MEEMA intenţionează să modifice actualul mecanism național de examinare a investițiilor străine directe

MEEMA intenționează să modifice actualul mecanism național de examinare a investițiilor străine directe

Telex » Știri 16 septembrie 2020  

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat, spre consultare un proiect de OUG privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. Potrivit inițiatorilor, scopul proiectului este de a modifica actualul mecanism național de examinare a investițiilor străine directe astfel încât România să respecte obligațiile ce decurg din statutul de membru al Uniunii Europene, și anume, pregătirea aplicării Regulamentului nr. 452/2019.

Astfel, conform Notei de fundamentare, „proiectul de ordonanță de urgență urmărește stabilirea unui mecanism de examinare a investițiilor străine directe prin crearea unei Comisii pentru examinarea investițiilor străine directe formată din reprezentanți ai Executivului, ai Administrației Prezidențiale, ai societății de informații și ai autorităților care au atribuții în domeniile investițiilor străine directe supuse examinării, după caz, în calitate de invitați. Avizul conform emis de această comisie se bazează pe informațiile furnizate de reprezentanții instituțiilor cu expertiză pe anumite domenii. Comisia va emite aviz conform pentru autorizarea, autorizarea condiționată, interzicerea și anularea investiției străine directe”. Pe baza informațiilor transmise de instituțiile prezente în această Comisie (și nu numai) se propune ca autorizarea să fie acordată prin decizie a prim-ministrului, iar autorizarea condiționată, interzicerea și anularea investițiilor străine directe se realizează prin hotărâre de guvern, după avizul conform al Comisiei penru examinarea investiției străine directe (CEISD).

În situația în care CEISD consideră că există riscuri majore în ceea ce privește securitatea sau în situația în care voturile membrilor CEISD nu întrunesc majoritatea necesară emiterii avizului conform, va fi solicitat avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va transmite, ulterior, Guvernului propunerea sa.

De asemenea, actul normativ prevede și solicitarea avizului Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică (COSC), în situația în care investițiile străine vizează sau implică tehnologii IT&C ce pot afecta sau aduce atingere securității sau ordinii publice a României.

Potrivit MEEMA, în alegerea acestei soluții juridice au fost avute în vedere și prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și rolul și sarcinile stabilite prin Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare al Țării.

Pentru situația anulării autorizării investiției străine directe se prevede interzicerea sau limitarea exercitării drepturilor de proprietate sau de vot ale investitorului străin în entitatea economică și posibilitatea CEISD de a dispune organizarea vânzării acesteia într-o licitație publică, printr-un comerciant de titluri de valoare sau printr-o persoană autorizată să furnizeze servicii de investiții în România. Aceste prevederi consitituie o derogare de la art. 53 din Constituție, în privința posibilității adoptării acesteia în mod expres pentru apărarea securității naționale și a ordinii publice, iar aceasta va trebui să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

„Reamintim aici că dreptul de proprietate nu este protejat în mod absolut nici în ordinea juridică a Uniunii Europene, potrivit jurisprudentei Curții Europene a Drepturilor Omului, restricțiile fiind permise, în condiții similare celor prevăzute de Constituția noastră”, precizează inițiatorii proiectului în Nota de fundamentare.

Proiectul de ordonanță stabilește modalitatea de notificare, informațiile și documentele care trebuie furnizate, posibilitatea la care notificarea se consideră completă și termenele în care acestea se realizează pentru a crea un cadru accesibil și predictibil pentru investitorii străini. De asemenea, proiectul prevede factorii care vor fi luați în considerare pentru a analiza impactul investiției asupra anumitor sectoare din perspectiva securității naționale și termenele în care se realizează această analiză în funcție de investiția străină directă examinată.

Proiectul prevede sancțiuni în cazul transmiterii de informații incomplete sau inexacte și în cazul eludării procedurii de notificare. Sunt prevăzute prevederi pentru protecția informațiilor sensibile și modalitatea de raportare anuală potrivit Regulamentului.

MEEMA subliniază că proiectul are în vedere necesitatea corelării și armonizării legislației naționale cu legislația UE și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum și cu jurisprudența Curții de Justiție a UE. „Lipsa unei intervenții legislative imediate privind stabilirea unor norme naționale referitoare la procedura de examinare a investițiilor străine directe și la cooperarea cu statele membre și Comisia Europeană are ca efect crearea unei stări de incertitudine juridică și apariția unor dificultăți de ordin practic în ceea ce privește obligația de raportare a investițiilor străine directe a României. Având în vedere angajamentele internaționale asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, mai mult, în absența unui cadru legal adecvat care poate fi asigurat prin adoptarea unor dispoziții legale noi, conform prezentului proiect, consecințele negative imediate sunt reprezentate de o eventuală declanșare de către Comisia Europeană a procedurii privind neîndeplinirea obligațiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene”, menționează reprezentanții MEEMA, în Nota de fundamentare.

În acest context – precizează MEEMA – este necesară adoptarea de urgență la nivel național a unor dispoziții legale prin care să se creeze certitudine juridică cu privire la modul și termenele în care se realizează examinarea investițiilor, iar Consiliul Concurenței să beneficieze de instrumente adecvate în scopul implementării eficiente a Regulamentului.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.