Noutăți legislative 9-13 mai 2016

Noutăți legislative 9-13 mai 2016

Numărul 8, 17-23 mai 2016  »  Curier legislativ

În perioada 9-13 mai 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative care privesc domeniul financiar-contabil:

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 583 din 26 aprilie 2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 355/10.05.2016)

Prin acest ordin se aprobă formularistica elaborată în temeiul art. 7, 59, 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ...................., pentru persoane juridice rezidente în România;
b) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..................., pentru persoane juridice rezidente în România;
c) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..................., pentru persoane fizice rezidente în România;
d) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ...................., pentru persoane fizice rezidente în România;
e) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ...................., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă;
f) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ....................., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă;
g) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și .................., pentru persoane rezidente în România;
h) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ......................, pentru persoane rezidente în România;
i) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;
j) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;
k) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;
l) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;
m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;
n) Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;
o) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene;
p) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene.

Formularele de la lit. a), c), e), g), i), k), m), o) și p) se întocmesc și se semnează de solicitanți în conformitate cu precizările privind completarea acestora. Formularele prevăzute la lit. b), d), f), h), j), l) și n) redactate în limbile română și engleză se completează, se semnează și se eliberează de organul fiscal competent, fiind semnate de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor.

Actul normativ precizează că formularistica redată mai sus poate fi adaptată în funcție de situația concretă a contribuabilului.

Autoritățile fiscale competente completează în limba engleză și semnează certificatele de rezidență fiscală pentru persoanele juridice rezidente și pentru persoanele fizice rezidente în România, respectiv certificatele privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, eliberate de organele competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri.

Formularele prevăzute la lit. a), c), e), g), i), k), m), o) și p) se editează și/sau se completează de solicitanți cu ajutorul programului de asistență asigurat gratuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cele de la lit. b), d), f), h), j), l) și n) se editează și/sau se completează de organul fiscal competent.

La data intrării în vigoare a OMFP nr. 583/2016 se abrogă OMFP nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 și 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și stabilirea competențelor în ceea ce privește semnarea acestor formulare, precum și orice alte dispoziții contrare acestuia.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 368/12.05.2016)

Prin dispozițiile art. 62 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că în scopul realizării schimbului de informații privind contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional și pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale, instituțiile financiare, inclusiv instituțiile de credit, au obligația să declare anual organului fiscal din cadrul ANAF informații de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de contribuabilii menționați în acest alineat la astfel de instituții. Alin. (3) al aceluiași articol prevede că declararea informațiilor mai sus menționate se face până la data de 15 mai inclusiv a anului calendaristic curent pentru informațiile aferente anului calendaristic precedent.

OUG nr. 13/2016 cuprinde un articol unic, conform căruia, în anul 2016, termenul de raportare prevăzut la art. 62 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 august 2016.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.