„Percepția publică a profesiei contabile – rezultanta propriei noastre competențe și responsabilități”

„Percepția publică a profesiei contabile – rezultanta propriei noastre competențe și responsabilități”

Numărul 2, 5-11 aprilie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Gheorghe Stroe, președintele Filialei CECCAR Brăila

Alexandra Rizea: Vă propunem să participați la demersul publicistic al redacției noastre prin care intenționăm să conturăm profilul unor profesioniști contabili, cu accent pe rezultatele demne de un larg interes public. De aceea, prima întrebare vizează reperele carierei dvs.: care au fost primii pași, oportunitățile pe care le-au oferit și modul în care le-ați valorificat?

Gheorghe Stroe: Activitatea mea profesională în domeniul financiar-contabil a început cu mulți ani în urmă, cam prin anii ’75. Tânăr absolvent al Academiei de Studii Economice din Iași, am fost repartizat la Fabrica de încălțăminte din Târgu Frumos. Am făcut naveta de la Iași la Târgu Frumos, așa cum era „moda” atunci, împreună cu prietenul meu, Romică Tonegaru.

Al.R.: Ani romantici, dar nu lipsiți de dificultăți...

G.S.: Așa este. Absolvenții universităților nu erau primiți cu mult entuziasm. Prin urmare, am fost trimiși într-o încăpere imensă, plină cu dosare, pe care trebuia să le numerotăm pentru a fi arhivate. Am stat acolo vreo două săptămâni fără să ne întrebe cineva ceva. Am crezut că au uitat de noi, când... a venit sfârșitul trimestrului și nu avea cine să întocmească bilanțul.

Atunci ne-a „descoperit” directorul: Știe cineva să „închidă trimestrul”?

Am luat Normele contabilității și, urmărindu-le pas cu pas, am întocmit primul bilanț contabil din viața mea. Le mulțumesc profesorilor mei exigenți de la Facultatea de Științe Economice din Iași.

Al.R.: Există, deci, și anumite avantaje ale „muncii de jos”.

G.S.: A fost o lecție de viață. După acest început, am lucrat ca economist în câteva unități productive din industriile ușoară și grea, care mi-au influențat cariera și mi-au asigurat pregătirea pentru ceea ce avea să urmeze. După aceste „peregrinări” profesionale, în anul 1983 am debutat și în energetică, ocupând, la acea vreme, prin concurs, postul de contabil-șef la SC Electrica – Sucursala Brăila, post pe care l-am deținut până la 2 decembrie 2015.

Al.R.: Asta da loialitate față de locul de muncă! În ce împrejurări ați ajuns și la angajarea dvs. civică în sprijinul profesiei?

G.S.: Odată cu reînființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în anul 1994 am obținut calitatea de expert contabil, fiind membru activ încă din prima generație de experți contabili, calitate pe care am considerat-o o încununare a tuturor cunoștințelor și a experienței dobândite până în acel moment. Cu mare onoare și onestitate am sprijinit la acea vreme dezvoltarea Filialei CECCAR Brăila, făcând parte, în perioada 1996-2000, din Consiliul filialei Brăila ca membru titular în funcția de vicepreședinte; ulterior, am activat ca membru expert contabil activ și am participat cu interes, permanent, la toate acțiunile filialei.

Al.R.: Această „retrospectivă” ne oferă și prilejul de a reliefa unele componente ale conceptului de dezvoltare personală.

G.S.: Dezvoltarea personală continuă ca profesionist nu s-a oprit aici. În tot acest interval am făcut și alți pași care au contribuit la îmbogățirea experienței și la accentuarea personalității mele. Aș menționa aici parcurgerea cursurilor de mediator, cu impact asupra relațiilor interumane și interdisciplinare. Pregătirea managerială mi-am completat-o la cursurile postuniversitare ERASMUS, parcurse în specializarea Management la Universitatea din Rotterdam – Olanda, care mi-au deschis ochii către lume, către viață, către alte culturi, dându-mi posibilitatea să înțeleg că universul este infinit și nicidecum ca în proverbul chinez care spune că „broasca din fundul fântânii vede un petic de cer crezând că acela este universul”.

Al.R.: Cu o asemenea viziune ați avut, cu siguranță, alt „tonus” și în demersul dvs. civic...

G.S.: Bineînțeles. La nivelul comunității locale brăilene, prin deschiderea pe care o manifest către oameni și experiența profesională de peste 30 de ani în domeniul financiar-contabil, dar și de peste 20 de ani ca membru CECCAR expert contabil, s-au inițiat și consolidat foarte bune relații cu toate instituțiile locale: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, Baroul de Avocați, Judecătorie, Tribunal, Primărie, Prefectură, Oficiul Registrului Comerțului, Poliție etc. În perioada ianuarie-februarie 2016 am participat la alegerile organizate de Filiala CECCAR Brăila pentru funcția de președinte al Consiliului filialei, în urma cărora am fost ales pentru mandatul 2016-2020, iar în această nouă calitate felicit inițiativa lăudabilă de creare a revistei online CECCAR Business Magazine, sunt onorat să vă acord acest interviu și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă împărtăși din experiența mea profesională.

Al.R.: Tema oportunităților este foarte interesantă și cred că merită să fie aprofundată.

G.S.: Oportunitățile, într-adevăr, apar pe parcursul întregii vieți, dar depinde de fiecare cum le valorifică. De cele mai multe ori, noi ne îndreptăm către ele și le valorificăm prin multă muncă și, de ce nu, și cu puțin... noroc. Sunt mândru că am practicat și practic această nobilă profesie, precum și de realizările colegilor, ale membrilor din filiala Brăila, care au contribuit până în prezent, prin multă muncă, la schimbarea percepției, imaginii și a evoluției profesionistului contabil într-una de elită, demnă de practicat.

Al.R.: Din datele esențiale ale experienței acumulate în exercitarea profesiei, ce concluzii s-ar putea desprinde în vederea parcurgerii unei cariere de succes?

G.S.: Cariera de succes ți-o construiești singur, în primul rând prin competență și responsabilitate. În același timp, este foarte important să respecți oamenii din jurul tău, familia, colegii, să-ți dorești să evoluezi și să n-ai teamă de suișuri sau coborâșuri și nici de a lua decizii dificile. Trebuie să fii tot timpul atent la schimbările care se produc în jurul tău, receptiv la nou și, totodată, relaxat, mereu tânăr, modern în comportament și percepții. Eu tot timpul am fost în apropierea tinerilor, i-am observat și m-am simțit asemenea lor. Ai multe de învățat de la tineri!! În primul rând, că trebuie să înveți mereu. Aș putea spune că pregătirea profesională a fost prioritatea mea: am terminat și un master în domeniul relațiilor publice, precum și un curs de mediator.

Al.R.: Vă propun, în continuare, să identificați măsura în care preocupările de ordin personal, centrate pe profesie, au impus și impun angajarea civică, respectiv onorarea statutului de membru al CECCAR.

G.S.: Așa cum am mai precizat, decizia mea de a candida la alegerile din februarie 2016 pentru funcția de președinte al filialei a fost motivată de convingerea că pot face treaba bine. Din nou, atuul meu a fost relaxarea; nu sunt pătimaș în „lupta pentru putere” și știu că o asemenea stare de spirit îți dă un avantaj. Detașarea mea nu se manifestă, însă, și față de oameni; lumea economiștilor nu trebuie să fie o lume a cifrelor. Eu sunt atent la nevoile lor. Ne propunem ca activitățile filialei să fie dinamizate și diversificate anul acesta. De altfel, cred că lumea modernă are nevoie de orientarea către nevoile umane, bazate, însă, pe analize economice. Unele dintre ideile din programul cu care m-am prezentat la alegerile din februarie 2016 pentru funcția de președinte al filialei au fost și rămân: coeziunea membrilor CECCAR din filială; prezentarea brandului CECCAR tuturor beneficiarilor de servicii contabile și fiscale ca fiind o necesitate și un beneficiu pentru economia (afacerea) fiecăruia; dezvoltarea și diversificarea pregătirii profesionale continue a fiecărui membru din filială ca factor necesar de progres.

Al.R.: Cum vedeți dvs. raportul dintre interesul personal și cel de echipă în relație nemijlocită cu interesele clienților? Cum pot fi armonizate aceste trei categorii de interese?

G.S.: Totdeauna, în CECCAR, preocupările de ordin personal nu pot fi centrate pe orgoliu sau egoism, întrucât o astfel de profesie și funcție impun ca interesul general al profesiei să primeze. Până la urmă, rolul nostru, ca profesioniști contabili, oriunde ne-am afla, este acela de a servi interesul public. Desigur, cele trei categorii de interese pot fi armonizate, trebuie să știi să muncești în echipă, atât pentru interesul tău, cât și pentru interesul clienților, altfel nu prea îți găsești locul, piața te poate exclude sau te face să te mulțumești cu puțin, ceea ce nu e valabil în cazul meu.

Al.R.: Există, oare, în afară de diferențele inerente, motive de conflict între generațiile de profesioniști contabili? Cum pot fi armonizate activitățile prin care mai multe generații s-au format în condiții diferite, specifice, și ce șanse există pentru identificarea și atingerea unor scopuri comune?

G.S.: Eu cred că sintagma „conflict între generații” este falsă. Întotdeauna am lucrat cu tineri, cu oameni de vârsta mea, și pot să afirm că nu a existat niciun „conflict”. Nu vreau să idealizez lucrurile. Există tineri și... tineri, maturi și... maturi. Esențial este să se identifice permanent interesul comun, mai ales cel care permite valorificarea cunoștințelor tinerilor, însușite și în prestigioase universități de peste hotare, legate de progresele tehnologice, de exigențele erei digitale. Pot fi și sunt diferențe de opinie care, exprimate clar, documentat, duc la atenuarea lor sau măcar la înțelegerea unor poziții divergente. Un bun exemplu de diminuare a diferențelor între generații l-au oferit și îl oferă evenimente precum Ziua Națională a Contabilului Român, întâlnirile și programele profesionale continue, precum și Adunările Generale ale filialelor CECCAR. Și anul acesta au oferit tuturor generațiilor oportunitatea de a face parte din organele de conducere ale filialelor CECCAR. La noi, la Brăila, avem reprezentanți în Consiliul Filialei și în Comisia de disciplină atât din rândul tinerilor, cât și din rândul celor cu mulți ani de experiență profesională; este și cazul meu, ca nou președinte al filialei. Profesia contabilă are o mare nevoie de tineri, iar investiția în tineri este cea mai eficientă. Bineînțeles, tinerii au nevoie și de experiența generațiilor anterioare. Totul este ciclic, ca și în natură, ca și în economie...

Al.R.: Așa cum ați subliniat, trebuie să ținem seama de realități, să evităm „capcana iluziilor”. Pentru armonizarea despre care vorbiți este nevoie să se acționeze continuu.

G.S.: Armonizarea activităților, identificarea și atingerea scopurilor comune generațiilor sunt aspecte care stau în atenția noastră. De aceea, acționăm pe mai multe direcții, printre care: armonizarea și stabilitatea legislației, mai ales în domeniul fiscal; organizarea de acțiuni comune de sprijin pentru adaptarea la schimbările tehnologice; identificarea de noi piețe sau domenii de exercitare a profesiei; diversificarea serviciilor; adaptarea profesioniștilor la evoluția permanentă a tehnologiei; specializarea și perfecționarea în domenii adiacente, conexe profesiei contabile; urmărirea dezvoltării profesionale continue; deschiderea, adaptabilitatea, consecvența și seriozitatea manifestate de fiecare individ. Sunt doar câteva dintre ideile care pot exprima viziunea mea în acest sens.

Al.R.: Cu autoritatea pe care o aveți în calitate de președinte de filială, ar fi interesant să vă exprimați punctele de vedere în legătură cu îmbunătățirea legislației – la care v-ați referit – care implică, direct și indirect, activitatea profesioniștilor contabili.

G.S.: Este unul dintre punctele nevralgice. Subliniez că adoptarea celor mai bune soluții de ordin legislativ s-a aflat și se află permanent în centrul atenției Corpului nostru profesional, în acest sens fiind consultați permanent și noi, reprezentanții aleși în Consiliile filialelor. Sunt, în continuare, multe de făcut. Pentru a progresa este nevoie și de colaborarea permanentă cu mediul de afaceri și ministerele de resort aferente domeniilor cu incidență asupra profesiei contabile, deci parteneriatul public-privat, dialogul și întâlnirile de lucru efective la aceeași masă de lucru sunt căi de acțiune concrete pentru a schimba ceva în bine. Implicarea proactivă, constructivă a tuturor structurilor la nivel teritorial și ale mediului de afaceri local, precum și la nivel central, colectarea și înaintarea argumentată și fundamentată a propunerilor din teritoriu au fost, sunt și vor fi acțiuni și preocupări ale CECCAR care ne definesc pe noi ca profesioniști contabili, ca membri ai comunității.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.