Metodologia privind asigurarea unei proceduri unitare de soluționare a cererilor persoanelor adoptate, în dezbatere publică

Numărul 10, 21-27 martie 2017  »  Curier legislativ

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern prin care ar urma să fie aprobată metodologia privind contactarea părinților firești sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informații vizând originile sale și propriul trecut, precum și accesul părinților firești sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informații referitoare la persoana adoptată.

Proiectul are în vedere, potrivit notei de fundamentare ce îl însoțește, asigurarea unei proceduri unitare de soluționare a cererilor persoanelor adoptate, precum și a cererilor formulate de părinții firești sau rudele biologice, asigurându-se totodată cadrul legal necesar unei mai bune și mai eficiente colaborări interinstituționale în instrumentarea acestora.

Potrivit documentului citat, propunerea legislativă este elaborată în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, care reglementează dreptul persoanei adoptate de a-și cunoaște identitatea, originile și propriul trecut și de a beneficia de sprijinul necesar pentru realizarea demersurilor vizând contactarea părinților firești și a rudelor biologice.

Astfel, potrivit Legii nr. 273/2004, persoana adoptată poate solicita și obține informații referitoare la confirmarea adopției, locul nașterii, traseul instituțional și istoricul personal. Identitatea părinților firești sau a rudelor biologice este dezvăluită, după dobândirea capacității depline de exercițiu, în baza unei sentințe judecătorești de autorizare a accesului la informațiile vizând identitatea părinților firești și a rudelor biologice. În cazul în care persoana adoptată este minoră, dezvăluirea acestor informații se poate face numai pentru motive medicale.

Totodată, potrivit notei de fundamentare amintite, persoanele adoptate care dețin informații vizând identitatea părinților firești ori a rudelor biologice pot solicita Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) sprijin pentru realizarea demersurilor necesare în vederea căutării și contactării lor. Pentru sprijinirea acestora este necesară colaborarea ANPDCA cu alte instituții/autorități publice, respectiv organizații private, soluționarea cererilor venite atât din partea persoanelor adoptate, cât și din partea părinților firești sau rudelor biologice ale acestora presupunând inițierea și derularea unor demersuri ce reclamă existența unei proceduri/metodologii unitare de instrumentare.

Schimbările preconizate prin adoptarea proiectului de act normativ sunt:

➔ stabilirea modalităților concrete de exercitare a dreptului persoanei adoptate de a-și cunoaște originile și propriul trecut, respectiv indicarea modului în care se concretizează sprijinul acordat acestora:
  • obținerea de informații care atestă realizarea adopției, informații privind identitatea părinților firești, locul nașterii, numele și prenumele anterioare adopției, istoricul personal, respectiv social, familial, medical și traseul instituțional;
  • identificarea, căutarea părinților firești sau a rudelor biologice;
  • facilitarea contactării, precum și organizarea și pregătirea întâlnirii cu părinții firești sau rudele biologice;
➔ instituirea unor reglementări speciale în situația cererilor formulate de persoane adoptate care nu au dobândit capacitate deplină de exercițiu (declarația reprezentantului legal și necesitatea participării la cel puțin o ședință de consiliere);
➔ stabilirea unei durate maxime (30 de zile) în care autoritățile/instituțiile, persoane juridice de drept public sau privat care dețin informațiile solicitate de ANPDCA sunt obligate să le transmită acesteia în vederea instrumentării cererilor ce fac obiectul proiectului de act normativ;
➔ detalierea aspectelor reglementate de lege vizând dezvăluirea identității părinților firești și a rudelor biologice;
➔ reglementarea expresă și neechivocă a faptului că facilitarea contactării părinților firești sau a altor rude biologice, sub diverse forme (întâlniri, corespondență, convorbiri telefonice), se realizează numai dacă există acordul scris pentru contactare și, după caz, pentru furnizarea datelor cu caracter personal al persoanelor a căror contactare a fost solicitată. În acest scop au fost elaborate și formularele ce urmează a fi utilizate pentru exprimarea acestor acorduri, modelul acestora fiind prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la metodologie;
➔ reglementarea expresă și neechivocă a faptului că, în cazul în care solicitantul sau persoana căutată nu are capacitate deplină de exercițiu, pentru facilitarea contactării este necesar și acordul reprezentantului legal al acestora pentru realizarea contactării și, după caz, pentru furnizarea datelor cu caracter personal;
➔ stabilirea modalităților prin care se realizează facilitarea contactării părinților firești/rudelor biologice: reglementarea demersurilor făcute de ANPDCA, colaborarea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din raza administrativ-teritorială unde se află domiciliul actual al persoanelor căutate, ori, după caz, cu autoritatea centrală străină ori organismul privat străin implicat în derularea adopției – în cazul care solicitantul a fost adoptat internațional;
➔ reglementarea posibilității ca o serie de demersuri să poată fi realizate, ca urmare a solicitării DGASPC, și de către organisme private autorizate sau cabinete individuale, cabinete asociate sau societăți civile profesionale de asistență socială și/sau de psihologie care au încheiat convenții cu ANPDCA;
➔ stipularea expresă a faptului că solicitarea persoanei adoptate este păstrată în evidențele proprii ale ANPDCA, iar în cazul în care persoanele a căror contactare nu a putut fi realizată sau au refuzat punerea în legătură cu adoptatul vor adresa o cerere de a fi puse în contact cu acesta, ANPDCA realizează demersurile necesare contactării;
➔ stabilirea condițiilor și a modalităților în care se solicită acordul persoanei adoptate, prevăzut de lege, pentru transmiterea unor informații despre aceasta ca urmare a solicitării părinților firești ori a rudelor biologice;
➔ reglementarea expresă a faptului că adoptatul sau, după caz, adoptatorul/familia adoptatoare poate refuza atât transmiterea de informații, cât și punerea în legătură cu părinții firești sau rudele biologice și poate reveni oricând asupra acestui refuz;
➔ obținerea și transmiterea informațiilor referitoare la o persoană care a fost adoptată internațional cu respectarea condițiilor impuse de legislația statului de primire al adoptatului.

Proiectul de act normativ, cuprinzând metodologia amintită și formularele ce urmează a fi utilizate pentru exprimarea acordurilor vizând furnizarea datelor cu caracter personal și pentru realizarea contactării de către adoptat a părinților firești/rudelor biologice ori, după caz, de părinții firești/rudele biologice, poate fi consultat la rubrica Transparență decizională, pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (15 martie a.c.).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.