „persoane fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările ulterioare”.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35 din 23 mai 2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 427/30.05.2019

Conform acestei ordonanțe de urgență, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se va putea depune prin toate modalitățile permise de Codul de procedură fiscală, abrogându-se obligativitatea completării și depunerii ei doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

De asemenea, actul normativ stipulează că restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule se face fără a opera compensarea.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.437 din 28 mai 2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicat în Monitorul Oficial nr. 452/05.06.2019

Modificarea declarației unice a fost generată de schimbările aduse Codului fiscal de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, referitoare la posibilitatea persoanelor fizice de a se asigura opțional în sistemul de sănătate, prin depunerea formularului.

Aducem aminte că OUG nr. 26/2019 prevede că remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit (10%), conform dispozițiilor Codului fiscal. Calculul, plata și declararea impozitului sunt în sarcina beneficiarului. Totodată, pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuția de asigurări sociale, conform Codului fiscal, atribuindu-i-se zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Calculul, plata și declararea CAS sunt în sarcina beneficiarului.

Pentru remunerația primită de zilier nu se datorează CASS și, prin urmare, activitatea desfășurată în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu îi conferă acestuia calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, el putându-se asigura opțional potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal. De asemenea, activitatea derulată nu îi conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. În situația producerii unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiarul este obligat să facă plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

Astfel, a fost modificată sintagma din capitolul II, secțiunea 2, subsecțiunea 2, lit. C din declarația unică, aceasta devenind: „Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS, și optez pentru plata CASS”.

La fel ca celelalte persoane fizice, zilierii se pot asigura în sistemul de sănătate, pentru 12 luni, prin depunerea declarației unice, datorând CASS în cotă de 10% aplicată echivalentului a șase salarii minime brute pe țară.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443 din 29 mai 2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 457/06.06.2019

Procedura de selecție a practicienilor în insolvență se derulează în vederea desemnării unui practician în insolvență viabil în dosarele de insolvență în care organul fiscal central (ANAF) are calitatea de creditor, astfel încât să se asigure un grad ridicat de recuperare a creanțelor fiscale. Totodată, la nivelul centralei ANAF se constituie Comisia de agreare a practicienilor în insolvență, în vederea organizării procedurilor de agreare a acestora.

Pentru contribuabilii cu creanțe mai mari de 5.000.000 lei inclusiv, procedura se realizează de către Comisia de selecție constituită la nivelul ANAF. Pentru creanțele sub acest plafon, selecția se face de către comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul organelor fiscale centrale din subordinea ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Administrația Județeană a Finanțelor Publice.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.369 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică, publicat în Monitorul Oficial nr. 479/12.06.2019

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice:

 • care au depus declarația unică până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
 • care au plătit cu anticipație, până la 15 decembrie 2018 inclusiv, obligațiile fiscale estimate pentru anul 2018 (impozit, CAS și CASS), declarate prin formular;
 • care au obținut în anul 2018 venituri anuale și au depus numai declarația unică prevăzută la art. 120 din Codul fiscal.

Valoarea bonificațiilor reprezintă:

 1. sumele rezultate din aplicarea unei cote de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018;
 2. sumele rezultate din aplicarea unei cote de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

Această valoare diminuează obligațiile fiscale declarate prin formular. Organul fiscal central constată, din oficiu, acordarea bonificațiilor după data de 31 iulie 2019, prin emiterea unei decizii.

Bonificația menționată la lit. a) se acordă, din oficiu, de către organul fiscal central în situația în care a fost achitată până la 15 decembrie 2018 inclusiv o cotă de cel puțin 95% din obligația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în 2018.

Bonificația specificată la lit. b) se acordă, din oficiu, de către organul fiscal dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: declarația unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, iar diferența dintre obligația fiscală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018 și valoarea bonificației de la lit. b) a fost achitată până la 31 iulie 2019 inclusiv.

Bonificațiile se acordă cumulativ de către organul fiscal central și în situația în care a fost achitată până la 15 decembrie 2018 inclusiv o cotă de cel puțin 90% din obligația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018, și declarația unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de către persoanele fizice:

 • care au obținut în anul 2018 venituri anuale și au depus numai declarația unică prevăzută la art. 120 din Codul fiscal;
 • care se încadrează în prevederile art. 151 alin. (16)-(19) și art. 174 alin. (16)-(19) din Codul fiscal.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.