MFP: O nouă procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de contribuabili

MFP: O nouă procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de contribuabili

Numărul 5, 14-20 februarie 2017  »  Curier legislativ

M

PUBLICITATE
terul Finanțelor Publice (MFP) a elaborat o nouă procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori referitoare la obligațiile fiscale. Actul normativ prin care se aprobă procedura amintită a fost publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial (OMFP nr. 164/2017, apărut în MO nr. 108/08.02.2017).

Conform noilor prevederi, procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale se aplică în următoarele situații:
 • plata obligațiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;
 • în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate și alte obligații fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;
 • plata obligațiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligația fiscală plătită.
Îndreptarea erorilor din documentele de plată, potrivit OMFP nr. 164/2017, se face pe baza unei cereri. Aceasta se depune de către debitor la organul fiscal competent și trebuie să conțină:
 • datele de identificare a debitorului;
 • indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;
 • modul în care va fi reconsiderată această plată;
 • numărul și data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanță) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;
 • numărul și data documentului prin care s-a efectuat plata inițială;
 • suma totală achitată prin documentul de plată inițial;
 • data plății.

Cererea trebuie să fie însoțită de copii după: ordinul de plată, extrasul de cont în care este înregistrată plata eronată, titlurile de creanță, precum și de orice alte documente care atestă eroarea produsă.

Organul fiscal competent va verifica existența erorilor semnalate de contribuabili și va consemna rezultatul verificărilor sale într-un referat care va cuprinde și propunerea de admitere a cererii debitorului și de îndreptare a erorilor din documentul de plată sau, după caz, de respingere a acesteia.

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru îndreptarea erorilor, se precizează în actul normativ, organul fiscal competent emite nota privind corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligații fiscale, în trei exemplare, care se transmit apoi unității Trezoreriei Statului, în vederea operării corecției în conturile bugetare corespunzătoare. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent, după efectuarea audierii contribuabilului, emite și comunică debitorului decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată.

Cererea debitorului se va soluționa, potrivit actului normativ, în termenul prevăzut de art. 77 din Codul de procedură fiscală, respectiv 45 de zile de la înregistrarea acesteia. Potrivit aceluiași articol, dacă sunt necesare probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării probei și data obținerii acesteia, dar nu mai mult de:
 1. două luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul/plătitorul solicitant;
 2. 3 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorități sau instituții publice ori de la terțe persoane din România;
 3. 6 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorități fiscale din alte state, potrivit legii.

Codul de procedură fiscală prevede, totodată, că în situația în care soluționarea cererii necesită efectuarea unei inspecții fiscale, termenul de soluționare a cererii este de cel mult 90 de zile de la înregistrarea acesteia, termen care se poate prelungi, după caz, cu perioadele menționate mai sus.

Tot în Codul de procedură fiscală (art. 164 alin. (5)) se prevede că cererile de îndreptare a erorilor din documentele de plată pot fi depuse la organul fiscal competent în termen de 5 ani, sub sancțiunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata.

Potrivit prevederilor OMFP nr. 164/2017, de la data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă OMEF nr. 1.311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.